• OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

     • Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes (24.3.2020) minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR. „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Prosíme Vás, aby ste sledovali stránku ministerstva školstva a zariadili sa podľa oficiálnych správ a pokynov. http://www.minedu.sk/
     • AKTIVITY, WORKSHOPY, PODUJATIA PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEÓRIE

  • Duálne vzdelávanie

  • Najnovšie

   Novinky

    • Usmernenie zriaďovateľa - prevencia koronavírusu
    • 10. 3. 2020
    • Opatrenia pre žiakov, rodičov a zamestnancov v súvislosti so šírením koronavírusu.

    • Čítať viac
    • Predvianočná sv. liturgia
    • 9. 1. 2020
    • 20.12.2019 Pred vianočnými prázdninami sme sa rozlúčili s našími žiakmi a kolegami slávnostnou sv. liturgiou, počas ktorej zneli spevy knažského zoskupenia Zboru sv. Jakuba. Po sv. litugii nám kňazi zo zboru viachlasne zaspievali piesne a koledy a spolu s našími kolegami zavinšovali do nadchádzajúcich sviatkov aj do nového roka. Následne sme vyhodnotili VIII. ročník súťaže vo varení vianočných špecialít a VIII. ročník tvorivých dielni, ktoré sa konali v predchadzajúci deň a víťazom v jednotlivých súťažiach odovzdali ceny.

    • Čítať viac
    • Súťaž vo varení vianočných špecialít a vianočné tvorivé dielne
    • 9. 1. 2020
    • 19.12.2019 Predvianočné obdobie na našej škole je spojené s vôňou rôznych vianočných špecialít, inšpiráciou na vianočné dekorácie, či športovým zápolením. Tento rok sa konal už VIII. ročník súťaže. Mnohí žiaci sa zapojili a pripravili mnoho druhov vianočnej kapustnice, každej podľa vlastného osvedčeného receptu, pripravili aj rôzne iné jedlá, či vianočné nápoje. Mnohí sa zapojili do tvorby vianočných dekorácií, vyzdobili svoje triedy, alebo vytvorili krásne vianočné ozdoby. Ďalší sa zapojili do športovej súťaže vo futbale. Všetci tak prispeli k výbornej vianočnej atmosfére podujatia, za čo im patrí veľká vďaka.

    • Čítať viac
    • Dar - 3D tlačiareň
    • 9. 1. 2020
    • 6.12.2019 spoločnosť Tatravagónka, a.s., Trebišov, s ktorou spolupracujeme v systéme duálneho vzdelávania, darovala našej škole 3D tlačiareň, ktorú budeme radi využívať vo vyučovacom procese technických odborov. Za tento hodnotný dar veľmi pekne ďakujeme.

    • Čítať viac
    • Mikuláš vo vojenskom útvare
    • 10. 12. 2019
    • 5. 12. 2019 sme ako každý rok, na pozvanie duchovného správcu, navštívili Vojenský útvar 1101 v Trebišove. Krátkym programom, ktorý si pripravili žiaci našej školy, sme spestrili predmikulášsky večer a potešili deti vojakov. Tie s netrpezlivosťou a rozžiarenými očami očakávali príchod sv. Mikuláša. Privítali ho veľkým potleskom a pripravili si pre neho nádherné básne a piesne.

    • Čítať viac
    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
    • 10. 12. 2019
    • 20.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo OAJ. Do tohto kola boli vybratí najlepší a najtalentovanejší žiaci z odboru hotelová akadémia. Žiaci súťažili v nasledovných kategóriách. Kategória 2A, ktorá zahŕňa žiakov 1. a 2. ročníkov hotelovej akadémie s dotáciou viac ako 3 hodiny týždenne. Zúčastnené žiačky: Melánia Kotľárová, Viktória Kičová, Stanislava Dučová a Monika Zádoriová. V kategórii 2B súťažili žiaci 3. a 4. ročníkov HA s rovnakou týždennou dotáciou: Dávid Vasiľ, Joachim Varga, Zselenák Fabián,Sofia Džerengová, Chovancová A., Tóthová Ester. Keďže do týchto kategórií sú zahrnutí aj žiaci gymnázií majú naši žiaci na okresnom kole silnú konkurenciu, a tak aj napr. piate miesto na okrese je pre nich veľký úspech, na ktorý potom prihliadame aj na maturitných skúškach. Poslednou súťažnou kategóriou je 2D, ktorá zahŕňa žiakov bez vekového rozlíšenia, ale s dotáciou 3 hodiny a menej. V

    • Čítať viac
     • Nadštandardné vybavenie
     • Učebne a dielne vybavené modernými technológiami
     • Odborná prax
     • Prax v zahraničí a v partnerských podnikoch
     • Široká ponuka štúdia
     • Študijné odbory
      Učebné odbory
      Nadstavbové štúdium
   • Kontakty

    • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    • skola@csostv.sk
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

   • Predvianočná sv. liturgia
   • Súťaž vo varení vianočných špecialít a vianočné tvorivé dielne
   • Dar - 3D tlačiareň
   • Mikuláš vo vojenskom útvare
   • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
   • Pomôžme si navzájom 2019
   • Baristický kurz
   • DOD 2019
   • Odpustová slávnosť - sviatok sv. Jozafáta