• Novinky

      • Jesenné zdobenie stola 16.10.2013

      • Žiaci I.H triedy na odbornom výcviku pri téme - Inventár využívali poškodený inventár a zároveň aj plody jesene na to, aby pripravili krásne jesenné dekorácie na stoly. Touto formou zážitkového učenia spojili príjemné s užitočným, zhodnotili poškodené poháre, taniere, prejavili kreativitu a realizovali svoje nápady. Všetky zhotovené dekorácie zdobia stoly v reštaurácii Mladosť a vytvárajú príjemnú atmosféru jeseňou ladených farieb. Prostredníctvom tejto skúsenosti sa žiaci mohli presvedčiť o tom, že aj jeseň má svoje čaro a ponúka nám plody, listy ako vhodný materiál na spestrenie a výzdobu.

      • Barmanský kurz 30. 9. – 4. 10. 2013

      • Aj tento školský rok sa na našej škole zorganizoval barmanský kurz, ktorý viedol lektor z Asociácie barmanov Slovenska pán Ján Majoroš. Počas kurzu študenti získali mnohé vedomosti z tejto oblasti, vyskúšali si miešanie rôznych druhov nápojov. Na záver absolvovali záverečné barmanské skúšky, na základe ktorých získali Certifikát o absolvovaní barmanského kurzu. Pochvala vedenia školy za preukázanie výborných vedomostí a zručností na záverečných skúškach bola na návrh pána Majoroša udelená študentom Kristíne Maďarovej, Matejovi Barnovi, Jurajovi Baňackému a Damiánovi Jurošovi.

      • Vinobranecké slávnosti v Kráľovskom Chlmci 21.9.2013

      • Na Vinobraneckých slávnostiach sa zúčastnili študenti gastronomických odborov, ich majstri a učitelia. Tentokrát pripravovali miešané nápoje, flambovali palacinky a vytvárali nádherné diela vyrezávaním z ovocia a zeleniny. Veľmi pekne ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. 

      • Projekt KOMPRAX - 24. - 25. 09. 2013

      • Projekt mládežníckej organizácie IUVENTA, do ktorého sa zapojili študenti našej školy. Študenti vypracovali vlastné projekty, na ktoré im boli poskytnuté finančné príspevky vo výške do 200,- EUR na projekt a následne v mesiaci september zrealizovali naplánované aktivity. Študenti školy, ale aj mladí ľudia z okolia sa mohli zúčastniť a spolupracovať na zaujímavých činnostiach: kreatívne maľovanie izieb, skrášľovanie interiéru prostredníctvom krajčírskych prác, maľovanie na keramiku a vystavovanie hotových vlastných produktov, modelovanie z hliny, tvorba náramkov a kreslenie na tričká, zhotovovanie grilu, rôzne súťaže vo varení a ochutnávaní potravín, rekonštrukcia nábytku, vytvorenie steny slávy, úprava školského ihriska. Mnohí zúčastnení tak nadobudli vedomosti z výroby rôznych produktov a zariadení a tiež si vyskúšali prácu na ich zhotovení, rovnako tak mohli prejaviť svoj talent, kreativitu a nadanie pri maľovaní na rôzne druhy podkladov. Študenti okrem iného tiež získali mnohé skúsenosti s prípravou a následne organizovaním aktivít spojených s finančným zabezpečením a realizáciou projektu, ktorý vypracovali. Veľká vďaka za účasť na tomto zaujímavom programe.

        

      • Prax na Spiši - 6.-7.9.2013

      • Žiaci II.H odboru HA - Damián Juroš, Damián Ranič, Jozef Magnes, Florián Zselenyák, Denis Tomko-Králo a Martin Zátorský a III.H odboru HA - Roland Danko a Tomáš Podracký sa v rámci svojej odbornej praxe zúčastnili firemného rautu spoločnosti Spiš market. Raut bol realizovaný v nádherných priestoroch hotelovej záhrady Hotela Kapitula v Spišskej Kapitule. Žiaci sa zúčastnili prípravných prác, organizovali pohostenie formou bufetových stolov, ponúkali nápoje a zabezpečovali všetky ostatné činnosti, ktoré s takouto spoločenskou udalosťou súvisia. Medzi pozvanými hosťami na večierku boli aj také osobnosti ako operný spevák Martin Babjak a moderátorka Eňa Vacvalová, s ktorými mali možnosť naši žiaci osobne komunikovať. Napriek tvrdej drine a uboleným nohám si odnášame z tejto udalosti jedine pozitívne dojmy, keďže spolupráca aj komunikácia s majiteľmi a spoluorganizátormi bola na vysokej úrovni a niesla sa v pozitívnom duchu. Po dohode s majiteľom hotela sa tešíme na skorú spoluprácu a ďalšiu zaujímavú akciu, ktorá nás čoskoro čaká...

        

      • Duchovné cvičenia pre zamestnancov CSOŠ sv. Jozafáta

      • 
       

       V dňoch 21. - 23. augusta 2013 sa v Centre pre rodinu na Sigorde konali duchovné cvičenia pre zamestnancov CSOŠ sv. Jozafáta. Tohtoročnou témou bol "Život Slova - život kresťana". O. Cyril Jančišin ml., duchovný správca školy, spolu s o. Teodorom Šangrikom predstavili 40 účastníkom týchto duchovných cvičení kresťanský život ako celoživotnú "školu" vo svetle Ježišovho Evanjelia. "Božie Slovo nie je len vzácny text, je to predovšetkým návod na život, preto je potrebné ´rozlúsknuť´ Božie Slovo, ako oriešok zbavený škrupinky, aby sme objavili význam Slova pre náš každodenný život a okúsili sladkosť plodov takéhoto života", povedal o. Cyril. Do programu bol zaradený aj výlet v prírode, šport, či opekačka pri ohni, čo pomohlo stmeliť kolektív zamestnancov i oddýchnuť si. Niektorí učitelia vyjadrili túžbu pokračovať v meditovaní Božieho Slova a v hľadaní aplikácií na vlastný život aj počas školského roka. Preto sa bude pravidelne konať - raz do mesiaca - duchovná obnova, na ktorej o. Cyril predstaví vždy nejaké Slovo, ktoré spoločne môžme žiť doma so svojimi blízkymi, ako aj na pracovisku.

        

      • Školské športové akcie 2012/2013

      • Počas školského roka 2012/2013 sa žiaci zapojili a súťažili v športových súťažiach organizovaných SAŠS a KSK – dlhodobé súťaže (DS).

       Súťažili v:

        

       1. cezpoľnom behu (september). Dievčatá postúpili po 1. mieste v okrese na krajské kolo do Košíc. Chlapci v okresnom kole skončili na 2. mieste.
       2. basketbale ( október, november). Chlapci na regionálnom kole KSK –DS v Michalovciach obsadili 4. miesto.
       3. stolnom tenise ( február)
       4. futsale ( október – marec). Chlapci po víťazstvách v dvoch kolách DS postúpili na regionálne kolo do Michaloviec, kde obsadili 3. miesto.
       5. florbale ( október – február). Vo florbale  sa chlapci po dvoch kolách v Sečovciach neprebojovali do posledného regionálneho kola.
       6. hádzanej ( február). V hádzanej chlapci v okresnom kole v Trebišove obsadili 4.miesto.
       7. nohejbale ( marec). V prvom kole DS, organizovanom našou školou, chlapci postúpili do druhého regionálneho (krajského) kola a v konečnom poradí obsadili 3. miesto.
       8. veľkom futbale ( apríl). Okresné kolo vo veľkom futbale chlapcov v Sečovciach - naši chlapci obsadili 2. miesto.
       9. volejbale ( marec). Turnaj vo volejbale – okresné kolo, bol organizovaný našou školou a zúčastnili sa ho chlapčenské a dievčenské družstvá. Chlapci vo finále proti štátnemu gymnáziu Trebišov, obsadili 2. miesto, dievčatá skončili na 5. mieste, chlapci sa zúčastnili aj jedného kola v Michalovciach, organizovaného KSK –DS.
       10. atletike ( máj)

        

       Najlepšie sa darilo družstvám chlapcov vo futsale, nohejbale a volejbale. Chlapci v týchto turnajoch podali výborné výkony.

       Na záver školského roka 2012/2013 ďakujeme všetkým študentom CSOŠ sv. Jozafáta za vzornú reprezentáciu, výborné výsledky a vzorné vystupovanie vo všetkých športových súťažiach.

      • Úspešná prezentácia školy na Ukrajine

      • V rámci cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013 je Európskou úniou spolufinancovaný projekt "Dedičstvo kulinárskeho umenia Karpatského regiónu.

       Projekt sa začal realizovať v apríli 2012 s cieľom zachovať jedinečnosť tradičnej karpatskej kuchyne s bohatou škálou rôznych kulinárskych špecialít,  miestne kultúrne dedičstvo  a udržať trvalý regionálny rozvoj. Tento projekt sa realizuje v regióne Ivano-Frankivsk na Ukrajine, v krajoch Maramures a Satu Mare v Rumunsku, v župe Szabolcs-Szatmár-Bereg v Maďarsku a Košickom kraji na Slovensku.

       Na základe pozvania organizátorov sa v dňoch 10. – 12. mája 2013 zúčastnila aktivít projektu v meste Ivano-Frankovsk  aj CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov.

       Zostavu našej školy tvorili:  riaditeľ školy -  RNDr. Slavomír Partila, hlavná majsterka OV a vedúca reštaurácie Mladosť  - Bc. Terézia Nagyová, majsterka OV -  Bc. Soňa Polanská, Ana Selecká -  učiteľka anglického a ruského jazyka, žiaci Vladimíra Výrosteková  - IV.H, Jozef Magnes -  I.H a Jozef Holinďák – šofér.

       Priebeh návštevy bol podľa účastníkov nasledovný:

       ,, Po absolvovaní  skoro 9 hodinovej cesty autom, sme sa po príchode na pôdu partnerskej školy dozvedeli ďalšie detaily programu najbližších dvoch dní.

       Nasledujúci deň sa majsterky zúčastnili hlavnej časti programu projektu, čiže prípravy jedál pre zákazníkov v  reštaurácii v centre Ivano-Frankovska. Našim reprezentantom bola Bc. Soňa Polanská. V jednej z reštaurácií pripravovala pre zákazníkov ukážky slovenskej gastronómie, konkrétne jedlá: Trebišovská  plnená kapusta, Zemplínska zabíjačková kapusta a Buchty plnené lekvárom. O tom, že naše regionálne špeciality zožali úspech, svedčí aj čestné uznanie, ktoré bolo udelené našej majsterke.

       Ďalší  kolegovia z iných krajín pripravovali pokrmy v ďalších deviatich reštauráciách.

       Po slávnostnom otvorení podujatia sa na pódiu striedal kultúrny program so súťažami a ukážkami gastronómie.

       V tento deň sme absolvovali aj prehliadku centra Ivano-Frankovska, spojenú s ukážkami prác miestnych remeselníkov, najmä kováčov, ktorí majú v kraji bohatú tradíciu, ale aj miestnych producentov medu, syra a tradičných produktov Zakarpatia. Upútali nás zrekonštruované hradby, oddychovo – obchodná pasáž, umiestnená v pôvodných hradbách mesta.

       Prvý deň končil kultúrnym programom v priestoroch divadla, ktorého obsah sa niesol v duchu osláv 351. výročia založenia mesta.

       Po jeho ukončení sme sa zúčastnili recepcie, kde bol oficiálny záver projektu, na ktorej si už spomínané čestné uznanie prevzala aj naša kolegyňa Bc. Soňa Polanská.

       Náš program pokračoval večernou prehliadkou mesta s pôsobivým ohňostrojom.

       Nasledujúci deň patril na námestí v Ivano – Frankovsku stredným školám z regiónu, kde prezentovali ukážky svojich prác a možnosti štúdia pre širokú verejnosť. Naša škola doplnila expozíciu partnerskej vyššej odbornej školy hotelierstva a cestovného ruchu Ivano-Frankovsk. Chuťou tradičných slovenských jedál a zároveň estetikou pripravenej prezentácie sme sa v silnej konkurencii stredných škôl nestratili.

       Prínosom tejto pracovnej cesty bola možnosť pre našich dvoch študentov absolvovať prezentáciu Slovenska na univerzitnej pôde v Kyjeve v rámci delegácie partnerskej školy. Táto skúsenosť ako aj trojtýždenná prax v najlepších hoteloch Ivano –Frankovska bola pre našich študentov veľmi cennou.

       Realizáciou trojtýždňovej zahraničnej praxe vznikla nová tradícia, kde sa v zaujímavom a inšpirujúcom prostredí hotela mohli naši študenti naučiť veľa z regionálnej gastronómie od skúsených kuchárov.“

       Je pre nás potešiteľné , že spolupráca s ukrajinskou partnerskou školou  z Ivano – Frankovska naďalej pokračuje.

       Posledná návšteva družobnej školy sa uskutočnila v apríli 2013, počas ktorej sa naši hostia aktívne zúčastnili  školskej prezentačnej akcie LOGOS 2013, kde prezentovali svoju kultúru a tradičné regionálne pokrmy. V rámci svojho pobytu navštívili tokajskú pivnicu, ochutnali tokajské vína  a zúčastnili sa aj Celoštátnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti katolíckych škôl v Košiciach, na ktorej v rámci programu na vysokej umeleckej úrovni vystúpila  jedna z našich hostí - žiačka Liliana Ivančuk so svojim spevom.

       Každé vzájomné stretnutie je obohatením pre obidve zúčastnené strany a napomáha napĺňať víziu medzinárodnej spolupráce v oblasti realizácie zahraničnej odbornej praxe a účasti na spoločných projektoch.

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.05.10-2013.05.12_ukrajina/index.html

        

        

        

      • Turistický krúžok

      • Turistický krúžok je zoskupenie žiakov a učiteľov, ktorí majú radi prírodu, radi poznávajú nové miesta, chcú získať nové poznatky, rozšíriť si svoje vedomosti o blízkom okolí.

       Turistické vychádzky sú organizované približne raz v mesiaci. Dopravu si svojpomocne vieme zorganizovať, stravu si nosieva každý sám. Keďže krúžok je na škole aktívny už druhý školský rok, bolo za ten čas zorganizovaných niekoľko zaujímavých turistických vychádzok – na zrúcaniny hradov v okolí, na kopce s vyhliadkou...

       V tomto školskom roku sme napríklad boli vo Vysokých Tatrách, v Zádielskej doline, snažili sme sa nájsť Lovecký zámok, vystúpili sme na Lazy, atď.

       Potešujúce je, že sa rady turistov medzitým rozšírili o ďalších učiteľov, MOV aj zamestnancov školy. Turisti sú družní ľudia a radi uvítajú medzi sebou všetkých, ktorí budú mať záujem.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.09.01-2013.06.30_turisticky.kruzok/ponuka.htm

        

      • Rozlúčka maturantov

      • V mesiaci lásky sa mnohí zaľúbia, oddávajú sneniu, mnohí však robia prvý krok na ceste k dospelosti, otvárajú si dvierka k realizácii svojich snov. No musia zdolať ešte maturitu.

       17. mája 2013 sa lúčili študenti 4.O, 5.H a 2.T s vedením školy, pedagogickým zborom a so študentmi nižších ročníkov. V to piatkové predpoludnie sa maturanti poslednýkrát poďakovali učiteľom za trpezlivosť a námahu a rozlúčili sa so svojimi spolužiakmi.

       Vedenie školy odmenilo tých, ktorí úspešne reprezentovali školu, tých, ktorí svojimi známkami boli vždy medzi najlepšími.

       Riaditeľ školy RNDr. Slavomír Partila im zaželal veľa energie do učenia, úspešné zvládnutie maturitných skúšok a úspechov v ich ďalšom štúdiu či zamestnaní.

       Rozlúčka maturantov na školskom dvore končila príhovorom a požehnaním duchovného správcu školy o. Mgr. Cyrila Jančišina.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.05.17-2013.05.17_rozlucka.maturanti/index.html

        

        

        

      • Barmanský kurz

      • V dňoch od 17.4.2013 do 23.4.2013 sa konal na našej škole druhýkrát v tomto školskom roku barmanský kurz.

       Zúčastnilo sa ho 7 žiakov po vedením pána barmana Jána Majoroša zo Slovenskej barmanskej asociácie.

       Žiaci si osvojili vedomosti a zručnosti z prípravy miešaných nápojov. Na záver získali certifikát s medzinárodnou platnosťou.

       Štyria žiaci na  návrh pána Majoroša dostali pochvalu riaditeľa školy za výborné vedomosti a zručnosti, ktoré preukázali počas celej prípravy a hlavne na záverečnej skúške.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.04.17-2013.04.23_barmansky.kurz/index.html

        

      • Someliersky kurz

      • Na zvyšovanie úrovne vzdelávania našich žiakov sme zorganizovali na našej škole po prvýkrát someliersky kurz. Bol určený žiakom hotelovej akadémie a učebného odboru hostinský / hostinská. Odborným lektorom, ktorý viedol v dňoch 15.-17. mája 2013 kurz, bola generálna manažérka ASOCIÁCIE SOMELIEROV SR p. Beáta Vlnková.

       Žiaci sa oboznámili s povinnosťami a činnosťou someliera, požiadavkami pri výbere a nákupe vín, všetko o pestovaní viniča a jeho spracovaní, rozpoznávanie jednotlivých druhov vín podľa farby, vône a chuti. Z profesionálneho hľadiska musí somelier ovládať aj správne podávanie vín, čo sa účastníci na kurze aj naučili.

       Kurz sa ukončil teoretickým a praktickým preskúšaním vedomostí a zručností. Študenti získali certifikát „Somelier Junior“ akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.05.15-2013.05.17_someliersky.kurz/index.html

        

        

        

      • LOGOS 2013 – výstava gastronómie, obchodu a služieb

      • Pod týmto názvom sa konalo zaujímavé podujatie zamerané na prezentáciu pracovných a komunikačných zručností študentov v odboroch vyučovaných na našej škole.

       Zámerom organizátorov podujatia bolo zlepšiť poznatky a skúsenosti študentov pri ponuke vlastných gastronomických, obchodných, opravárenských, či kozmetických služieb a tiež získať schopnosti a skúsenosti v komunikácii so zákazníkmi.

       Dôraz sa kládol hlavne na uspokojovanie potrieb zákazníkov, čo v konečnom dôsledku zlepšuje šance absolventov školy na získanie dobrého zamestnania a uplatnenia na trhu práce.

       V rámci podujatia mentori jednotlivých skupín poskytli študentom cenné poznatky pre úspešné fungovanie marketingových zásad a zároveň nechali študentom priestor na realizáciu vlastných nápadov a riešení.

       Na výstave LOGOS 2013 prebiehala aj súťaž medzi jednotlivými triedami o najlepšiu prezentáciu odboru, ďalej o Cenu riaditeľa školy a o Cenu verejnosti.

       Do súťaže sa zapojilo trinásť tímov z našej školy a jeden tím partnerskej školy z ukrajinského Ivano-Frankivska.

       Tímy si konkurovali najmä kulinárskymi špecialitami ako napríklad kotlíkový guľáš, grilované a flambované špeciality, palacinky, pizza, skvelé jednohubky, bryndzové halušky, domáci slivkový lekvár, domáce koláče, ľahké ovocné a zeleninové šaláty a rôzne druhy osviežujúcich miešaných nápojov.

       Niektoré tímy okrem spomínaných chuťoviek ponúkali aj služby v rámci svojho odboru. Išlo najmä o kadernícke a kozmetické služby, kontrolu automobilov po zimnej sezóne, diagnostiku automobilov, ukážky prác na tuningovom automobile, umývanie a leštenie karosérie a mnohé ďalšie.

       Študenti boli motivovaní k zodpovednému prístupu a skvelým výkonom hodnotnými cenami, ktoré zabezpečila škola. Veľký boj bol najmä o prvé miesto a teda celodenný výlet a jeho zabezpečenie zo strany školy pre všetkých členov tímu.

       Hodnotiaca komisia kládla dôraz najmä na rozsah a kvalitu prevedených aktivít počas podujatia, kreatívnosť a estetiku, správne vyjadrovanie, komunikatívnosť študentov.

       Víťazom v súťaži o najlepšiu prezentáciu svojho odboru sa stal tím pod názvom Gazdovský dvor z triedy IV.H.

       Cenu riaditeľa školy si odnieslo zahraničné družstvo z ukrajinského Ivano-Frankivska a Cenu verejnosti získal tím Fantastic 4 z triedy III.H.

       Sme radi, že podujatie prilákalo mnohých návštevníkov, ktorí prechádzali okolo školy, ale aj skupiny žiakov základných škôl, ktorých lákala najmä vôňa pripravovaných a hotových jedál a taktiež množstvo zaujímavých aktivít.

       Najväčšou atrakciou a najčastejšie využívanou bola jazda na koči ťahanom záprahom statných koní.

       Teší nás, že prostredníctvom realizovaného podujatia sme vzbudili veľký záujem učiteľov a majstrov odborného výcviku, ktorí radi prijali pozíciu mentorov jednotlivých tímov a poskytli cenné rady a vytvorili priestor pre zážitkové vyučovanie.

       Moderný spôsob výučby pomocou zážitkov a vlastných objavov, nápadov a riešení vo významnej miere zaujal študentov. Tí aktívne a zodpovedne pristupovali k plneniu naplánovaných aktivít, na hodinách často diskutovali o problémoch, prijímali dôležité rozhodnutia v rámci propagácie a realizácie pracovných činností.

       Organizátorov podujatia veľmi potešilo pozitívne vnímanie potreby spájania získaných vedomostí s praxou a zapojenia študentov do činností súvisiacich s reálnou praxou, do činností v rámci konkrétneho pracovného zaradenia po skončení štúdia.

       Po takto nádherne strávenom dni plnom zážitkov z rôznych oblastí môžeme zhodnotiť, že výstava gastronómie, obchodu a služieb bola úspešná a už teraz sa tešíme na LOGOS 2014.

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.04.30-2013.04.30_logos2013/index.html

        

      • EXKURZIA VOLKSWAGEN – BRATISLAVA

      • „Lepšie je raz vidieť, ako sto-krát počuť“, o pravde tohto výroku sa mohli presvedčiť naši automechanici a strojári počas exkurzie v závode na výrobu automobilov Volkswagen Slovakia.

       Tento závod má svetové prvenstvo vo výrobe automobilov piatich značiek: Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, Seat Mii a Porsche Cayenne.

       Možnosť navštíviť túto automobilku prijali žiaci s obrovským nadšením.

       Cesta do Bratislavy začala už v skorých ranných hodinách. Aj keď bolo do východu slnka značne ďaleko, v autobuse nebol pokoj, či nočný kľud, skôr radosť a veľká vrava najmä o autách. Po niekoľkých povinných zastávkach nastalo nemilé prekvapenie pred Budapešťou. Kolóna, v ktorej sa autobus pohyboval rýchlosťou chodca, nás zdržala takmer dve hodiny. Obavy z neskorého príchodu v presne stanovenom termíne narastali, no mnohokrát ich prerušil smiech zo zábavných komentárov študentov. Šofér časovú stratu dohnal a exkurzia sa začala podľa dohodnutého času.

       Už na začiatku prehliadky nás ohromil sprievodca údajom o veľkosti závodu s rozlohou takmer 1 800 000 štvorcových metrov, ktorá je porovnateľná s plochou 160 futbalových ihrísk. Všade okolo sme videli mnoho nových áut koncernu Volkswagen. Najväčší úžas priniesol pohľad na svetový unikát, lanovku na prenos hotových nových automobilov. Vidieť Audi Q7, Volkswagen Touareg a ďalšie nové autá, ktoré sa pomaly presúvajú niekoľko metrov nad zemou, bolo veľkým zážitkom.

       Podobne nás veľmi očaril vstup do montážnej haly, ktorá bola vybavená najmodernejšími výrobnými technológiami. Mali sme možnosť vidieť rôzne činnosti pracovníkov, ktorí v nadštandardných podmienkach vykonávali úkony meniace karosériu – kus plechu na hotové auto.

       Všadeprítomná čistota, príjemná teplota v hale, prekvapivo nízka hladina hluku, moderné oddychové zóny pre pracovníkov, skoro hotové autá vznášajúce sa nad nami, do najmenších detailov prepracovaná organizácia výroby, no najmä automatizované systémy nás privádzali do údivu. Pohľady na výrobnú organizáciu sme sa snažili zapamätať čo najviac, nakoľko zhotovovať fotografie, videá bolo  v celom areáli prísne zakázané pre interné pravidlá koncernu Volkswagen.

       Napriek tomu však možno zhodnotiť exkurziu v najznámejšom výrobnom závode automobilov v Európe za prínosnú, najmä z pohľadu študenta, ktorý chce uplatniť svoje skúsenosti a zručnosti  pracovať v nadštandardne vybavenom pracovnom prostredí,  s výbornými podmienkami na výkon činnosti.

       Keďže táto exkurzia veľmi zaujala študentov, už teraz sa s našimi študentmi tešíme na ďalšie podobné aktivity  v tomto závode, prípadne iných s podobným zameraním.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.04.04-2013.04.04_exkurzia-volkswagen.ba/index.html

        

      • Rómska hudobná skupina CSOŠ sv. Jozafáta na celoštátnej prehliadke

      • V Historickej radnici v centre Košíc sa v dňoch 29. a 30. apríla t.r. konal prvý ročník Celoštátnej prehliadky s medzinárodnou účasťou záujmovej umeleckej činnosti katolíckych škôl.

       Účastníci vystupovali v hudobnej i dramatickej kategórii a ich výkony posudzovala štvorčlenná odborná porota pod vedením Mgr. art. Jozefa Adamoviča, ArtD.

       Medzi kvalitné hudobné príspevky galaprogramu, ktorým sa zavŕšila táto celoslovenská prehliadka, bola zaradená aj Rómska skupina Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, pod vedením o. Mgr. Cyrila Jančišina,  duchovného správcu školy.  Dvaja žiaci V. H triedy, Ľubomír Tancoš a Jozef Stojila, spolu s Ondrejom Pohlodkom a René Balogom z II.C triedy strhli publikum k rytmickému potlesku skvelo prevedeným cigánskym čardášom, ktorý si môžete pozrieť aj v zázname v dole priloženom videu.

       Je treba povedať, že celé dva dni sa niesli vo veľmi príjemnej atmosfére a pozitívnym elementom bola aj kvalita jednotlivých domácich i zahraničných účastníkov.

       Organizátorom tohto podujatia bola Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, ktorej je treba poďakovať za tento vydarený prvý ročník prehliadky.

       Video:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.04.29-2013.04.30_skolska.kapela.na.celostatnej.prehliadke-video/index.html

      • EURÓPSKE SOLÁRNE DNI 2013

      •        Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, útvar astronómie v spolupráci s Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta v Trebišove pripravili dňa 10. mája 2013 podujatie k projektu „Európske solárne dni".

              „Európske solárne dni" sú celoeurópskou  kampaňou, ktorá je   venovaná zvyšovaniu verejného povedomia o solárnej energii ako o nevyčerpateľnom zdroji energie a podpore jej využívania čoraz väčším počtom ľudí v Európskej únii.

              Najprv sa študenti formou prezentácie zoznámili so Slnkom ako fyzickou hviezdou, potom o jej potenciálnom zdroji nevyčerpateľnej čistej energie a oboznámili sa s  problematikou využitia solárnej energie na výrobu elektrickej energie, tepla či dokonca ako prírodného energetického zdroja na využitie vo vysokotepelných taviacich peciach. Okrem zdroja solárnej energie sa žiaci oboznámili aj s inými ekologickými prírodnými zdrojmi energie, ktoré máme k dispozícii ako sú napr. veterný, vodný, prílivový atď.  Zúčastnení študenti si mali možnosť odniesť aj perá, balóny, kľúčenky či náramky s logom Európskych solárnych dní.

              Po prednáške si napokon účastníci pozreli našu materskú hviezdu aj na vlastné oči, pomocou teleskopu pripravenému k pozorovaniu Slnka formou projekcie.

       Foto:
       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.05.10-2013.05.10_european.solar.days/index.html


        

      • „TREBIŠOV VČERA A DNES"

      • „Trebišov to valal, okruhly jak taľar...“  tak znejú slová známej ľudovej piesne a práve naše mesto Trebišov bolo námetom na usporiadanie gastronomického podujatia pod názvom „TREBIŠOV VČERA A DNES", ktoré sa uskutočnilo v priestoroch reštaurácie Mladosť.

       17.apríla sme si teda zaspomínali na staré dobré časy, na to, ako žili naši predkovia, naši rodičia, starí rodičia a zároveň sme sa presunuli do súčasnosti. Na fotografiách starých niekoľko desaťročí sme mohli vidieť, ako vyzeral Trebišov kedysi a ako sa menil do dnešnej podoby. O príjemnú zábavu sa postarali ľudové piesne, žiaci obsluhovali v ľudových krojoch, atmosféru doplnil dobový keramický riad a prestieranie. Zároveň sa podávali chutné jedlá z dávnych čias - bryndzové pirohy, halušky s tvarohom a kapustou, zemiakové lokše. Hostia si mohli vybrať aj z jedál modernej gastronómie ako sú kuracie dáždniky, pečené zemiaky s bylinkami, čučoriedkové čatní, morčacie prsia na karí a mede, či trojfarebná ryža a grilovaná zelenina.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.04.17-2013.04.17_trebisov.vcera.a.dnes/ponuka.htm

        

      • Pomôžme si navzájom - projekt podporený Nadáciou Slovenskej sporiteľne

      •  

       V  polovici februára sa uskutočnilo prvé stretnutie žiakov CSOŠ sv. Jozafáta s klientmi Zariadenia núdzového bývania Maják v Trebišove. Žiaci mali vtedy v úmysle potešiť obyvateľov zariadenia svojou prítomnosťou a darčekmi, ponúknuť im služby svojich šikovných rúk v oblasti študovaného odboru.

       Stretnutie zanechalo v žiakoch zážitok, dojmy a pocity, s ktorými sa možno ešte nestretli. Aj na ďalšiu návštevu tešili a vopred pripravili. Cukrári upiekli punčové a medové rezy, krajčírky ušili pestré vankúšiky.  Kaderníčky si zaobstarali šampóny, laky na vlasy a ostatné potreby k práci. 9. apríla 2013 sa uskutočnila druhá časť projektu.

       Klienti zariadenia žiakov privítali už ako dobrých známych, návšteva ich potešila. Zákusky im veľmi chutili, z vankúšikov mal každý z nich radosť. Mnohí využili ponuku dať si ostrihať vlasy  a urobiť vodovú onduláciu. Obslúžení boli všetci, ktorí prejavili záujem, aj ležiaci klienti. Popri práci bolo počuť živú debatu, atmosféra bola pokojná, príjemná. Žiaci odchádzali z centra s dobrými pocitmi.

       Úlohou školy je odborne teoreticky aj prakticky pripraviť žiaka vo zvolenej profesii, ale nesmie zabúdať na rozvíjanie emocionálnej inteligencie, sociálneho cítenia a hodnotových orientácií. Práve k tomu mala smerovať realizácia tohto projektu.

       K realizácii projektu boli potrebné finančné prostriedky. Tie v plnej miere hradila Nadácia Slovenskej sporiteľne, za čo jej patrí vďaka.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.04.09-2013.04.09_pomozme.si.navzajom/ponuka.htm

        

        

      • Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2013 v protopresbyteráte Trebišov

      • „V Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou  Cirkvi a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života“

       V duchu týchto slov sa   dňa  19.03.2013 uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2012/2013 na  CSOŠ sv. Jozafáta,  v Trebišove.

       Žiaci v jednotlivých kategóriách A. (1. – 2. r. ZŠ), B. (3. – 4. r. ZŠ), 1. (5. -9. r. ZŠ), 2. (SŠ) riešili otázky Biblickej olympiády a Biblickej súťaže.

       Veríme, že poznávanie kníh Starého a Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže mladým ľuďom vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom.

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.03.19-2013.03.19_biblicka.olympiada/index.html

        

      • Služobná cesta v Thajsku

      • „Ak obrátiš tvár k slnku, všetky tiene padajú za teba.“       

        Thajské príslovie

             

       Prekonaných takmer 10 tisíc kilometrov, celkovo 12 hodín letu, dvakrát prestup a  časový posun 6 hodín. Toľko štatistické údaje k služobnej ceste v Thajsku, ktorej  sa zúčastnili dve kolegyne z našej školy, Ing. Martina Tirpáková a Miriam Iľková.

       Naša dlhá cesta viedla do nezvyčajnej krajiny plnej zvláštností, vôní, chutí, bohatstva, ale aj biedy. Thajsko má niekoľko naj. V prvom rade je to najdlhšie vládnuci kráľ na svete Ráma IX. , 5 tonová socha Budhu celá zo zlata umiestnená v chráme Zlatého Budhu a nepochybne najdlhšie znejúci názov hlavného mesta na svete. Tento názov sa učia miestne deti v škole ako pesničku, naša sprievodkyňa nám ho zarecitovala, za čo si zaslúžila veľký potlesk celého autobusu.

       Pri poznávaní hlavného mesta Thajska – Bangkoku, miestnymi nazývaného ako Krung Thep (Mesto anjelov), sme sa nestačili čudovať. Na jednej kope, v neskutočnom chaose a v spletitosti uličiek sa striedajú mrakodrapy, luxusné hotely, chrámy, kráľovské paláce s miestnymi primitívnymi príbytkami domorodcov, ktoré nejde nazvať inak ako – getá. Originalita Thajska a jeho hlavného mesta spočíva práve v Thajskej kultúre, oddanosti kráľovi (za urážku jeho majestátu môžete si vyslúžiť basu), Budhovi a kuchyni.

       Krung Thep je mesto neskutočne fotogenické a tak rozdielne oproti iným metropolám, že vám nedovolí ani na chvíľu voľne dýchať. Pravidlá cestnej premávky? Zabudnite. Prednosť má ten väčší. Mesto a jeho obyvatelia sa nezastavia celých 24 hodín. Thajčan nevie, čo je to nočný spánok. Ľahne si keď cíti únavu a vtedy je mu jedno, kde to bude. Hoci aj na ulici na tvrdej zemi. Thajčania sú veľmi milí, ochotní a nemyslím si, že je to len preto, že na nás chcú zarobiť. Ich vernosť kráľovi a Budhovi je citeľná na každom kroku. Apropó, zavesíte si doma na stenu obraz svojho prezidenta? Práve láska a pomoc iným je základom budhizmu a to sa prejavuje aj vo vzťahu k turistom. Ich večne vysmiate tváre  a ukláňanie sa ako prejav vďaky a úcty k vám, vás nútia zamýšľať sa nad vecami, ktoré sme povýšili nad priateľstvo, obetu a pomoc iným. Možno práve to, že Thajčan neplánuje, nebuduje si kariéru a viac menej žije zo dňa na deň spôsobuje to, že má vyrovnané vnútro, pokojný spánok a večný bezstarostný úsmev na tvári. Samozrejme, má to aj svoje temné stránky. Thajčania podľahli pomerne vo veľkej miere alkoholizmu, hazardu a drogám. Chudoba viditeľná na každom kroku je práve dôsledkom toho, že si nedokážu svoje zarobené peniaze zadeliť a nemyslia na to, že žiť treba aj ďalšie dni. Veď podľa Budhu je tak či tak všetko vopred dané a my s tým nič nenarobíme.

       Thajsko je jednoznačne o prekonávaní samého seba. Ako inak sa dá nazvať večerná pouličná degustácia pražených červíkov, kobyliek a žiab? Dôkazom toho, že Thajsko je z polovice o poznávaní miestnej gastronómie je aj výrok: „Vo vode ryby, na poliach ryža.“

       Miestni Thajčania sa zdravia slovami: „Jedol si?“, „Kedy si jedol?“, „Čo si jedol?“ Pri pohľade na umývanie riadu v lavóroch priamo na ulici sme sa neraz zamysleli nad podstatou HACCP. Pohľad na thajské stánky s jedlom je jednoznačne pre silné povahy. Po uliciach sa tiahne nekonečné množstvo stánkov s najrozmanitejšími pochúťkami a ani nedostatok hygieny vás neodradí od toho, aby ste neochutnali. Mali sme možnosť v miestnej „reštaurácii“ na špeciálnom stolovom grile, z ktorého sa dymilo, parilo, sami si ugrilovať podľa výberu ich typické jedlá. Len škoda, že k thajskému popisu jednotlivých pokrmov na grilovanie chýbal anglický preklad. Čiže riadili sme sa očami, čuchom a pri výbere mäsa dúfali, že nejeme špeciálne chované krysy v ryžových poliach. Musíte si zvyknúť na to, že psy a mačky budú vašimi spoločníkmi na každom kroku a zrejme vaše nedojedené zvyšky skončia práve v ich žalúdkoch. Veď, čo ak to je po smrti prevtelená babka alebo dedko miestneho Thajčana?

       Napriek tomu nemusíte sa báť stravovať sa naozaj priamo na ulici. Thajčania svoje jedlá pripravujú výlučne z čerstvých surovín, oni sami by nezjedli polotovar, resp. jedlo, na prípravu ktorého nekúpili tie najčerstvejšie suroviny na miestnych trhoch. V supermarketoch stretnete naozaj takmer výlučne len Európanov nakupujúcich vynikajúce, chuťovo výrazné a silné thajské pivo Chang. Thajská kuchyňa sa pomerne dosť podobá na čínsku kuchyňu. Najpoužívanejšou surovinou je jednoznačne ryža, vynikajúca voňavá uvarená jasmínová ryža. Z mäsa majú najradšej kuracie a bravčové. Samozrejme, v prímorských letoviskách nájdete širokú škálu rýb a morských príšer. Pôvodní Thajčania obývali predovšetkým vnútrozemie Thajska, okolie riek, ktoré im poskytovalo možnosť pestovania ryže. Z riečnych rýb je mimoriadne aj u nás obľúbený Pangasius, ktorého sme mali možnosť vlastnoručne kŕmiť pri plavení sa po kanáloch Bangkoku miestnou lodnou dopravou. Plavba po kanáloch nám najviac priblížila každodenný spôsob života miestnych a pri pohľade na dvojmetrového varana, slniaceho sa na terase jedného z príbytkov nám teda riadne behal mráz po chrbte. 

       Kto nemusí pikantné, ten bude v Thajsku hladovať. Ešte aj k ovociu sme dostali malú mištičku s namiešaným cukrom, soľou a čili. Mäsové pokrmy boli väčšinou omáčkového typu s množstvom zeleniny, pochúťkou bolo kuracie mäsko s kešu orieškami. Hotovým životabudičom je vynikajúca tradičná thajská polievka Tom Kha Gai s kokosovým mliekom. Je to ostrokyslá polievka s krevetami, kuracím mäsom, dochutená limetkovými lístkami a samozrejme – čili papričkami. Thajčania využívajú pri príprave jednoznačne čerstvé bylinky ako je zázvor, koriander, limetkové lístky, thajská bazalka, čili, citrónová tráva, rasca, cesnak, kardamon a kari (pozor – nie typické indické kari, skôr sa tým myslí zmes korenia, názvom kari pomenúvajú všetko mäso, čo je omáčkovitého typu). Pri návšteve miestnej kuchárskej školy sme sa nestačili čudovať, že si pri príprave jedla vystačia s jedným wokom, sekáčom, mažiarom a doskou na krájanie. Nesmiem ale zabudnúť podotknúť, že každý žiak v tejto škole mal svoje vyhradené pracovisko v kuchyni s týmito pomôckami. Thajčania dlho nepoznali mlieko a mliečne výrobky. Používajú najmä sójové a kokosové mlieko a samozrejme syr tofu. Mlieko spoznali  až po príchode Európanov, ktorí sem dovliekli dojné kravy. Pôvodné thajské sa využívali najmä na prácu. Je pravda, že Thajsko si svoju originalitu zachovalo aj vďaka tomu, že nikdy nebolo kolonizované. Ako nám vravela sprievodkyňa nebolo to preto, že ich nikto nedobil, ale jednoducho ich nikto nechcel (pozor, za takéto vyjadrenie ma môžu v Thajsku zatvoriť).

       Povesť Thajska, ako krajiny drogových dílerov sa stáva našťastie už naozaj iba minulosťou. Thajský kráľ prikázal na severovýchode Thajska vyrúbať makové polia, z ktorých sa pripravovali drogy a dal tam nasadiť plodiny, ktoré zabezpečili miestnym ľuďom nielen prácu, ale aj obživu.

       Thajské školstvo je na mizernej úrovni. Prekvapujúce bolo zistenie, že aj v tej najzastrčenejšej dedinke sa nachádza škola, ale dochádzku žiakov nikto nekontroluje a nesleduje. Povinná školská dochádzka je ako u nás 9 rokov. Thajské deti absolvujú najskôr 6 rokov akoby základnú školu, potom nasleduje 3 roky nižšia stredná a 3 roky vyššia stredná škola. Veľakrát sa stáva, že malý človiečik nastupuje do školy až vo veku 9 rokov, a nikoho to netrápi. Materské školy neexistujú, o drobizg sa starajú babky, a v podstate väčšina detí vyrastá na ulici hrajúc sa s kamienkami alebo obyčajným drievkom.

       Dve veci nás zarazili. Po prvé, že Thajčania sú úplne dutí z matematiky. Bolo vtipné sledovať predavačku, ako ťukala do kalkulačky 100 – 97....a po druhé, chýba im minimálna orientačná inteligencia. Po večerných potulkách mestom Pataya sme sa opýtali na cestu miestnych ľudí, dokonca som im strčila aj mapu pod nos. Nemali ani potuchy, ako sa dostaneme do nášho cieľa a pri mojej otázke, nech nám teda aspoň ukážu na mape, kde sú oni, sa len krikom medzi sebou poradili a ich odpoveď znela, že jednoducho nevedia.

       Byť v Thajsku a nevyskúšať masáž, to akoby ste tam ani neboli. My sme si nechali (zo strachu pred bolesťou) vymasírovať „iba“ nohy....nesmiem zabudnúť, že v cene hodinovej masáže, čo je zhruba 6,50 eur po prepočte, bola aj masáž hlavy, rúk a tváre. Thajčanky úplne ignorujú fakt, že chcete pri masírovaní relaxovať. Živo medzi sebou pokrikujú, sem-tam pribehne nejaký rodinný príslušník, krikom niečo preberú a pracujú ďalej. So zaťatými zubami sme prežili bolestivé tlaky na jednotlivé svaly a body a jednoducho sme dúfali, že pani Thajka vie, čo robí. Raz som ju pristihla ako sústredene zatvorila oči a hľadala tlakové miesta na mojom tele....zaujímavé, v tom momente som jej uverila všetko. Po masáži sme mali naozaj pocit, že sme ako znovuzrodené a chvíľku sme mali dojem, že s takýmito ľahkými nohami vyletíme až na mesiac. Zaslúžila si sprepitné 20 bahtov....

       Thajsko je naozaj úžasná krajina, ktorú sa oplatí vidieť a zažiť na vlastnej koži. A teraz nemám na mysli pláže a more...veď to máme takmer všade. Do Thajska sa chodí pre niečo úplne iné. Ja verím, že každý človek by si našiel to svoje, čo by ho na tejto krajine nadchlo. My sme zažili každý deň nové a nové prekvapujúce veci, ktoré jednoznačne zúročíme pri našej práci. Či to už bude o thajských jedlách alebo o thajskej kultúre, všetko stojí za poznanie. A na záver ešte pridáme niekoľko pravdivých Budhových výrokov:

        

       Človek nestojí nad ostatnými živočíchmi preto že ich môže bezcitne trápiť, ale preto že ich limituje.

       Ten, kto v sebe len jednu múdrosť nosí, vie o nej určite mnoho, ale o inom nie.

        
       Oko, hoc by hľadelo akokoľvek jasno, svojim pohľadom zvuk nikdy nezačuje!

        

       Ak na daný problém existuje riešenie, netreba sa znepokojovať. Ak na problém riešenie neexistuje, znepokojenie nepomôže!

       Čo pochádza z nenávisti, nepotláča sa nenávisťou, ale vyhasína sa láskou.

       Nie je mudrcom ten, kto má dobré a krásne reči, ale ten, kto je trpezlivý, bez bázne a nenávisti - iba ten je naozaj múdrym človekom.

       Premáhaj zlosť láskou, zlo splácaj dobrom, skúposť premáhaj štedrosťou, luhára slovom pravdy.

       Ako dážď bez prestania vniká do zle pokrytej stavby, tak i náruživosti ľahko vnikajú do srdca nechráneného rozvahou.

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.03.06-2013.03.13_sluzobna.cesta-thajsko/index.html

        

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje