• Vážení žiaci, zákonní zástupcovia, zamestnanci

      prosíme Vás o dodržiavanie protipandemických opatrení.

      Pre bližšie informácie, kliknite na odkaz.


  • Duálne vzdelávanie

  • Najnovšie

   Novinky

    • Stáž ERASMUS+ Praha
    • 12. 11. 2021
    • Po dlhom období pandémie sa konečne žiakom našej školy podarilo vycestovať na stáž v rámci projektu Erasmus+. S prísnymi protipandemickými opatreniami sa stáž realizovala v metropole Čiech, v Prahe. Žiaci odboru hotelová akadémia a kaderník tak dostali jedinečnú možnosť absolvovať zahraničnú prax v lukratívnych podnikoch v centre Prahy. Naši žiaci spolu s dozorom učiteľov boli ubytovaní v 3* hoteli – Comfort Prague City East, v dvoj- a trojlôžkových izbách so sociálnym zariadením na každej izbe. Mali zabezpečené raňajky a večere formou bufetových stolov. K dispozícii mali herňu, fitness centrum a spoločenskú miestnosť. Žiaci odboru hotelová akadémia a odboru kaderník vykonávali stáž v týchto hoteloch a podnikoch:

    • Stáž ERASMUS+ Praha: Čítať viac
    • Gastronómia v obraze - projekt podporila Nadácia ZSE
    • 21. 10. 2021
    • V uplynulých týždňoch sme na našej škole realizovali výnimočný projekt pod názvom Gastronómia v obraze. Projekt Gastronómia v obraze priniesol iný spôsob vyučovania predmetov v odboroch Hotelová akadémia, Hostinský, hostinská, Spoločné stravovanie. Učitelia spoločne so žiakmi, ktorí boli režisérmi, scenáristami aj hercami natočili rôzne seriálové časti. Učiteľ bol v tomto projekte mentorom a odborným poradcom. Nápad zrealizovať projekt vznikol v zložitej situácii dištančného vzdelávania. Hlavným prínosom projektu je preto spôsob výučby najmä v situáciách, keď sa žiaci nemôžu z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť vyučovania v škole. Realizáciou projektu ponúkame mnohým žiakom gastronomických odborov rôzne inštruktážne a náučne videá, ktoré si môžu pozrieť a ich prostredníctvom sa učiť kdekoľvek a kedykoľvek. V rámci projektu sme preto natočili rôzne častí seriálu, niektoré z prostredia Hotel

    • Gastronómia v obraze - projekt podporila Nadácia ZSE: Čítať viac
    • Svetový deň cestovného ruchu 2021 - Cestovný ruch pre inkluzívny rast
    • 21. 10. 2021
    • Pandémia COVID-19 má obrovský sociálny a ekonomický dopad. Zasiahnuté sú rozvinuté aj rozvojové ekonomiky. A marginalizované skupiny a najzraniteľnejšie skupiny boli zasiahnuté najťažšie zo všetkých. Reštart turizmu pomôže naštartovať obnovu a rast. Je nevyhnutné, aby sa výhody, ktoré to prinesie, široko a spravodlivo užívali. Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) preto určila Svetový deň cestovného ruchu 2021 ako deň, ktorý sa má zamerať na „Cestovný ruch pre inkluzívny rast“. UNWTO ako špecializovaná agentúra OSN pre zodpovedný a trvalo udržateľný cestovný ruch vedie globálny sektor k inkluzívnej obnove a rastu. UNWTO zaisťuje, aby každá časť tohto odvetvia mala vo svojej budúcnosti slovo - vrátane komunít, menšín, mládeže a osôb, ktorým by inak hrozilo, že zostanú pozadu. Naša škola sa rozhodla zapojiť do aktivity k Svetovému dňu cestovného ruchu a prostredníctvom výzvy sme naf

    • Svetový deň cestovného ruchu 2021 - Cestovný ruch pre inkluzívny rast: Čítať viac
    • Lúčenie s absolventmi 2021
    • 2. 6. 2021
    • Absolventi študijných a učebných odborov sa lúčili v dňoch 14. 05. 2021 a 28.05.2021. V emotívnych príhovoroch si žiaci zaspomínali na prvé momenty na našej škole a svoj odborný rast počas štúdia, rovnako sa poďakovali za výborné podmienky aj rôzne možnosti realizácie počas štúdia. Žiakom sa prihovoril riaditeľ školy, pripomenul priebeh štúdia a rôzne aktivity, ktorých sa žiaci zúčastnili. Tým, ktorí dosiahli výborné študijné výsledky a aj reprezentovali školu patrili naviac slová chvály a uznania a riaditeľ školy ich odmenil vecnými darmi. Na záver duchovný správca školy povzbudil duchovným slovom a požehnal absolventom ich ďalšie kroky v živote. Všetkým absolventom v školskom roku 2020/2021 prajeme Božie milosti, veľa úspechov, zdravia a štastia v ich pracovnom aj súkromnom živote.

    • Lúčenie s absolventmi 2021: Čítať viac
    • Lúčenie s absolventmi 2020
    • 19. 6. 2020
    • Lúčenie s našimi maturantmi a žiakmi učebných odborov sa konalo 17.6.2020 a 18.6.2020. V príhovoroch zástupcov žiakov, pána riaditeľa aj duchovného správcu dominovali najmä slová vďaky a uznania. Rovnako rezonovali aj slová, ktoré reflektovali na neštandardné vyučovanie a proces hodnotenia predmetov a maturitných, či záverečných skúšok počas obdobia, keď bola škola zatvorená. Veľmi radi sme odmenili žiakov s výbornými výsledkami, ako aj žiakov, ktorí v mimoriadnom období vzorne riešili rôzne zadania a v neposlednom rade žiakov, ktorí počas štúdia boli aktívni a úspešne reprezentovali našu školu. Všetkým naším absolventom v školskom roku 2019/2020 prajeme požehnané dni a mnoho úspechov v ich pracovnom aj súkromnom živote.

    • Lúčenie s absolventmi 2020: Čítať viac
     • Nadštandardné vybavenie
     • Učebne a dielne vybavené modernými technológiami
     • Odborná prax
     • Prax v zahraničí a v partnerských podnikoch
     • Široká ponuka štúdia
     • Študijné odbory
      Učebné odbory
      Nadstavbové štúdium
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
    • skola@csostv.sk
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje