• Novinky

      • Súťaž vo varení vianočných špecialít a vianočné tvorivé dielne

      • Vianočné varenia a vianočné tvorivé dielne sme mali aj v tomto roku. Vôňa kapustnice, vianočného punču a tvorivá, kreatívna nálada pri vytváraní vianočných dekorácii nás sprevádzala počas celého dňa. Ďakujeme našim žiakom za zapojenie do týchto vianočných aktivít, víťazom vo varení vianočných špecialít aj v tvorbe vianočných dekorácii blahoželáme.

      • Sviatok sv. Mikuláša.

      • Dnes navštívil sv. Mikuláš všetky naše triedy u nás na škole a na našich elokovaných pracoviskách v Trebišove aj vo Veľatoch, rovnako navštívil všetky naše prevádzky. Veríme, že okrem sladkej maškrty našich žiakov a zamestnancov potešil nielen spev nášho zboru, ale aj odkaz sv. Mikuláša, ktorý sprostredkoval o. Martin.

      • Púť do Ríma

      • V dňoch 10.11. - 16.11.2022 organizovala Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta púť do Ríma so zastávkami v Assisi a Viedni. Pozvanie navštíviť tieto nádherné mestá prijali študenti našej  školy i cirkevného gymnázia, zamestnanci a ich rodinní príslušníci. Púť sa po tzv. dlhotrvajúcej „covidovej“ prestávke tešila veľkému záujmu zo strany pozvaných.

       Prvou zastávkou bolo Assisi - malebné historické mestečko v Umbrii, v strednom Taliansku, preslávené ako rodisko svätého Františka a svätej Kláry. Toto pútnické  a turistické stredisko nás očarilo svojou jedinečnou atmosférou. Už počas cesty sme si život sv. Františka a sv. Kláry priblížili prostredníctvom filmu, ktorý nám zároveň priblížil aj dobu, v ktorej žili.

       Naša cesta pokračovala do Večného mesta. Tu sme navštívili najznámejšie rímske baziliky -  Baziliku sv. Petra, Baziliku sv. Pavla či Baziliku Santa Maria Maggiore a mnohé iné. Obdiv a úžas v nás vzbudzovali aj antické stavby - Koloseum, Circus Maximus, Panteón, Anjelský hrad, Piazza Navona, Fontána di Trevi. Všetky prezentovali veľkosť a zručnosť svojich staviteľov. Veľkým duchovným zážitkom pre mnohých  boli  Sväté schody - schody po ktorých kráčal Ježiš k Pilátovi. Vystúpiť po nich sa môže len po kľačiačky a s úprimnou modlitbou v srdci.

       V celom programe dominovali dva duchovné momenty. Prvým bola modlitba pri hrobe sv. Jozafáta – patróna našej školy v deň výročia jeho mučeníckej smrti a druhým bolo stretnutie so Svätým Otcom Františkom na Námestí sv. Petra.

       Poslednou zastávkou našej cesty bola Viedeň, kde sme navštívili dominantu tohto mesta – Dóm sv. Štefana. Dúfame, že sme pre každého vytvorili nielen veľkolepý cestovateľský, ale predovšetkým duchovný zážitok, ktorý si zopakujeme v najbližších rokoch.

       Takto sme teda putovali do Ríma.

       „Pútnik nie je ten, kto sa jednoducho presunie z jedného miesta na druhé, on nedeleguje hľadanie méty. On vie, kde chce prísť, má cieľ, ktorý priťahuje srdce a posilňuje jeho krok. Neživí v sebe iba nejaké túlavé hľadanie šťastia, ale pozerá na presný bod, ktorý pozná alebo o ktorom tuší, o ktorom vie a pre ktorý sa rozhodol vyjsť.“ (Kontemplujte 11)

      • DOD 2022

      • DOD 2022. Takto to vyzeralo počas dňa otvorených dverí na našej škole. Tešíme sa, že sme našu prácu, naše odbory, rôzne aktivity na našej škole, naše odborné učebne a pracoviská mohli prezentovať mnohým návštevníkom.

      • Súťaž cukrárov 2022

      • V priestoroch cukrárskej prevádzky SOŠSaP sv. Jozafáta prebehlo školské kolo súťaže žiakov 1. – 3. ročníka v odbore cukrár. Otetovať si svoje schopnosti a zručnosti prišli takmer všetci žiaci odboru. Snažili sa vyrobiť čo najzaujímavejší výrobok na tému Originálne muffiny.

       Prácu žiakov pozorovali majsterky odborného výcviku a učiteľka odborných a pri tom posudzovali dodržiavanie hygieny pri príprave výrobku, vhodnosť kombinácie použitých surovín, vzhľad výrobku , celkový dojem, dodržanie časového limitu aj využitie moderných trendov pri zdobení. Zhodli sa na tom, že všetky práce sú veľmi zaujímavé, pestré, dievčatá využili svoju fantáziu a vkus, ale poradie na  prvých troch miestach určili takto:

       1. miesto – Radoslava Ščerbáková – z triedy 2.B
       2. miesto – Libuša Balogová – z triedy 1.C
       3. miesto – Dominika Onderková – z triedy 3.B

       Víťazky boli ocenené darčekom, ale malú pozornosť dostal každý súťažiaci. Všetkým za účasť ďakujeme.

      • ERASMUS+ BUDAPEŠŤ

      • Vybraní študenti našej školy sa v mesiaci október zúčastnili stáže Erasmus+ v hlavnom meste Maďarska, v Budapešti. Budapešť  privítala študentov krásnym počasím, babie leto v plnom prúde a na našich žiakov čakala trojtýždňová stáž spojená s prechádzkami po meste a návštevou najvýznamnejších turistických atrakcií.

       Študenti odboru hotelová akadémia stážovali v hoteloch sústredených v samotnom centre mesta. Väčšina praxovala v hoteloch siete La Prima Fashion, dvaja študenti pracovali v luxusnom hoteli Párisi Udvar, traja študenti v hoteli Benczúr neďaleko známeho Námestia hrdinov a jeden žiak v hoteli EXPO. Každý z týchto hotelov mal štyri hviezdičky a svojim hosťom ponúkal okrem ubytovania kvalitné stravovacie a iné doplnkové služby. Naši žiaci pracovali na úsekoch obsluhy, kuchyne a housekeepingu. Naučili sa novým zručnostiam v oblasti stolovania nakoľko každý hotel má iný systém podávania jedál, nápojov, prípravy stolov. V kuchyni sa naučili pripravovať pokrmy nielen maďarskej, ale aj medzinárodnej kuchyne. Spoznávali nové suroviny typické pre túto kuchyňu, naučili sa ich spracovať a prostredníctvom najmodernejších technológií pripraviť chutné jedlá podľa najnovších trendov.

       Študenti odboru autoopravár-mechanik praxovali v autoservise Citroen Peugeot Pásztor. Vykonávali tieto činnosti: prezúvali kolesá, menili filtre, oleje, brzdy, rozoberali a skladali motor, menili remene na rozvodoch, kotúče, brzdové doštičky a iné. Vďaka ochote a prístupu majstrov vo firme sa naučili veľa nového a zdokonalili sa v mnohých ďalších činnostiach týkajúcich sa ich odboru.

       Výhodou tejto stáže bolo aj to, že študenti bývali v samotnom centre mesta, na Rákocziho ulici v hoteli/hosteli Netizen, tým pádom neboli ťažkosti s dopravou a možnosťami dostať sa v krátkom čase k hlavným atrakciám, ktoré mesto ponúka. Už po pár dňoch sa vedeli orientovať v jednotlivých štvrtiach mesta a využívať naplno mestskú hromadnú dopravu, zvlášť atraktívne bolo cestovať metrom.

       Počas pobytu študenti navštívili Budapeštiansky hrad, Rybársku baštu, Chrám sv. Mateja, Baziliku sv. Štefana, Námestie hrdinov s okolitými pamiatkami ako je Vajdahunyad hrad, Etnografické múzeum, prešli sa po reťazovom meste, prechádzali známou Váczi ulicou. V rámci programu navštívili ZOO, absolvovali plavbu loďou po Dunaji, povozili sa na ruskom kolese a motokárach.

       Samostatnosť, zodpovednosť, aktivita, komunikácia a kooperácia sú atribúty, ktoré sa od žiakov očakávajú. Na oplátku takéto stáže sú príležitosťou nielen naučiť sa niečo nové zo svojho odboru, ale aj možnosťou preveriť si spomínané schopnosti. Veríme, že táto stáž zanechala v študentoch hlboké dojmy a obohatila ich opäť o nové zážitky a skúsenosti.

      • LEGO SPIKE DAYS - workshop

      • LEGO SPIKE DAYS - naši žiaci učebného odboru Autoopravár mechanik sa zúčastnili workshopu LEGO SPIKE DAYS, kde skladali a programovali vlastné legomodely. Následne jednotlivé naprogramované funkcie svojho "legomobilu" aj prezentovali ďalším účastníkom. Vlastné nápady a návrhy pretavujú do funkčných legomodelov aj na vyučovacích hodinách informatiky, kde využívajú sadu LEGO EDUCATION SPIKE.

      • MyMachine Slovakia 2022

      • MAJSTRI SNOV - takéto ocenenie získali naši majstri za výnimočnú prácu na projekte programu MyMachine Slovakia. Cieľom projektu bolo zhotoviť hrajúce BOBOPIÁNO - nášľapne hrajúce piáno. Žiaci základnej školy vymysleli, vysokoškolský študenti navrhli a naši študenti spolu s majstrami zhotovili. Obrovské poďakovanie patrí našim majstrom Bc. Petrovi Baňackému, Mgr. Michalovi Škulkovi, Ing. Jane Melkovej a aj žiakom našich technických odborov strojný mechanik a automechanik, za vytvorenie tímu, ktorý hrajúce piáno zhotovil a zároveň ho aj prezentoval na slávnostnom predstavení vynálezov na Technickej univerzite v Košiciach. BOBOPIÁNO zaujala veľmi, z čoho máme veľkú radosť. Veríme, že takýchto aktivít na našej škole bude viac a viac a už teraz sa tešíme na ďalší projekt, ktorý posúva vzdelávanie v našej škole na iný level.

      • Automechanici na motokárach

      • V období po ukončení klasifikácie sa naši automechanici vybrali na výlet. Tentokrát to bolo do obce Vechec, kde si vyskúšali jazdu na motokárach a aj si zapretekali. Veríme, že zážitky, ktoré študenti prežili boli výnimočné a podobné podujatia radi podporíme aj v budúcnosti.

      • Súťaž Kaderník Medzibodrožia

      • SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala 20.5.2022 už V. ročník kaderníckej súťaže KADERNÍK MEDZIBODROŽIA pre stredné školy a pre odborníkov kaderníckych remesiel.

       Každá súťaž je oslavou svojho remesla. Nie je  však len ukážkou praktických zručností. Vidieť krásne a nápadité účesy doplnené líčením a vhodným oblečením je veľmi príjemným zážitkom pre diváka, súťažiaci predvedie svoje umenie, predstavivosť, schopnosť pracovať v časovom strese a pod dohľadom poroty...

       Súťaže v kategórii Spoločenský účes sa zúčastnili aj naši žiaci – Monika Tuchyňová z 2. C s modelkou Katkou Polanskou a   Karin Tomášová z 3 .B s modelkou Marianou Zambovou.  Dievčatá sa na akciu vopred starostlivo pripravovali. Pod odborným dohľadom p. majsterky Chapčákovej nič nenechali na náhodu. Výsledky sa dostavili – odborná porota zložená z profesionálnych kaderníkov ocenila účes, ktorý vytvorila Karin druhým miestom a účes, ktorý vyšiel z rúk Moniky prvým miestom.

       Z úspechu sa veľmi tešíme a súťažiacim srdečne gratulujeme. Ďakujeme majsterke odborného výcviku za prípravu žiačok, súťažiacim a ich modelkám za výbornú reprezentáciu školy.

      • Erasmus+ EGER – mesto plné hviezd

      • Legenda o odvážnom Istvánovi Dobóovi, hradnom kapitánovi tohto statočného mesta, bola pre nás lákadlom vybrať sa na zahraničnú stáž v rámci projektu Erasmus+ práve do maďarského mestečka Eger. Toto mesto neďaleko slovenských hraníc ponúklo našim žiakom neuveriteľné možnosti vyskúšať si a zdokonaliť sa vo svojich zručnostiach v tých najlepších podnikoch. Desať žiakov odboru hotelová akadémia praxovalo tri týždne v reštauráciách a hotely v centre mesta a štyria žiaci odboru autoopravár-mechanik praxovalo v autoservise nachádzajúcom sa neďaleko mesta. Žiaci odboru hotelová akadémia pracovali v týchto podnikoch cestovného ruchu:

       1. Hotel EGER&PARK je doslova svojím sloganom „oázou relaxu v srdci Egeru“. Jeho dispozícia pri parku, neďaleko tureckých kúpeľov a pár krokov od centra mesta, ho predurčuje nato, aby bol jedným z najobľúbenejších hotelov v meste. Ponúka kongresové služby, wellness, ale aj služby pre rodiny s deťmi.

       Naši žiaci pracovali na gastronomickom úseku, kde v priestoroch historickej reštaurácie chystali raňajky pre hotelových hostí od skorého rána a následne obsluhovali aj počas obedov. Mali možnosť vidieť, ale aj ochutnať jedlá a dezerty typickej maďarskej kuchyne, významnou skúsenosťou bola komunikácia v anglickom jazyku s hosťami a personálom hotela. V hoteli praxovali Melánia Kotľárová a Viliam Doboš.

       1. Macok Bisztro je luxusné bistro priamo pod egerským hradom. Ponúka špeciality maďarskej aj medzinárodnej kuchyne pripravované a servírované na tej najvyššej úrovni uplatňujúc najnovšie gastronomické trendy. Ich slovami „Je to dobré pre mňa, ak je to dobré pre vás!... Bistro ponúkajúce hravo elegantný gastronomický zážitok, kde lokálne suroviny nie sú len na tanieri. Pri výbere surovín sme hľadali najlepších malých producentov v okolí, ktorí poskytujú prvotriedne suroviny, akými sú náš pstruh zo Szilvásváradu alebo naše syrové špeciality z Bükk, ktoré sa stali súčasťou nášho imidžu. Radi si pripomíname tradičné, staré chute, ale podávame ich v modernom prevedení. Macok Bistro a neďaleký podnik Brumbrum sú členmi Štýlovej vidieckej reštaurácie, Macok patrí medzi 10 najlepších maďarských reštaurácií v krajine, 20 najlepších vidieckych reštaurácií, 25 najobľúbenejších reštaurácií a 5 najlepších miest na nedeľný obed podľa Sprievodcu stolovaním.“

       Stáž v tomto bistre, konkrétne zbieraním skúseností v kuchyni a obsluhe vykonával žiak Jakub Liška.

       1. HBH piváreň a reštaurácia bola miestom stáže našich žiakov – Vanesa Móriczová, Stela Bálintová, Kornélia Bóková, Natália Juhászová a Slavomír Baňas. Pivovar bol otvorený v apríli 1988 v historickom centre mesta Eger na námestí Dobó. V tom čase mal vlastný pivovar, čo bola v Egeri a okolí vzácnosť a špecialita. Pivo bolo vyrábané na základe bavorskej licencie. Súčasnými majiteľmi podniku sú Zoltán Szabó, Attila Hócza a šéfkuchár Tamás Angyal, ktorí sú v úzkom kontakte s pivovarom HBH v Kazincbarcike. Vedenie reštaurácie považuje za dôležitú nielen kvalitu a zloženie jedál, ale aj uvedenie produktov domácich a zahraničných pivovarov. Každý rok sa organizuje niekoľko pivných podujatí. Naši žiaci pracovali na úseku výroby aj odbytu. Naučili sa pripravovať a servírovať jedlá maďarskej a medzinárodnej kuchyne, pripravovali a podávali dezerty, múčniky, chystali miešané nápoje, kávy, čapovali pivo a zabezpečovali obsluhu hostí.

       Reštaurácia zabezpečuje aj iné gastronomické akcie (napr. Martinské husacie hody), firemné akcie a výlety.

       1. DEPRESSO CAFÉ – za značkou tejto kaviarne, ale aj reštaurácie ponúkajúce „fine dining“ jedlá je Dr. Imre Csernus alebo „csernusdoki“, ktorý je veľmi známy psychiater. Tento pán spolu s ďalšími kolegami založil pred pár rokmi vinicu a popri vínach sa čoraz viac venoval aj kávam. Ako povedal v jednom rozhovore: „Pretože je to ako v živote. Potrebujem ten pocit, vôňu, prvý dúšok. K tomuto svetu musíte pristupovať s citom. “

       V tomto výnimočnom podniku na námestí Dobó mali možnosť získavať nové skúsenosti naši dvaja žiaci Nicolas Michalčík a Roland Magura. Naučili sa pripravovať kávy patriace do kategórie špeciálnych káv, kde iba 5 % svetovej produkcie patrí do tejto najvyššej kategórie. Kávový rad Depresso je založený na eticky získavaných, špeciálne vyberaných, oblastne vybraných a jedinečných kávach. Exkluzívnym partnerom podniku pri zostavovaní kávových štýlov a zmesí je  Máté Nezvál,  mladý zakladateľ prémiovej značky kávy 42 COFFEE, ktorý je medzinárodne uznávaným baristom a majstrom praženia  

       Šéfkuchár Viktor Segal je majstrom svojho remesla so zahraničnými skúsenosťami a napísal aj niekoľko kuchárskych kníh. Kuchyňa podniku sa vyznačuje tzv. fine dining.  Ide o domácu „fusion“ kuchyňu, ktorej hlavnou filozofiou je „sofistikovaná jednoduchosť“, ktorá je v dokonalom súlade s princípmi DEPRESSO. Snahou je prepašovať hravosť založenú na troche kávy, či už je to kuriatko pečené s nahrubo pomletými kávovými zrnkami, dressing z kávy – hrušky – balzamika, alebo obľúbeným dezertom mnohých ľudí je čokoládová pena z kávy. Štýlové podávanie jedál, nápojov, káv je prirodzenou súčasťou tohto podniku. Aj naši žiaci sa museli naučiť pri podávaní jedál, nápojov a najmä káv a vín všetko o zložení, pôvode a chuti daného jedla, či nápoja. Zdokonalili sa tak nielen v príprave, ale aj v komunikácii so zákazníkom a získali mnoho nových informácií.

       1. Žiaci odboru automechanik-opravár praxovali v autoservise Da-Motors Kft. Počas stáže sa venovali týmto činnostiam: prezúvali gumy, menili olej, vodu v ostrekovačoch, olejové filtre, vyberali 1- valcový diesel agregát, ktorý dali potom komplet do poriadku a spojazdnili, menili stabilizátory, ložiská, opravovali poloosy. Majiteľ a zamestnanci servisu sa s maximálnou pozornosťou našim chlapcom venovali, zámerne ich nechali vyhľadávať chyby na jednotlivých komponentoch na aute, kedy chlapci mali sami odhaliť nedostatky a prísť na príčinu problému s autom. Pozitívum spočíva aj v tom, že žiaci sa naučili omnoho väčšej samostatnosti, sú smelší, sebavedomejší. V Da-Motors praxovali žiaci Florián Feterik, Michal Čačko, Kristián Čižmár a Peter Balla.

       Žiaci svojom voľnom čase spoznávali toto malebné mesto, navštívili najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky, ktorými sú hrad a minaret. Ubytovanie bolo zabezpečené v apartmánovej vile 15 minút od centra mesta, neďaleko parku a nákupného centra. Strava bola zabezpečená tri krát denne a v rámci kultúrneho programu žiaci okrem hradu navštívili aj wellness kúpele priamo v meste.

       Táto stáž patrila medzi najúspešnejšie aké sme mali možnosť absolvovať a napriek jazykovej bariére u niektorých žiakov nebol problém dorozumieť sa a hlavne porozumieť si.

        

        

      • Slow food fest - fašiangová zabíjačka

      • V dňoch 16. – 17. februára 2022 sa na SOŠSaP sv. Jozafáta konala gastronomická prehliadka vo forme súťaže pre žiakov, ale aj so zapojením verejnosti. Zorganizovanie festivalu a predstavenie hnutia Slow food ako reakciu na globalizáciu v gastronómii s dôrazom na podporu miestnej regionálnej kuchyne, so zachovaním pestrosti chutí, s využitím surovín a technológií pri príprave jedál typických pre daný región sa uskutočnilo pod vedením Ing. M. Tirpákovej a Mgr. P. Fedáka.  Cieľom bolo  naučiť sa vážiť si kultúrne dedičstvo vo forme kultúry kuchyne a stolovania. Zároveň išlo o  prepojenie tradičnej          a modernej kuchyne s trendom využitia zdravých surovín pri príprave tradičných pokrmov ako je plnená kapusta, zabíjačkové špeciality, lečo, kvaka, vínne listy a pod. Celý proces aktivít začal už pomaly zabudnutou tradíciou klasickej domácej zabíjačky. Potom nasledovala príprava jedál a v neposlednom rade aj ich ochutnávka. Do aktivity sa podarilo zapojiť okrem našich žiakov a zamestnancov aj miestnych farmárov. Veríme, že sa podujatie páčilo všetkým zúčastneným žiakom aj zamestnancom. Dúfame, že v budúcom roku doň môžeme zapojiť aj verejnosť. Všetkým žiakom, majstrom, učiteľom, ktorí spolupracovali na príprave a realizácii tejto našej aktivity veľmi pekne ďakujeme za perfektne odvedenú prácu.

      • Barmanský kurz 2022

      • Barmanský kurz a jeho absolventi. Mnoho vedomostí a skúseností odovzdaných prezidentom Slovenskej barmanskej asociácie Jánom Šuchtom a rovnako lektorom Milanom Šefcom. Skvelá atmosféra a šikovní žiaci. Všetkým žiakom, ktorí dnes získali medzinárodne uznávaný Certifikát blahoželáme a želáme mnoho spokojných zákazníkov.

      • Vianočný workshop - vianočné tvorivé dielne a varenie

      • U nás je možné všetko aj posunúť sa v čase. Vianočný workshop - vianočné tvorivé dielne a varenie sme nemohli zorganizovať pred Vianocami, tak sme súťaž odštartovali varením vianočných tradičných špecialít v modernom prevedení. V rámci tvorivých dielni žiaci pripravili vianočné ikebyny a vianočné dekórácie.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje