• Duálne vzdelávanie

  • Najnovšie

   Novinky

    • MyMachine Slovakia 2023

    • 3. 8. 2023
    • Skúsenosti aj praktické zručnosti, spájanie žiakov a študentov základnej, strednej a vysokej školy, rozvíjanie rôznych kompetencií, takéto sú projekty MyMachine. Naša škola sa do projektu MyMachine aj tento školský rok rada zapojila a výsledkom boli ďalšie výborné skúsenosti. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom strojárskych odborov, ktorí sa zapojili do zhotovenia Lízankomat-a Matúša pod vedením MOV Mgr. Škulku, Bc. Baňackého a Ing. Vyhnala. Veľká vďaka patrí rovnako žiakom odboru hotelová akadémia, ktorí vyrábali cukrovinky, mnoho cukroviniek do Matúša pod vedením Mgr. Polanskej, Mgr. Zamborskej. Obrovské ďakujeme patrí Ing. Melkovej za organizovanie aktivít projektu, za komunikáciu so všetkými účastníkmi projektu aj za vložené úsilie a ochotu. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník projektu MyMachine, do ktorého sa radi zapojíme. MyMachine Slovakia veľká vďaka

    • MyMachine Slovakia 2023: Čítať viac
    • Turistický krúžok 2022/2023

    • 25. 7. 2023
    • Oba turistické krúžky na našej škole pripravovali a realizovali aktivity aj v tomto školskom roku spoločne. Žiaci aj učitelia navštívili mnoho krásnych prírodných zákutí v blízkom aj širšom okolí.

     Absolvovali sme túru náučným chodníkom Bučí laz v Juskovej Voli, pozreli sme si bývalý kameňolom Tengerszem v susednom Maďarsku, v Šaci sme hľadali náučný chodník Dúbrava, zašli sme do bývalých Toronských kúpeľov aj Čerhovského lomu. Už tradične sme v povianočnom období vystúpili na Lazy. Na záver sme si dopriali trojdňový pobyt v Slovenskom raji – obdivovali sme prírodu z Tomášovského výhľadu, Kláštoriska, zvládli sme prechod Prielomom Hornádu aj jednoduchšiu túru na Podlesku.

    • Turistický krúžok 2022/2023: Čítať viac
    • Záverečné skúšky 2023

    • 23. 6. 2023
    • V uplynulých dňoch sa na našej škole konali záverečné skúšky zo všetkých naších učebných odborov. Všetkým absolventom, ktorí získali po úspešnom absolvovaní výučné listy blahoželáme. Prajeme mnoho osobných a pracovných úspechov.

    • Záverečné skúšky 2023: Čítať viac
    • Výlet I.B a I.C - Viniansky hrad, Klokočov

    • 23. 6. 2023
    • V stredu 14. 06. 2023 sa naši študenti z tried I.B a I.C zúčastnili na spoločnom výlete s cieľom spoznávať krásy Zemplína a posilniť jednotu kolektívu. Štartom bola návšteva pútnického miesta v obci Klokočov, kde študenti spolu s o. Martinom Pavukom a pedagógmi prostredníctvom modlitby odovzdali svoje prosby a myšlienky vďaky Presvätej Bohorodičke. Spočiatku v čare ticha, neskôr pri spoločnej modlitbe získala skupinka výletníkov jedinečné duchovné obohatenie a posilu nielen do náročného dňa. Oblasť Vinianskeho jazera privítala turistov dokonalým počasím. Samotný Viniansky hrad sa spomedzi odchádzajúcich mrakov „tešil“ na veselých návštevníkov. Prežité chvíle boli pre všetkých časom pekných zážitkov, úprimných rozhovorov a vzájomných úsmevov. Vynaložené úsilie a istá námaha pri zdolávaní turistickej cesty všetkým zúčastneným nanovo pripomenuli dôležitosť vytrvalosti a odhodlania na každ

    • Výlet I.B a I.C - Viniansky hrad, Klokočov: Čítať viac
    • Maturitná skúška 2023

    • 13. 6. 2023
    • Obzrime sa za maturitnou skúškou na našej škole počas tohto školského roka. Pozrite si lúčenie maturantov, priebeh maturitnej skúšky aj odovzdávanie maturitných vysvedčení. Všetkým absolventom maturitných odborov blahoželáme a prajeme mnoho úspechov.

    • Maturitná skúška 2023: Čítať viac
    • Športový deň zamestnancov 2023

    • 4. 6. 2023
    • Výborne strávený deň s kolegami, priateľská, družná, zábavná atmosféra, taký bol prvý športový deň našich zamestnancov. Jeho I. ročník sa konal 2. júna 2023. Súťažili sme vo viacerých športových disciplínach a v bonusovej "riaditeľskej výzve". Každý zamestnanec si mohol vybrať ľubovoľnú disciplínu, no účasťou na všetkých disciplínach mali možnosť získať viac bodov. Sme radi, že takmer všetci zamestnanci si vybrali možnosť zapojiť sa do všetkých aktivít. Pohostenie športového dňa pripravovali naši zamestnanci - Martina Tirpáková, Pavol Fedák a Erik Šoltés, ktorým patrí obrovská vďaka. Ďakujeme za vynikajúci guľáš a rovnako za výborné korytá, plné rôznych dobrôt. Veľká vďaka patrí organizačnému tímu športového dňa na čele s hlavným komisárom športového dňa, Ladislavom Koščákom.

    • Športový deň zamestnancov 2023: Čítať viac
  • Nadpis

     • Nadštandardné vybavenie
     • Učebne a dielne vybavené modernými technológiami
     • Odborná prax
     • Prax v zahraničí a v partnerských podnikoch
     • Široká ponuka štúdia
     • Študijné odbory
      Učebné odbory
      Nadstavbové štúdium
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje