• Novinky

      • 08.10.2014 - 10.10.2014 Praha a Mladá Boleslav

      • EXKURZIA  ŠKODA AUTO, a. s. MLADÁ BOLESLAV

        

       Každý učiteľ i majster sa snaží vyučovanie zatraktívniť tak, aby preberané témy boli pre žiaka čím viac zaujímavejšie. Zodpovedná a aj zložitá úloha, zvládnutá na výbornú, pripadla kolegovi Mgr. Michalovi Dankovi – pripravil a zorganizoval pre žiakov učebného odboru autoopravár-mechanik exkurziu v závode Škoda Auto, a. s. v Mladej Boleslavi.

       Cesta na opačný koniec Českej republiky je dlhá, preto sa celá akcia uskutočnila formou dvoj-dňového výletu. Prvý deň sme strávili v Prahe. Prehliadka pražského hradu, Staromestského námestia a orloja, Malostranského námestia a Karlovho mosta, ktorá bola pripravená v spolupráci s vedúcimi turistického krúžku, skončila na Václavskom námestí. Mnohí z nás boli v Prahe prvýkrát a bol to pre nás obrovský zážitok.

       Druhý deň bol venovaný exkurzii. Začali sme prehliadkou múzea, ktoré patrí k závodu. Sprievodkyňa nás podrobne oboznámila s históriou výroby áut, zaujali nás mnohé vystavované typy áut vyrábané v tomto podniku – od najstarších, cez športové, po najnovšie modely. Nasledovala exkurzia v samotnom závode. Mali sme možnosť nahliadnuť do montážnej haly, videli sme výrobu karosérií, lisovňu, montáž prevodovky a motora. Všetko bolo sprevádzané veľmi dobrým a vecne podaným výkladom sprievodkyne. Po štyroch hodinách sme všetci z podniku Škoda auto, a. s. odchádzali plní zaujímavých poznatkov a nezabudnuteľných dojmov.

       Domov sme sa vrátili v skorých ranných hodinách. Napriek únave z dlhej cesty každý žiak aj dospelý hodnotil celú akciu ako veľmi vydarenú. Na jej uskutočnenie sponzorsky prispeli p. Hajaš a p. Pastor, za čo im ďakujeme.

        

                                                                                                                    Ing. Ľ. Smržíková

        

      • 24.09.2014 - 02.10.2014 Taliansko

      • Chute a krásy Talianska

            Na prelome septembra a októbra strávili niektorí učitelia a majstri našej školy zopár príjemných jesenných dní potulkami po Taliansku v rámci VII. Ročníka konferencie Modern School.

            Cestu, odborné prednášky a návštevu hotelov, škôl, rôznych zariadení v oblasti gastronómie a hotelierstva organizačne zabezpečila spoločnosť Global Contract s.r.o. Program bol naozaj bohatý a nevšedný. Účastníci mali možnosť nahliadnuť a spoznať históriu 5* hotela Tenuta la Badiola v prostredí talianskeho Toskánska. Navštívili aj Hotelovú akadémiu v meste Fiuggi, kde vedenie školy, učitelia aj žiaci veľmi ochotne svoju školu predstavili. Súčasťou programu boli degustácie, napríklad olivového oleja vyrábaného v meste Tivoli, čokolády Antica Norba v meste Norma, či toskánskych vín.

            Okrem odbornej gastronomickej stránky ponúkla spoločnosť organizujúca celý výlet možnosť nazrieť do bohatej histórie Talianska. Úžasná, milá a priateľská sprievodkyňa predstavila účastníkom najvýznamnejšie monumenty Ríma, napríklad Baziliku a Námestie sv. Petra, Anjelský hrad, Koloseum, Pantheon. Navštívili historické mestá Siena, Anagni a tí, ktorí prejavili záujem, aj Pompeje. Zážitkom bol určite aj posledný deň strávený pri mori.

             Z cesty po Taliansku si učitelia aj majstri priniesli mnoho zážitkov, skúseností a poznatkov, ktoré sa určite budú snažiť odovzdať svojim žiakom.

        

                                                                                                                                 Ing. Ľ. Smržíková

        

      • 15. 09. 2014 Skrášľovanie školského dvora

      • Na začiatku školského roka 2014/2015 vznikol nápad skrášliť prostredníctvom okrasných drevín a kríkov areál nášho školského dvora. Sme radi, že túto skvelú myšlienku sme začali realizovať už v priebehu septembra. Skupinka týmto nápadom nadšených učiteľov, spolu so študentmi, sa pustila s vervou do prvej etapy skrášľovania, vybrala miesto, nakúpila materiál i dreviny a okrem vzácneho času, ochotne prispela aj prácou. Tak vznikol krásny priestor pred vstupom do telocvične, ktorý veríme, že nebude jediným, pretože už teraz uvažujeme o ďalších miestach, ktoré podobne zveľadíme a vytvoríme naozaj nádherné prostredie pre študentov, zamestnancov a ďalších, ktorí navštívia našu školu. Veľká vďaka za nápad, všetkým učiteľom a študentom za obetavú a výborne odvedenú prácu. 

        

      • September 2014 KOMPRAX

      • Aj v tomto roku sa naši študenti zapojili do programu KOMPRAX, ktorého zmyslom je získať kompetencie (KOM) pre prax s prípravou a realizáciou vlastných projektov (PRAX). Tento krát s vlastnými návrhmi projektov a ich realizáciou prispeli študenti odboru Služby v cestovnom ruchu. Projekty s názvom Recykluj a skrášľuj a Bylinková záhradka napísali študenti už v máji na víkendovom stretnutí v rámci programu KOMPRAX. Keďže finančné prostriedky vyčlenené na projekty študenti získali až cez letné prázdniny, rozhodli sa, že zorganizujú realizáciu svojich nápadov začiatkom školského roka. Sme radi, že na obidva projekty sa našlo dostatok dobrovoľníkov z radov študentov a spoločnými silami dokázali vytvoriť nádherný priestor s rastlinami zasadenými do farebných pneumatíkových kvetináčov a rovnako vytvoriť voňavými bylinkami preplnenú záhradku. Obrovská vďaka študentom za myšlienku oboch projektov a rovnako ďakujeme študentom a tiež učiteľom za pomoc pri realizovaní naplánovaných aktivít.

        

      • 02. 09. 2014 Slávnostné otvorenie sk. roka 2014 - 2015

      • 2. septembra 2014 sa konalo slávnostné otvorenie školského roka v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove archijerijskou svätou liturgiou. Primátor mesta Ing. Marián Kolesár pri tejto príležitosti odovzdal kľúč od Cirkevnej základnej školy sv. Juraja so sídlom na Gorkého 55 v Trebišove vladykovi Chauturovi. Spolu s Cirkevným gymnáziom sv. Jána Krstiteľa a CSOŠ sv. Jozafáta sme privítali na námestí pri gréckokatolíckom chráme v Trebišove vladyku Milana, riaditeľa školského úradu pri Košickej eparchii o. Oreniča a ďalších duchovných, ktorí spolu s prítomnými žiakmi a zamestnancami slávili sv. liturgiu. V homílii sa im prihovoril vladyka Milan, ktorý pripomenul žiakom, aby nezabudli pretransformovať svoje vedomosti na skutočnú životnú múdrosť.

       Po liturgii sme sa zišli na spoločnom obede v novozrekonštruovanej reštaurácii, ktorá na nás dýchala svojou novotou a krásnymi doplnkami vypĺňajúcimi estetický zážitok z prvého obedu s vladykom.

       V škole sa ešte usilovne pracuje na prístavbe, takže školský rok začíname „v bojových podmienkach“, ale už teraz sa tešíme na nové, moderné priestory, zlepšujúce študentský i pracovný život na našej škole. 

