• Ponuka štúdia

     • Dĺžka štúdia - 5 rokov
      • 6323K hotelová akadémia

       6323K hotelová akadémia

       štúdijný odbor

     • Dĺžka štúdia - 4 roky
      • 3759K komerčný pracovník v doprave

       3759K komerčný pracovník v doprave

       štúdijný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 6445H kuchár

       6445H kuchár

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 6489H hostinský, hostinská

       6489H hostinský, hostinská

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 6444H čašník, servírka

       6444H čašník, servírka

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 2964H cukrár

       2964H cukrár

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 2464H strojný mechanik

       2464H strojný mechanik

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 2487H01 autoopravár-mechanik

       2487H01 autoopravár-mechanik

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 3661H murár

       3661H murár

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 6456H kaderník

       6456H kaderník

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 2 roky
      • Nadstavbové štúdium

       Nadstavbové štúdium

       2414L01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

       6403L podnikanie v remeslách a službách

       6411L01 prevádzka obchodu - vnútorný obchod

       6421L spoločné stravovanie

       6426L vlasová kozmetika

     • Dĺžka štúdia - 2 roky
      • Učebné odbory

       2477F obrábanie kovov

       2478F strojárska výroba

       2498F technické služby v autoservise

       3161F praktická žena

       3178F výroba konfekcie

       3383F spracúvanie dreva

       3686F stavebná výroba

  • Kontakty

   • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

  • Predvianočná sv. liturgia
  • Súťaž vo varení vianočných špecialít a vianočné tvorivé dielne
  • Dar - 3D tlačiareň
  • Mikuláš vo vojenskom útvare
  • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
  • Pomôžme si navzájom 2019
  • Baristický kurz
  • DOD 2019
  • Odpustová slávnosť - sviatok sv. Jozafáta