• Ponuka štúdia

     • Dĺžka štúdia - 5 rokov
     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 6445H kuchár

       6445H kuchár

       učebný odbor

       Profil absolventa: Kuchar.pdf

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 6456H kaderník

       6456H kaderník

       učebný odbor

       Profil absolventa: Kadernik.pdf

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 2964H cukrár

       2964H cukrár

       učebný odbor

       Profil absolventa: Cukrar.pdf

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 3661H murár

       3661H murár

       učebný odbor

       Profil absolventa: Murar.pdf

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 3152H02 krajčír - dámske odevy

       3152H02 krajčír - dámske odevy

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 2 roky
      • Nadstavbové štúdium

       Nadstavbové štúdium

       2414L01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

       6403L podnikanie v remeslách a službách

       6411L01 prevádzka obchodu - vnútorný obchod

       6421L spoločné stravovanie

       6426L vlasová kozmetika

     • Dĺžka štúdia - 2 roky
      • Učebné odbory

       2477F obrábanie kovov

       2478F strojárska výroba

       2498F technické služby v autoservise

       3161F praktická žena

       3178F výroba konfekcie

       3383F spracúvanie dreva

       3686F stavebná výroba

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje