• Novinky

      • MyMachine Slovakia 2023

      • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do programu MyMachine Slovakia. Žiaci základnej školy vymysleli rôzne nápady, vynálezy, ktoré by radi využívali vo svojej škole. Spolu so študentami vysokej školy sme vybrali jeden z nápadov - Lízatkomat. Ako bude lízatkomat vyzerať a aké sladkosti bude vydávať si vysokoškoláci odkonzultovali priamo so žiakmi základnej školy. Naši žiaci odboru strojný mechanik spolu s majstrami následne budú Lízatkomat vyrábať a takto sa vzdelávať a nadobúdať rôzne zručnosti pri práci na tomto projekte. 

      • Barmanský kurz - 2 Level

      • ​​​​​​​​​​​

       Sme mimoriadne hrdí na absolventov Barmanského kurzu - 2 Level, ktorí sa učili pripravovať výnimočné nápoje ešte zaujímavejším spôsobom. Kurz absolvovali žiaci našich gastronomických odborov Hotelová akadémia a Hostinský, hostinská. K získaniu certifikátu o absolvovaní kurzu všetkým blahoželáme.

      • Barmanský kurz 2022

      • Barmanský kurz 2022 - pozrite si ako to vyzeralo na kurze v tomto školskom roku. Za vedenie kurzu patrí veľká vďaka prezidentovi Slovenskej barmanskej asociácie Jánovi Šuchtovi.

      • Súťaž EKOGALA 2022

      • V decembri minulého roka sme sa zúčastnili súťaže v Poľskom Rzeszowe. Prebiehala tam medzinárodná gastronomická súťaž Ekogala 2022. Našu školu tentokrát reprezentovali žiačky odboru hotelová akadémia Stanka Dučová a Zuzka Svinčiaková. Pripravovali hlavné jedlo: Bravčová panenka sous-vide, hubové ragú, mrkvové pyré, cuketový piškót, slaninový džem, omáčka z čierneho piva a ryžový čips a dezert: Čokoládový cupcake plnený ovocnou zmesou, anýzová sušienka s kokosovým krémom a mango kulis. Hoci sme tentokrát nezvíťazili, umiestnili sme sa ale na popredných miestach a nazbierali opäť nenahraditeľné skúsenosti. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Súťaž Jeseň na Tokaji - video

      • Návrat k súťaži Jeseň na Tokaji, na ktorej naši žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenia. Tentokrát si pozrite video, ktoré spracoval Mgr. Pavol Fedák. Veľká vďaka.

      • Úspešná olympiáda v anglickom jazyku

      • Nedávno sme sa zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Kristián Vojtko, žiak odboru komerčný pracovník v doprave. A reprezentoval úspešne, získal 1. miesto s priamym postupom na krajské kolo olympiády. Kristiánovi blahoželáme a ďakujeme za skvelý výsledok. Rovnako veľká vďaka patrí Ing. Ščobik Fragnerovej za prípravu.

       Ak sa chcete dozvedieť viac o odbore Komerčný pracovník v doprave, v ktorom sa žiaci vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania: https://www.deutschmann.sk/dualne-vzdelavanie/

      • Erasmus+ Praha - učitelia

      • Program Erasmus+ sa konal v priebehu dvoch týždňov, a to konkrétne v dňoch od 25.septembra do 8.októbra. Programu sa zúčastnilo 6 učiteľov našej školy, ktorí si vyskúšali prax v oblasti hotelierstva, a to priamo v krásnej stovežatej Prahe. Niektorí pôsobili v menších hoteloch napríklad na Václavskom námestí, iní zas v obrovskom kolose hotela Duo, ktorý patrí do siete hotelov v Prahe. Vyskúšali si prácu v administratíve, na recepcii, ale aj v obsluhe. Priamo zo zákulisia mali možnosť nahliadnuť do chodu hotelov.

       Učitelia okrem spoznávania hotelov mali čas aj na spoznanie krásnej a historickej Prahy. Spoznali veľa historických miest a zorganizovali množstvo výletov buď po Prahe alebo po okolí. Navštívili napríklad Staromestské námestie a na ňom Orloj či Kostol sv. Mikuláša, vyhliadkovu vežu Petřín, Malú stranu, Pražský hrad a na ňom okrem iného aj Katedrálu sv. Víta či Zlatú uličku, Vyšehrad a Pražské Jezulátko, kde sa zúčastnili aj nedeľnej svätej liturgie. V neposlednom rade navštívili Karlov most a Václavské námestie. Program Erasmus+ im umožnil aj plavbu po krásnej Vltave a návštevu Múzea Karlovho mostu.

       Naši učitelia si z pobytu priniesli množstvo nádherných zážitkov, užitočných a cenných skúseností, ktoré môžu ďalej odovzdávať našim žiakom.

      • Súťaž vo varení vianočných špecialít a vianočné tvorivé dielne

      • Vianočné varenia a vianočné tvorivé dielne sme mali aj v tomto roku. Vôňa kapustnice, vianočného punču a tvorivá, kreatívna nálada pri vytváraní vianočných dekorácii nás sprevádzala počas celého dňa. Ďakujeme našim žiakom za zapojenie do týchto vianočných aktivít, víťazom vo varení vianočných špecialít aj v tvorbe vianočných dekorácii blahoželáme.

      • Sviatok sv. Mikuláša.

      • Dnes navštívil sv. Mikuláš všetky naše triedy u nás na škole a na našich elokovaných pracoviskách v Trebišove aj vo Veľatoch, rovnako navštívil všetky naše prevádzky. Veríme, že okrem sladkej maškrty našich žiakov a zamestnancov potešil nielen spev nášho zboru, ale aj odkaz sv. Mikuláša, ktorý sprostredkoval o. Martin.

      • Púť do Ríma

      • V dňoch 10.11. - 16.11.2022 organizovala Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta púť do Ríma so zastávkami v Assisi a Viedni. Pozvanie navštíviť tieto nádherné mestá prijali študenti našej  školy i cirkevného gymnázia, zamestnanci a ich rodinní príslušníci. Púť sa po tzv. dlhotrvajúcej „covidovej“ prestávke tešila veľkému záujmu zo strany pozvaných.

       Prvou zastávkou bolo Assisi - malebné historické mestečko v Umbrii, v strednom Taliansku, preslávené ako rodisko svätého Františka a svätej Kláry. Toto pútnické  a turistické stredisko nás očarilo svojou jedinečnou atmosférou. Už počas cesty sme si život sv. Františka a sv. Kláry priblížili prostredníctvom filmu, ktorý nám zároveň priblížil aj dobu, v ktorej žili.

       Naša cesta pokračovala do Večného mesta. Tu sme navštívili najznámejšie rímske baziliky -  Baziliku sv. Petra, Baziliku sv. Pavla či Baziliku Santa Maria Maggiore a mnohé iné. Obdiv a úžas v nás vzbudzovali aj antické stavby - Koloseum, Circus Maximus, Panteón, Anjelský hrad, Piazza Navona, Fontána di Trevi. Všetky prezentovali veľkosť a zručnosť svojich staviteľov. Veľkým duchovným zážitkom pre mnohých  boli  Sväté schody - schody po ktorých kráčal Ježiš k Pilátovi. Vystúpiť po nich sa môže len po kľačiačky a s úprimnou modlitbou v srdci.

       V celom programe dominovali dva duchovné momenty. Prvým bola modlitba pri hrobe sv. Jozafáta – patróna našej školy v deň výročia jeho mučeníckej smrti a druhým bolo stretnutie so Svätým Otcom Františkom na Námestí sv. Petra.

       Poslednou zastávkou našej cesty bola Viedeň, kde sme navštívili dominantu tohto mesta – Dóm sv. Štefana. Dúfame, že sme pre každého vytvorili nielen veľkolepý cestovateľský, ale predovšetkým duchovný zážitok, ktorý si zopakujeme v najbližších rokoch.

       Takto sme teda putovali do Ríma.

       „Pútnik nie je ten, kto sa jednoducho presunie z jedného miesta na druhé, on nedeleguje hľadanie méty. On vie, kde chce prísť, má cieľ, ktorý priťahuje srdce a posilňuje jeho krok. Neživí v sebe iba nejaké túlavé hľadanie šťastia, ale pozerá na presný bod, ktorý pozná alebo o ktorom tuší, o ktorom vie a pre ktorý sa rozhodol vyjsť.“ (Kontemplujte 11)

      • DOD 2022

      • DOD 2022. Takto to vyzeralo počas dňa otvorených dverí na našej škole. Tešíme sa, že sme našu prácu, naše odbory, rôzne aktivity na našej škole, naše odborné učebne a pracoviská mohli prezentovať mnohým návštevníkom.

      • Súťaž cukrárov 2022

      • V priestoroch cukrárskej prevádzky SOŠSaP sv. Jozafáta prebehlo školské kolo súťaže žiakov 1. – 3. ročníka v odbore cukrár. Otetovať si svoje schopnosti a zručnosti prišli takmer všetci žiaci odboru. Snažili sa vyrobiť čo najzaujímavejší výrobok na tému Originálne muffiny.

       Prácu žiakov pozorovali majsterky odborného výcviku a učiteľka odborných a pri tom posudzovali dodržiavanie hygieny pri príprave výrobku, vhodnosť kombinácie použitých surovín, vzhľad výrobku , celkový dojem, dodržanie časového limitu aj využitie moderných trendov pri zdobení. Zhodli sa na tom, že všetky práce sú veľmi zaujímavé, pestré, dievčatá využili svoju fantáziu a vkus, ale poradie na  prvých troch miestach určili takto:

       1. miesto – Radoslava Ščerbáková – z triedy 2.B
       2. miesto – Libuša Balogová – z triedy 1.C
       3. miesto – Dominika Onderková – z triedy 3.B

       Víťazky boli ocenené darčekom, ale malú pozornosť dostal každý súťažiaci. Všetkým za účasť ďakujeme.

      • ERASMUS+ BUDAPEŠŤ

      • Vybraní študenti našej školy sa v mesiaci október zúčastnili stáže Erasmus+ v hlavnom meste Maďarska, v Budapešti. Budapešť  privítala študentov krásnym počasím, babie leto v plnom prúde a na našich žiakov čakala trojtýždňová stáž spojená s prechádzkami po meste a návštevou najvýznamnejších turistických atrakcií.

       Študenti odboru hotelová akadémia stážovali v hoteloch sústredených v samotnom centre mesta. Väčšina praxovala v hoteloch siete La Prima Fashion, dvaja študenti pracovali v luxusnom hoteli Párisi Udvar, traja študenti v hoteli Benczúr neďaleko známeho Námestia hrdinov a jeden žiak v hoteli EXPO. Každý z týchto hotelov mal štyri hviezdičky a svojim hosťom ponúkal okrem ubytovania kvalitné stravovacie a iné doplnkové služby. Naši žiaci pracovali na úsekoch obsluhy, kuchyne a housekeepingu. Naučili sa novým zručnostiam v oblasti stolovania nakoľko každý hotel má iný systém podávania jedál, nápojov, prípravy stolov. V kuchyni sa naučili pripravovať pokrmy nielen maďarskej, ale aj medzinárodnej kuchyne. Spoznávali nové suroviny typické pre túto kuchyňu, naučili sa ich spracovať a prostredníctvom najmodernejších technológií pripraviť chutné jedlá podľa najnovších trendov.

       Študenti odboru autoopravár-mechanik praxovali v autoservise Citroen Peugeot Pásztor. Vykonávali tieto činnosti: prezúvali kolesá, menili filtre, oleje, brzdy, rozoberali a skladali motor, menili remene na rozvodoch, kotúče, brzdové doštičky a iné. Vďaka ochote a prístupu majstrov vo firme sa naučili veľa nového a zdokonalili sa v mnohých ďalších činnostiach týkajúcich sa ich odboru.

       Výhodou tejto stáže bolo aj to, že študenti bývali v samotnom centre mesta, na Rákocziho ulici v hoteli/hosteli Netizen, tým pádom neboli ťažkosti s dopravou a možnosťami dostať sa v krátkom čase k hlavným atrakciám, ktoré mesto ponúka. Už po pár dňoch sa vedeli orientovať v jednotlivých štvrtiach mesta a využívať naplno mestskú hromadnú dopravu, zvlášť atraktívne bolo cestovať metrom.

       Počas pobytu študenti navštívili Budapeštiansky hrad, Rybársku baštu, Chrám sv. Mateja, Baziliku sv. Štefana, Námestie hrdinov s okolitými pamiatkami ako je Vajdahunyad hrad, Etnografické múzeum, prešli sa po reťazovom meste, prechádzali známou Váczi ulicou. V rámci programu navštívili ZOO, absolvovali plavbu loďou po Dunaji, povozili sa na ruskom kolese a motokárach.

       Samostatnosť, zodpovednosť, aktivita, komunikácia a kooperácia sú atribúty, ktoré sa od žiakov očakávajú. Na oplátku takéto stáže sú príležitosťou nielen naučiť sa niečo nové zo svojho odboru, ale aj možnosťou preveriť si spomínané schopnosti. Veríme, že táto stáž zanechala v študentoch hlboké dojmy a obohatila ich opäť o nové zážitky a skúsenosti.

      • LEGO SPIKE DAYS - workshop

      • LEGO SPIKE DAYS - naši žiaci učebného odboru Autoopravár mechanik sa zúčastnili workshopu LEGO SPIKE DAYS, kde skladali a programovali vlastné legomodely. Následne jednotlivé naprogramované funkcie svojho "legomobilu" aj prezentovali ďalším účastníkom. Vlastné nápady a návrhy pretavujú do funkčných legomodelov aj na vyučovacích hodinách informatiky, kde využívajú sadu LEGO EDUCATION SPIKE.

      • MyMachine Slovakia 2022

      • MAJSTRI SNOV - takéto ocenenie získali naši majstri za výnimočnú prácu na projekte programu MyMachine Slovakia. Cieľom projektu bolo zhotoviť hrajúce BOBOPIÁNO - nášľapne hrajúce piáno. Žiaci základnej školy vymysleli, vysokoškolský študenti navrhli a naši študenti spolu s majstrami zhotovili. Obrovské poďakovanie patrí našim majstrom Bc. Petrovi Baňackému, Mgr. Michalovi Škulkovi, Ing. Jane Melkovej a aj žiakom našich technických odborov strojný mechanik a automechanik, za vytvorenie tímu, ktorý hrajúce piáno zhotovil a zároveň ho aj prezentoval na slávnostnom predstavení vynálezov na Technickej univerzite v Košiciach. BOBOPIÁNO zaujala veľmi, z čoho máme veľkú radosť. Veríme, že takýchto aktivít na našej škole bude viac a viac a už teraz sa tešíme na ďalší projekt, ktorý posúva vzdelávanie v našej škole na iný level.

      • Automechanici na motokárach

      • V období po ukončení klasifikácie sa naši automechanici vybrali na výlet. Tentokrát to bolo do obce Vechec, kde si vyskúšali jazdu na motokárach a aj si zapretekali. Veríme, že zážitky, ktoré študenti prežili boli výnimočné a podobné podujatia radi podporíme aj v budúcnosti.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje