• VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY

     • SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NAŠEJ ŠKOLY, KTORÝ SA USKUTOČNÍ 26. 11. 2019.
     • AKTIVITY, WORKSHOPY, PODUJATIA PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEÓRIE

  • Duálne vzdelávanie

  • Najnovšie

   Novinky

    • Erasmus+ 2019 Viedeň
    • 8. 11. 2019
    • V termíne 11. 10. - 24. 10. 2019 sme sa 2 učiteľky a 4 majsterky odborného výcviku zúčastnili zahraničnej stáže Erasmus+ vo Viedni. Praxovali sme v dvoch hoteloch, v hoteli Sisi a v hoteli Franz. Vykonávali sme pomocné práce, venovali sa obsluhe, starali sa o dopĺňanie raňajkovej stravy pre ubytovaných hostí a pripravovali všetko potrebné na nasledujúci deň. Práca bola namáhavá, kvôli rýchlej príprave prác v kuchyni, ale zvládali sme to vďaka vzájomnej pomoci i pomoci domáceho personálu. V rámci stáže sme absolvovali zaujímavú exkurziu v hoteli Roomz, kde nás privítala milá manažérka a ochotne nás sprevádzala celým hotelom. Po tejto exkurzii nás ešte čakala návšteva maďarskej reštaurácie Das Bacher, v ktorej sme si vychutnali kráľovský obed. Dozvedeli sme sa, že táto reštaurácia pripravuje špeciality viedenskej kuchyne pre vopred ohlásených turistov. Cez víkend sme nepracovali, a

    • Čítať viac
    • Futsalový turnaj 2019
    • 6. 11. 2019
    • Dňa 25.10.2019 sa už tradične na našej škole konal futsalový turnaj pedagógov, ktorého sa zúčastnilo šesť mužstiev. Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kde prví dvaja postupovali do ďalších bojov o cenné poháre. Na turnaji sa zúčastnilo aj mužstvo Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktoré sa na čele s vladykom Milanom Chauturom stalo víťazom celého turnaja. Na 2. mieste sa umiestnilo Gymnázium Ľ. Štúra Michalovce. O pohár zabojovali aj majstri odbornej výchovy CSOŠ sv. Jozafáta „B“, ktorí získali 3. miesto. Sme radi, že aj tento ročník turnaja ovládla dobrá nálada. Po futbale si športovci mohli vychutnať aj chutné špeciality, ktoré nám pripravili naši majstri odbornej výchovy z reštaurácie Mladosť. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave turnaja akokoľvek podieľali.

    • Čítať viac
    • Jeseň na Tokaji 2019
    • 28. 10. 2019
    • 24.10.2019 Súťaž Jeseň na Tokaji sa konala na našej škole po druhýkrát. Hlavným organizátorom súťaže bol Košický klub kuchárov a cukrárov. Žiaci súťažili v niekoľkých kategóriách - v príprave hlavného jedla, kde základnou surovinou bola ryba, v príprave jedál studenej kuchyne a v pečení cukrárskych produktov. Sme radi, že viacerí naši žiaci sa aktívne zapojili do súťaženia. Niektorí získali cenné súťažné skúsenosti, niektorí získali aj ocenenie (druhé a tretie miesto) a kladné hodnotenie poroty. Okrem súťažných kategórii návštevníci podujatia mohli vidieť prácu profesionálneho kuchára, ktorý pripravil jedlá na ochutnávku. Ďalej mohli vidieť prácu a kreativitu našich baristov z baristického krúžku a rovnako sa prezentovali aj partneri podujatia, zameraní na gastronómiu a reštauračné vybavenie. Veríme, že súťažné zápolenie, ochutnávky aj mnoho inšpiratívnych nápadov boli pre všetkých pr

    • Čítať viac
    • Burza informácií
    • 21. 10. 2019
    • 15.10.2019 Na burze informácií naši žiaci pod vedením majstrov odborného výcviku a učiteľov prezentovali niektoré odbory, v ktorých sa vzdelávajú na našej škole. Žiaci základných škôl tak mohli získať informácie, vyskúšať rôzne nástroje, alebo ochutnať mnohé jedlá a nápoje. Za výbornú rezprezentáciu našej školy všetkým ďakujeme.

    • Čítať viac
    • Tour de Tokaj 2019
    • 21. 10. 2019
    • 12.10.2019 Naša škola bola aj tento rok partnerom športového podujatia Tour de Tokaj. Naši žiaci a majstri zabezpečili občerstvenie a jedlo pre účastníkov podujatia, rovnako zorganizovali rôzne súťaže pre deti. Za výbornú reprezentáciu našej školy ako aj gastro odborov patrí všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu podujatia veľká vďaka.

    • Čítať viac
    • Otvorenie školského roku 2019/2020
    • 12. 9. 2019
    • 2. septembra 2019 sa na školskom dvore CSOŠ sv. Jozafáta zišli žiaci aj ich učitelia, aby si vypočuli príhovor riaditeľa školy RNDr. Slavomíra Partilu pri príležitosti otvorenia nového školského roku. Privítal prvákov, predstavil ich triednych učiteľov, oboznámil nás s novými učiteľmi a študijnými plánmi. Poprial všetkým prítomným veľa elánu do práce a dobré študijné výsledky všetkým žiakom školy. O 10:00 hodine sa začala sv. liturgia pri Chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky. Zúčastnili sa jej všetky tri cirkevné školy v meste. Prítomní boli duchovní správcovia škôl, riaditeľ Eparchialného školského úradu o. PaedDr. P. Orenič a presbyter chrámu o. D. Seman. Sv. liturgie celebroval Vladyka Milan. V príjemnej atmosfére sme pokračovali slávnostným obedom v družnej debate v reštaurácii Mladosť.

    • Čítať viac
     • Nadštandardné vybavenie
     • Učebne a dielne vybavené modernými technológiami
     • Odborná prax
     • Prax v zahraničí a v partnerských podnikoch
     • Široká ponuka štúdia
     • Študijné odbory
      Učebné odbory
      Nadstavbové štúdium
   • Kontakty

    • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    • skola@csostv.sk
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

   • Erasmus+ 2019 Viedeň
   • Futsalový turnaj 2019
   • Jeseň na Tokaji 2019
   • Burza informácií
   • Tour de Tokaj 2019
   • Otvorenie školského roku 2019/2020
   • Duchovná obnova
   • Záver školského roka
   • Workshop - Príbeník