        

      • 27. 06. 2014 Slávnostné ukončenie školského roka

      • 27. júna 2014 sa konalo slávnostné ukončenie školského roka v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove archijerijskou svätou liturgiou za účasti vladyku  Milana, ktorý sa v homílii prihovoril študentom našej školy ako aj študentom Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa.

       Po liturgii sme sa zišli na spoločnom slávnostnom obede v reštaurácii Mladosť. Vladyka Milan poďakoval všetkým učiteľom cirkevných škôl v Trebišove za ich výbornú prácu a zaželal príjemný oddych a naberanie síl do nového školského roka 2014/2015. Následne po výbornom jedle sa už tradične presunuli futbalisti aj s vladykom Milanom do telocvične, kde sa odohral ďalší priateľský zápas pedagogických zamestnancov a kňazov, ktorým pomáhali aj bohoslovci. 

        

      • Február - marec 2014 Súťaž Autoopravár Castrol Junior 2014

      • Cech predajcov autoservisov pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pripravil súťaž, do ktorej sa zapojila aj naša škola s triedou III.A odbor autoopravár-mechanik. Školské kolo súťaže sa konalo v odbornej učebni 514. Teoretickú časť súťaže tvoril 60 minútový on-line test zo 60 pasívnych otázok. Poznávaciu časť tvoril 30 minútový on-line test z troch tematických celkov. Prví dvaja žiaci, ktorí dosiahli najviac bodov v školskom kole súťaže,  Patrik TAČÁR a Erik PASTOR postúpili do oblastného kola, ktoré sa konalo na SOŠ automobilová Moldavská 2, Košice. V tejto súťaži žiaci získali veľa bohatých skúsenosti a pekné umiestnenie. Erik Pastor skončil na piatom mieste oblastného kola.

        

      • 16. - 20. 06. 2014 Záverečné skúšky v školskom roku 2013/2014

      • Záverečné skúšky učebných odborov Autoopravár-mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba a Výroba konfekcie sa konali v dňoch 16. – 20. júna 2014. Počas týchto dní študenti prezentovali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rámci písomnej, praktickej a ústnej časti záverečných skúšok. Veríme, že znalosť, schopnosť, spoľahlivosť a obratnosť, ktoré študenti preukázali počas záverečných skúšok, budú preukazovať aj počas svojho pracovného života.

        

      • 10. 06. 2014 Lúčenie pred záverečnými skúškami 2013/2014

      • Rozlúčka so študentmi pred záverečnými skúškami sa konala 10.6.2014. Tento-krát sme sa lúčili so študentmi odborov Autoopravár-mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba a Výroba konfekcie. V príhovoroch zástupcu študentov, riaditeľa školy, duchovného správcu školy bolo počuť slová vďaky, želania všetkého dobrého na záverečných skúškach  ale i v živote. Následne boli najlepší študenti z jednotlivých odborov odmenení riaditeľom školy. Študenti za výborný prospech, vzornú dochádzku a úspechy za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach dostali poukážky v hodnote 10 Eur. Všetkým študentom končiacich ročníkov učebných odborov prajeme veľa šťastia, dobré výsledky na záverečných skúškach a úspešný štart do pracovného života.

        

      • 30.-31.05.2014 Slovenský raj

      •                Turistický krúžok v posledné májové dni zavŕšil svoju činnosť v tomto školskom roku.

       Hovorí sa – na koniec to najlepšie. My sme si na záver dopriali bonbónik – Slovenský raj. Krásny kraj, ktorý je pre mnohých z nás neznámym kútom Slovenska.

                      Náš výlet začal v piatok odchodom zo školy v dopoludňajších hodinách. Presunuli sme sa do dediny Dedinky ležiacej na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša a ubytovali v penzióne Dúha. Ešte v ten istý deň sme absolvovali turistickú vychádzku po náučnom chodníku v Dobšinskej Maši, ktorý informoval o histórii a súčasnosti okolitých lesov, o ich ochrane, o baníckej a hutníckej histórii tohto kraja.

       V sobotu ráno sme sa rozhodli pre dlhšiu vychádzku. Začali sme výstupom na krasovú planinu Geravy cez Zejmarskú roklinu, ktorá je zabezpečená rebríkmi, stúpadlami a reťazami a vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. Potom sme pokračovali v okružnej túre pohodlným terénom po lesných cestách a chodníkoch. Domov sme sa vrátili až v popoludňajších hodinách.

                    Čo dodať na záver? Snáď len to, že prírodné scenérie Slovenského raja sú nádherné, vôňa lesa neopísateľná. Ak k tomu pridáte partiu skvelých ľudí s dobrou náladou, máte napriek únave a bolesti nôh zážitok, na ktorý tak skoro nezabudnete.

                                                                                             

                                                                                              Ing. Dana Tóthová

                                                                                              Ing. Ľudmila Smržíková

        

      • 16. 05. 2014 Rozlúčka s maturantmi

      • Rozlúčka s maturantmi pred odchodom na akademický týždeň sa konala 16.5.2014. Lúčili sme sa s maturantmi odborov Hotelová akadémia, Spoločné stravovanie a Strojárstvo – výroba, oprava, montáž strojov, prístrojov a zariadení. Po príhovoroch zástupcu študentov, riaditeľa školy, duchovného správcu školy, v ktorých bolo počuť slová vďaky, želania úspechov na maturitách ale i v živote boli najlepší študenti odmenení riaditeľom školy. Študenti za výborný prospech, vzornú dochádzku a úspechy za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach dostali poukážky v hodnote 10 Eur. Maturantom prajeme veľa šťastia, dobré výsledky na maturitných skúškach a úspešný štart do pracovného života, alebo života na vysokej škole.

        

      • 03. 05. 2014 Z Polianky do Polianky

      • Turistický krúžok na našej škole by asi vôbec nebol tak aktívny bez žiakov pochádzajúcich zo Sečovskej Polianky – Ďoďo, Matúš a Jarka nechýbajú na žiadnej túre. A práve oni presvedčili nás ostatných, aby sme sa pridali k pochodu pod názvom „ Z Polianky do Polianky“.

       Medzi dedinami Sečovská Polianka a Košická Polianka existuje akési priateľstvo na diaľku, ktoré raz ročne vyústi do spoločného pochodu Slanskými vrchmi. Tradícia má svoju históriu, tento rok sa uskutočnil už  31. ročník. Celá akcia začala pietnym aktom pri pamätníku Víťazstvo na Dargovskom priesmyku a potom sa skupina 172 ľudí vydala na peší pochod smerom Maliniak – Čerepník – Ďurkov v dĺžke približne 16 km. Kráčalo sa nám veľmi dobre, počasie bolo akurát, nádherná príroda a príjemní ľudia. Vyhodnotenie celej akcie bolo v sále KD v Košickej Polianke, kde nás čakal spoločný obed a dokonca aj turistická tombola. Okrem zážitkov a  príjemnej únavy si niektorí z nás doniesli domov aj milé pozornosti.

       S ľuďmi z oboch Polianok sme sa mali fajn a aj o rok budeme uvažovať o pochode s nimi.

        

      • 13. 04. 2014 Medzinárodná súťaž Veľkonočné variácie – II. ročník

      • 13. apríla, na Kvetnú nedeľu sa uskutočnil druhý ročník súťaže „Veľkonočné variácie“, ktorý sa tohto roku niesol v duchu vítania jari. Podujatie sa realizovalo v spolupráci s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína. Na súťaž sme pozvali aj našich zahraničných partnerov z Poľska a dve družstvá z Ukrajiny. Ďakujeme im, že prijali naše pozvanie a veríme, že sa im u nás páčilo. Súťažilo sa v prekrásnych priestoroch trebišovského kaštieľa v troch disciplínach. Príprava slávnostnej tabule na určenú tému, prezentácia hotových studených jedál a miešanie nápojov. Pre verejnosť a hostí sme pripravili chutné jarné špeciality, taktiež družstvá zo zahraničia sa prezentovali svojou národnou kuchyňou. Všetci súťažiaci pristúpili k prezentácii svojich zručností a vedomostí veľmi poctivo, no vyhrať nemôžu všetci, aj keď by si to zaslúžili. Tento rok si cenu víťaza odnieslo domáce družstvo, žiaci odboru Hostinský, hostinská. Návštevnosť tohto podujatia vysoko  prevýšila naše očakávania. Opätovne kladne hodnotíme aj prístup a spoluprácu našich partnerov, ďakujeme riaditeľke múzea Mgr. Beáte Kereštanovej ako aj celému jej tímu. Vďaka nim  celá akcia dostala punc luxusu a bola hodnotená na vysokej úrovni. Súčasťou tohto dňa boli aj tvorivé dielne v zdobení kraslíc, folklórne vystúpenia a slávnostné otvorenie informačného centra Tokajskej oblasti v priestoroch kaštieľa. Naše poďakovanie patrí aj verejnosti, ktorá taktiež ocenila našu snahu a pozývame všetkých na ďalšie podujatie – najbližšie v auguste.

        

      • 13. 04. 2014 Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe Medzinárodná súťaž Nové Zámky

      • Posledná  nedeľa pred Veľkou nocou bola malým sviatkom kaderníkov, vizážistov a všetkých tých, ktorí sa profesionálne zaujímajú o úpravu účesu a líčenie.  V Nových Zámkoch športovej hale Millénium sa konali Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe, ktoré organizovalo Spoločenstvo kaderníkov a kozmetiky SR za účelom  prezentovať zručnosti žiakov, ale aj profesionálov. Majstrovstiev sa okrem slovenských žiakov  zúčastnili aj dievčatá i chlapci z Rumunska, Maďarska, Česka a Ukrajiny, celkom 110 súťažiacich.

        

       CSOŠ sv. Jozafáta na súťaži  reprezentovala žiačka 3. ročníka Dajana Ferencová. Súťažila v kategórii „Denný účes“. Na súťaž sa pripravovala pod vedením  majsterky odborného výcviku p. Mariany Gergelyovej, jej modelkou  bola spolužiačka Jana Ďurkovičová. Vytvorila zaujímavý moderný denný  účes, ale  napriek snahe a kreativite sa jej nepodarilo umiestniť sa niektorom z víťazných miest. Všetci prítomní však mali možnosť na tejto akcii získať  inšpirácie pre rozvoj svojej tvorivosti. Za reprezentáciu školy na tomto podujatí, ako aj za prípravu naň veľmi pekne ďakujeme.

        

      • 25. - 27. 03. 2014 CASSOVIA CUP 2014

      • VIII. ročník barmanskej súťaže CASSOVIA CUP sa konal v dňoch 25. – 27. 03. 2014 pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu. Garantom súťaže bola Slovenská barmanská asociácia. Našu školu na tejto súťaži reprezentovali študenti odboru Hotelová akadémia: Damián Juroš a Jozef Magnes. Damiána aj Jozefa na súťaž pripravovala Bc. Emília Capíková. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – soft drink a long drink a každý súťažiaci sa musel zúčastniť  miešania nápojov v oboch kategóriách a tiež povinne absolvovať napísanie písomného testu. Receptúry prihlásených nápojov do súťaže museli byť pôvodné, teda nemohli byť prihlásené v žiadnej súťaži. Dekorácia nápojov musela byť pripravená z jedlých surovín a maximálny počet ingrediencií na jeden nápoj bol stanovený na 6.  Zástupcovia našej školy mali veľkú podporu aj v hľadisku z radov svojich spolužiakov, ktorým sme zabezpečili cestu na podujatie autobusom. Sme veľmi radi, že aj tento rok naša škola na tejto súťaži uspela. Damián Juroš vo veľkej konkurencii získal v tomto ročníku súťaže vynikajúce 3. miesto. , ku ktorému s radosťou blahoželáme. Obidvom našim súťažiacim ako aj Bc. Emílii Capíkovej patrí veľká a úprimná vďaka za výbornú reprezentáciu školy na  tomto podujatí.

        

      • 15. 02. 2014 Turistický krúžok - Herľany, Rankovské skaly

      •            Po viac ako mesačnej prestávke sme znova zorganizovali turistickú vychádzku pre členov krúžku, ale aj pre ostatných milovníkov pohybu v prírode.  Našim cieľom boli Herľany s ich svetoznámym gejzírom a tiež výstup na blízke Rankovské skaly.        

                   V sobotu ráno – 15. februára 2014 – sme si museli troška privstať, pretože erupcia gejzíra sa očakávala medzi 7,00 a 9,00 hodinou. Ako správni nedočkavci sme už o 7,00 postávali na námestíčku v Herľanoch – nemohli sme si nechať ujsť prírodné divadlo. Hodnú chvíľu po 9,00 sme ucítili silný sírovodíkový zápach a bolo jasné - dočkali sme sa. Gejzír nesklamal, prúdy vody aj teraz vystrekovali do výšky asi 7 - 8 metrov.

                   Druhá časť našej vychádzky bola zameraná na výstup na neďaleké Rankovské skaly, ktoré boli už v roku 1976 vyhlásené za prírodnú rezerváciu s 5. stupňom ochrany. Výstup na vrchol nebol veľmi náročný, dobre značený chodník vedie lúkami aj listnatým lesom. Vychádzka bola v tomto – takmer jarnom počasí – veľmi príjemná. Na vrchole nás však prekvapila hmla, ktorá znemožnila užiť si výhľad. Ale nevadí – my sa tam určite ešte vrátime.

                   V období jarných prázdnin máme v pláne zorganizovať ďalšiu z turistických vychádzok. Ak máte chuť niečo pre svoju kondičku urobiť a zmysluplne prežiť jeden deň, sledujte plagátiky na vchodových dverách do každého pavilónu – dozviete sa kedy a kam majú turisti  namierené. Poteší nás, ak sa pridáte.

        

                                                                                         Ing. Dana Tóthová

                                                                                         Ing. Ľudmila Smržíková

      • 05. 02. 2014 - Súťaž Gastro Junior Skills Slovakia

      • Talent a zručnosť mladých kuchárov a čašníkov preverila dňa 5. februára  2013 súťaž Gastro Junior Skills Slovakia. Podujatie sa uskutočnilo  pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR. V celoslovenskom  kole sa do súťaže zapojilo 11 súťažiacich z 9 stredných odborných škôl, ktorí do finále postúpili ako najlepší zo semifinálového kola. Hodnotila odborná komisia, ktorej členmi boli známe osobnosti z oblasti gastronómie - Martin Kovarský, Luboš Herko, Daniel Hrivňák, Mária Dopiráková, Radoslav Hlaď. Víťaz je nominovaní do užšieho výberu, ktorý nás bude reprezentovať v európskej súťaži EuroSkills vo Francúzsku. Súťažná úloha bola zostavená so snahou vytvoriť slávnostnú tabuľu v duchu predstavy reštauračného stolovania v horizonte 10 rokov a prispieť k motivovaniu žiakov, podporiť ich  kreativitu pri prestieraní a stolovaní a hľadať nové možnosti vo využívaní netradičného inventáru a dekorácií. Cieľom bola spokojnosť hosťa; snaha o využívanie moderných pracovných postupov a kulinárskych úprav v menu, ktoré bude navrhnuté pre pripravenú slávnostnú tabuľu. Vytvorenie jednoty a súladu moderného jedla a slávnostného prestierania vyplýva zo sústavnej snahy o propagáciu slovenskej gastronómie. Vrcholová juniorská súťaž čašníkov chcela  týmto prispieť  k  jej popularizácii a presadeniu v rámci medzinárodnej gastronómie.

       Medzi 10 finalistami boli aj naše žiačky  Daniela Malčická a Petra Grošková z III. H triedy.

       Súťažnou úlohou bolo :

       ·        Príprava slávnostnej tabule na tému „Reštaurácia roku 2024 “

       ·        Servis šumivého vína  pre 2 osoby

       ·        Príprava 4 porcií cappuccina

       ·        Príprava 4 porcií miešaného nápoja (long drink) – povinná surovina „fínska vodka“

       ·        Jazyková skúška – komunikácia s hosťom v anglickom jazyku

       Vykonanie súťažnej úlohy si vyžadovalo predvedenie profesionálneho vystupovania, komunikatívnosť, zručnosť, schopnosť organizácie práce, nadväznosť práce, rýchlosť a elegancia pri vykonávaní úloh, nekríženie ciest, logicky nadväzujúcu prácu, efektívnosť práce. Počas plnenia súťažných úloh si súťažiaci musel zabezpečiť  udržovanie čistoty na pracovných stoloch. Súťažiaci si zároveň  musel vytvárať kontakt s hosťom po celý čas práce pri stole, predviesť eleganciu a sympatie pri vystupovaní, neustále komentovať práce, mať schopnosť zaujať hostí, prezentovať používaný inventár a suroviny. Žiačky na súťaž pripravovali Bc. Emília Capíkova, Mgr. Lenka Kolesárova,  majsterky odborného výcviku. Zároveň sa chceme poďakovať pani Ruženy Kováčovej, za jej nápady pri navrhovaní slávnostnej tabule a za jej cenné rady a pomoc. Veľká vďaka patrí pri príprave na súťaž aj sponzorom, ktorí nám prispeli na takú finančne náročnú súťaž. Hoci sme nezískali medailové umiestnenie, získané skúsenosti a poznatky využijeme v ďalšom odbornom raste. Obom našim súťažiacim patrí úprimné poďakovanie za skvelú reprezentáciu školy.

        

      • 13. - 14. 02. 2014 Somelier Námestovo

      • Naša škola sa zúčastnila 1. ročníka  juniorskej somelierskej súťaže VITIS TROPHEE JUNIOR 2014. Súťaž sa konala 13. a 14.februára 2014 na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania EDUCO v Námestove. Našu školu reprezentovali žiačky Kristína Maďarová a Bianka Vargaeštoková z II.H triedy.

       VITIS TROPHEE JUNIOR 2014 je pre študentov stredných a vysokých škôl, somelierov a pracovníkov v oblasti gastronómie do 21 rokov.
       Cieľom súťaže je zdôrazniť krásu, ale aj náročnosť tejto profesie a podporiť vychádzajúce talenty, ktoré si zmerajú svoje sily. Organizátorom podujatia bola spoločnosť Hubert J.E. v spolupráci s Asociáciou somelierov Slovenskej republiky, ktorá bola súčasne aj odborným garantom súťaže.

       24 somelierov si preverilo svoje vedomosti a praktické zručnosti v jednotlivých disciplínach. Základná časť súťaže pozostávala z odborného písomného testu, písomného opisu senzorických vlastností vzoriek vína a praktickej časti – servis a dekantácia červeného vína. Do finále postúpili traja účastníci súťaže s najvyšším počtom bodov. Naše žiačky sa do finále neprebojovali, no napriek tomu získali veľa cenných skúseností.

       Veľká vďaka patrí aj majsterke odborného výcviku Bc. Emilii Capíkovej a našim žiačkam za skvelý výkon a vzornú reprezentáciu školy.

        

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje