• Novinky

      • Vianočné tvorivé dielne a športové zápolenie 21. 12. 2015

      • Výnimočné podujatie plné úžasnej atmosféry, lákavých vôni a skvelých dojmov. Takúto skvelú príležitosť vianočne sa naladiť mali naši žiaci dňa 21.12.2015, kedy sa konali vianočné tvorivé dielne a športové zápolenie. Žiaci súťažili vo varení vianočnej kapustnice, grilovaní rôznych špecialít, ale aj vo varení jedla v novej súťaži GASTRO CUP TREBIŠOV, ktorej 0-tý ročník sa konal rovnako v tento nádherný deň. Žiaci, ktorí nevarili mohli pozerať filmy, hrať počítačové a spoločenské hry, vytvárať rôzne vianočné dekorácie, upravovať účes a učiť sa správne líčiť, či variť vianočný punč, alebo sa započúvať do prednášky o vesmíre. Rovnako sa mohli zúčastniť žiackého turnaja vo futsale. Obrovským lákadlom pre všetkých nás bolo grilované prasiatko, ktoré nám pripravovali naši majstri odborného výcviku - Mgr. Martin Hrubovský a Bc. Peter Baňacký. Ich dokonale odvedená práca grilmajstrov slávila úspech, všetkým hotové jedlo veľmi chutilo. Jednotlivé súťažné tímy po uvarení jedál  čakali na príchod hodnotiacej komisie zloženej zo žiakov, učiteľov a majstrov, ktorá okrem hotových jedál hodnotila aj vianočné dekorácie, a výzdobu v triedach. Potom sa už netrpezlivo čakalo na vyhlásenie víťazov v mnohých kategóriách. Víťazným tímom a odmeneným žiakom osobne blahoželal pán riaditeľ a tiež riaditeľ školského úradu Košickej eparchie. Ako uviedli vo svojích príhovoroch nebolo dôležité kto vyhral, pretože víťazom v tento deň sa stali všetci, ktorí sa aktívne zúčastnili rôznych činností, súťaží. Ďakujeme všetkým za príkladný a zodpovedný prístup, za kreativitu, rôzne nápady a veríme, že takto skvelé podujatia pripravíme spoločne aj v budúcom období.

        

      • Betlehemské svetlo na našej škole 21. 12. 2015

      • 21.12.2015 nám trebišovskí skauti priniesli na školu betlehemské svetlo. Pán riaditeľ ním zapálil sviecu a betlehemské svetlo tak žiari vo vstupnom vestibule školy v týchto dňoch a rovnako aj počas celého obdobia vianočných sviatkov.

        

      • Mikuláš vo vojenskom útvare v Trebišove 04. 12. 2015

      • „Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch, anjelici všetkým deťom, robia účty zo zásluh.“  Týmito slovami sa začala Mikulášska besiedka pre deti vojakov Vojenského útvaru 1101 v Trebišove, ktorú si pripravili žiaci I. a II. ročníka študijného odboru Hotelová akadémia CSOŠ sv. Jozafáta pod vedením p. učiteľky Martiny Jakabovej a o. Cyrila Jančišina, ktorý nás hudobne sprevádzal celým programom. Žiarivé očká detičiek prezrádzali radosť z návštevy sv. Mikuláša, ktorý im spolu so svojimi pomocníkmi krátkym programom priblížil niečo zo svojho života, a tak ako je to o ňom už známe, podelil sa s nimi so svojou bohatou nádielkou.

        

      • Deň otvorených dverí 03. 12. 2015

      • Aj tento rok sme otvorili brány školy pre tých, ktorí sa zaujímajú o dianie na našej škole, prípadne chceli by vedieť viac o štúdium na nej. Počas celého dňa nás navštívilo mnoho žiakov základných škôl so svojimi učiteľmi, prípadne rodičmi. Žiaci základných škôl v meste Trebišov a tiež z okolitých dedín sa počas tohto dňa dozvedeli o možnostiach štúdia v jednotlivých odboroch na našej škole, videli rôzne formy praktického a teoretického vyučovania. Všetci návštevníci mohli ochutnať pripravené jedlá, sladké cukrovinky, či nápoje a najmä mohli zažiť atmosféru štúdia na našej škole. Počas tohto dňa na škole prebiehala medzinárodná výmena odbornej praxe žiakov gastronomických odborov v rámci spoločného projektu našej školy a družobných škôl z Poľska a Ukrajiny. Žiaci zo zahraničia pod vedením majstrov odbornej výchovy pripravovali a ponúkali svoje národné špeciality. Rovnako učili svojich rovesníkov z našej školy variť jedlá a nápoje a predviedli ukážky ich stolovania. Odbor Hostinský, hostinská sa prezentoval prípravou slávnostnej tabule a ukážkami praktického vyučovania v obsluhe a v kuchyni školskej reštaurácie Mladosť. Žiaci odboru Hotelová akadémia informovali o ich štúdiu, najmä však o aktivitách, ktorých sa zúčastnili v rámci jednotlivých projektov – účasť na odbornej stáži v hoteloch v Budapešti, v Poľsku, v Nemecku, na Ukrajine, na rôznych tematických akciách na Slovensku a v zahraničí, na dlhodobej zahraničnej praxi. Pútavou prezentáciu vlastných zážitkov zo získavania skúseností a zručností mnohých poslucháčov naozaj zaujali. Počas tohto dňa vyvrcholil aj barmanský kurz, do ktorého sa môžu zapojiť všetci žiaci gastronomických odborov. Žiaci, ktorí boli účastní na tohtoročnom kurze absolvovali pred komisiou záverečné skúšky. Pripravili rôzne druhy nápojov podľa zásad a pravidiel, ktoré sa naučili počas predchádzajúcich dní. Absolventi barmanského kurzu z minulého roku pripravovali nápoje rôznej chute a farieb pre návštevníkov. Záujem o takúto ochutnávku bol značný a naši barmani sa museli poriadne obracať. Vôňu kávy a zaujímavú propagáciu nápojov z nej pripravili žiaci baristického krúžku, rôzne druhy nápojov z kávy mohli ochutnať najmä dospelí hostia. Ukážku slávnostných tabúľ s rôznou tematikou pripravili žiaci odboru hotelová akadémia. Pripravili slávnostné stolovanie s ukážkou zemplínskych zvykov a tradícií, ale aj stolovanie pre dvoch na deň sv. Valentína, ďalej ázijske stolovanie, alebo stolovanie na Cypre. Nový odbor v našej ponuke Škola podnikania sa prezentoval cez našu víziu založenia cvičnej firmy v oblasti cateringu. Žiaci sa dozvedeli viac o štúdiu v tomto odbore, o predmetoch a rôznych aktivitách, ktoré im pomôžu pri založení a vedení vlastných firiem. Žiaci odboru Cukrár pripravili krásne torty a sladké potešenie vo forme zákuskov, ktoré sa tiež dali ochutnať. Učitelia a žiaci technických odborov – Autoopravár-mechanik, Strojný mechanik, Strojárska výroba a nadstavbových odborov s nimi súvisiacimi ukázali spôsoby interaktívnej výučby, prípadne výučby prostredníctvom rôznych modelov. V školských dielňach si návštevníci mohli pozrieť praktické vyučovanie v rámci týchto odborov. Odbor Výroba konfekcie sa okrem ukážok práce so šijacími strojmi prezentoval aj hotovými výrobkami, zaujímavými vecami z látky. Informácie o štúdiu v odbore Služby v cestovnom ruchu sprostredkovali žiaci tohto odboru prostredníctvom svojich zážitkov, ktoré prežili počas mnohých exkurzií a podujatí, ktoré sami zorganizovali. Rovnako tak pridali aj zážitky z dlhodobej zahraničnej praxe, ktorú tiež absolvovali. Žiaci odboru Kaderník a nadstavbového odboru Vlasová kozmetika informovali o štúdium, absolvovaní rôznych súťaží a projektov, do ktorých boli zapojení.V školskej telocvični sa počas dňa športovalo, žiaci hrali rôzne hry, s rozličnými tradičnými ale aj modernými cvičebnými pomôckami. Hostia tiež mohli nahliadnuť aj do školskej posilňovne. V školskej kaplnke sa prezentovali rôzne duchovné aktivity pre žiakov a zamestnancov našej školy. Tento deň bol pre nás výnimočný, mohli sme ukázať našu školu z rôznych pohľadov a teší nás skutočnosť, že záujem o spoznávanie našej školy stále rastie. Všetkým účastníkom ďakujeme za návštevu našej školy a veríme, že na jej chodbách, či v jej priestoroch sa s mnohými budeme ešte stretávať. Za organizáciu, prípravu prezentácii, ochutnávok jedál a nápojov, cukroviniek, všetkým zainteresovaným, ktorí sa nemalou mierou pričinili o výbornú propagáciu našej školy ďakujeme.

        

      • Odborný výcvik – II.H 11.-13.11.2015

      • Žiaci II.H triedy odboru Hotelová akadémia sa tentoraz na hodinách odborného výcviku priučili zásadám podávania fľašového a šumivého vína pod vedením majsterky Bc. Emílie Capíkovej. Taktiež sa naučili pripravovať a podávať lahodný nápoj bowle – tropicano. Okrem teoretických poznatkov získali aj cenné praktické skúsenosti. Žiaci tejto triedy nadobudli nové poznatky, zdokonalili si zručnosti v ďalšej oblasti a tak rozšírili svoje znalosti a kompetencie v rámci svojho odboru.

        

      • Výmenná odborná prax žiakov – Rzeszów Poľsko 15.-18.11.2015

      • Naša škola sa zapojila do projektu medzinárodnej výmennej odbornej praxe žiakov zo školami v Poľsku a na Ukrajine. Prvá  výmena žiakov sa uskutočnila v dňoch 15. – 18. 11. 2015. Žiačky odboru Hotelová akadémia Monika Perháčová a Lívia Šoltésová pod vedením majsteriek odborného výcviku Bc. Emílie Capíkovej a Jany Michalkovej pripravili slovenské jedlá a výborné dezerty, ktoré mali možnosť ochutnať hostia školskej reštaurácie v Poľskom meste Rzeszów. Počas troch dní prezentovali našu kuchyňu tradičnými slovenskými haluškami s tvarohom a bryndzou, zemplínskymi „holubkami“ a langošmi. K týmto jedlám boli podávané aj obľúbené zákusky – dobošové rezy, pomarančové rezy a višňová kocka. Jedlá a zákusky pomáhali pripraviť majsterkám okrem našich žiačok aj žiaci z hosťujúcej poľskej školy. Naši sa na oplátku priučili príprave jedál a dezertov tradičných pre poľskú kuchyňu. Okrem odovzdania a  nadobúdania skúsenosti z varenia jedál a pečenia sladkých dobrôt žiaci a majsterky mohli zažiť aj históriu a súčasnosť mesta Rzeszów, navštívili jeho historické centrum, hotely, reštaurácie, cukrárne, či kaviarne.  Žiačky spoznali mnoho nových rovesníkov, nadviazali nové priateľstvá. Takéto výmenné pobyty prinášajú našim žiakom a tiež majstrom obrovské benefity v podobe výmeny praktických skúsenosti z prípravy národných, tradičných jedál, ale aj z uplatňovania nových trendov pri príprave a podávaní jedál a nápojov. Budeme veľmi radi, keď sa výmenné praxe budú uskutočňovať naďalej a aj ďalší žiaci budú mať možnosť zúčastňovať sa na takýchto medzinárodných projektoch na družobných školách v zahraničí. Už na budúci týždeň sa budú naše slovenské jedlá pripravovať  v našej družobnej škole na Ukrajine v meste Ľvov, kde sa rovnako priučíme vareniu jedál ukrajinskej kuchyne. Následne v decembri privítame na našej škole žiakov a pedagógov z Poľska a Ukrajiny a v reštaurácii Mladosť sa uskutočnia dni poľskej a ukrajinskej kuchyne.

        

      • Odovzdávanie maturitných stužiek - Nadstavbové štúdium 18.11.2015

      • Dňa 18.11.2015 sa konal slávnostný obed pri príležitosti odovzdávania maturitných stužiek žiakom triedy II.T nadstavbového štúdia. Oficiálna časť začala príhovorom zástupcu žiakov, riaditeľa školy a triedneho učiteľa. Následne triedny učiteľ pripol zelené stužky s krížikom jednotlivým žiakom triedy.  Aj žiaci tejto triedy boli často zapájaní do rôznych aktivít školy a reprezentovali ju veľmi dobre, čo vo svojom príhovore vyzdvihol pán riaditeľ. V príhovoroch tiež odzneli slová vďaky, no hlavne povzbudivých slov do nasledujúcich mesiacov plných prípravy na úspešné zavŕšenie štúdia. Príjemná atmosféra pokračovala priateľskými rozhovormi pri dobrom jedle a tiež hudbe.  Žiakom nadstavbového štúdia rovnako prajeme mnoho síl do náročnej prípravy a mnoho úspechov vo všetkých častiach maturitných skúšok, ktoré ich čakajú.

        

      • Zahraničná prax - sezóna 2015

      • Dlhodobú zahraničnú prax v sezóne 2015 absolvovali naši žiaci na ostrove Cyprus a gréckom ostrove Kos v trvaní piatich mesiacov od júna do októbra. Tento krát sa praxe zúčastnili žiaci z odborov – Hotelová akadémia, Služby v cestovnom ruchu, Hostinský, hostinská a Cukrár.  Žiaci počas praxe nazbierali mnohé skúsenosti a zručnosti z rôznych oblastí a úsekov hotela, rovnako sa zdokonaľovali v komunikácii v cudzom jazyku a tiež spoznávali kultúru a zvyky v inej krajine. Samozrejme, že okrem pracovných povinností mali čas aj na zábavu, relax a spoznávanie krajiny. Žiakom ďakujeme, že robili dobré meno našej školy v zahraničí a prajeme im, aby vzácne skúsenosti, zručnosti a poznatky z praxe sa stali dobrým štartom pre ich kariéru a využili ich vo svojom profesijnom živote.

        

      • Odovzdávanie maturitných stužiek - Hotelová akadémia 13.11.2015

      • V piatok 13.11.2015 sa konala slávnostná večera pri príležitosti odovzdávania maturitných stužiek žiakom odboru Hotelová akadémia za účasti riaditeľa školy. Predtým však žiaci triedy spolu s triednou učiteľkou pečatili triednu knihu. Milé a priateľské posedenie malo aj svoju oficiálnu časť s dekorovaním triednej učiteľky, odovzdávaním stužiek a príhovormi riaditeľa a zástupcu žiakov. V príhovoroch odzneli slová vďaky, uznania za doterajšie štúdium a zároveň slová povzbudivé, plné nádeje, odhodlania a viery, že nasledujúci maturitný rok 2016 bude pre všetkých žiakov triedy úspešný. Riaditeľ školy vo svojom príhovore vyzdvihol angažovanosť a zodpovedné zapájanie všetkých žiakov triedy v mnohých aktivitách počas ich štúdia, kedy reprezentovali príkladne svoj odbor aj našu školu. Nasledoval prípitok a obzretie sa do minulosti, ale aj súčasnosti prostredníctvom fotiek, ktoré častokrát priniesli úsmev na tvárach, ale aj potvrdenie mnohých chvál a slov uznania za prístup žiakov tejto triedy. V príjemnej, priateľskej atmosfére sa viedli rozhovory a spomínalo sa do neskorých večerných hodín. Žiakom triedy V.H v školskom roku 2015/2016 prajeme mnoho síl do náročnej prípravy a mnoho úspechov vo všetkých častiach maturitných skúšok, ktoré ich čakajú.

        

      • Odpustová slávnosť na sviatok sv. Jozafáta 12.11.2015

      • Dňa 12. 11. 2015 sa konala odpustová slávnosť patróna školy sv. Jozafáta. Pod vedením duchovného správcu školy o. Cyrila Jančišina naši žiaci nacvičili veľmi pekný kultúrny program, ktorý si prišli pozrieť aj ich spolužiaci a učitelia do divadelnej sály MsKs v Trebišove. Program sa niesol v príjemnej atmosfére piesní, slova i umeleckého vystúpenia. Keďže na škole je založená školská hudobná skupina, jej členovia zahrali a zaspievali krásne piesne, ktoré neraz nútili nás divákov tlieskať či poklepkávať si rukami, či nohami do ich rytmu. Po skvelom výkone si kapela vyslúžila zakaždým búrlivý potlesk. V druhej časti programu mal slovo o. Cyril a v príhovore spojenom s pútavou projekciou rozprával o láske, rodine a medziľudských vzťahoch. Odpustovú slávnosť spestrili aj študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa, ktorí ako hostia programu predstavili umelecké pásmo a prostredníctvom slova, piesní a tanca priblížili život svätca - sv. Jána Krstiteľa. Po skončení kultúrneho programu sa žiaci presunuli do chrámu, kde slávenie sviatku pokračovalo sv. liturgiou, ktorej hlavným celebrantom bol riaditeľ eparchiálneho školského úradu v Košiciach PaedDr. Thlic. Peter Orenič. Na záver sv. liturgie sa konala posviacka maturitných stužiek a krížikov pre našich maturantov. V školskej reštaurácii Mladosť sme následne pokračovali slávnostným obedom a v priateľskej atmosfére viedli rozhovory a vychutnávali skvelé produkty našich kuchárov a cukrárov. Slávenie odpustovej slávnosti nášho patróna v nás zanechalo mnoho pekných zážitkov, kultúrnych i duchovných. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorý sa nemalou mierou pričinili o krásny a dôstojný priebeh oslavy sviatku sv. Jozafáta.

        

      • Konferencia - zahraničná prax 10.11.2015

      • 10. 11. 2015 sa v priestoroch našej školy konala konferencia v rámci zahraničnej praxe, ktorú naša škola zabezpečuje s partnerom Global Contract, s.r.o. Programom konferencie bolo zhodnotenie uplynulej sezóny 2015 a rovnako aj poskytnutie základných informáciu o nadchádzajúcej sezóne 2016. Tohto podujatia sa zúčastnili zástupcovia partnerskej spoločnosti, riaditeľ školy a žiaci gastronomických odborov. Konferenciu otvoril riaditeľ školy, ktorý vyjadril spokojnosť so záujmom našich žiakov a tento typ praxe a rovnako aj spokojnosť so žiakmi, ktorí zahraničnú prax v lete 2015 absolvovali a reprezentovali našu školu v zahraničí. Následne už samotní žiaci prezentovali svoje zážitky a skúsenosti z praxe na Cypre. Základné informácie o nadchádzajúcej sezóne poskytla zástupkyňa spoločnosti Global Contract, s.r.o. Veríme, že záujem o túto formu zveľaďovania zručností a zbierania skúseností bude na našej škole trvať naďalej a aj v sezóne 2016 žiaci našej školy absolvujú najlepší spôsob prípravy na povolanie a to osobnú skúsenosť v reálnom prostredí hotela.

        

      • Výjazdové rokovanie vlády SR 04.11.2015

      • V stredu 4.11.2015 sa konalo výjazdové rokovanie vlády SR v Trebišove. Na organizácií a zabezpečení viacerých aktivít v tento významný deň pre naše mesto a celý okres Trebišov sa podieľala aj naša škola. Okrem prípravy miestností na rokovanie a centra pre média, zabezpečovala naša škola aj občerstvenie a obsluhu. Sme radi, že žiaci odboru Hotelová akadémia svojím profesionálnym a zodpovedným prístupom výborne reprezentovali našu školu a zanechali vynikajúci dojem na viacerých zúčastnených. Rovnako nás teší, že žiaci odboru Hostinský, hostinská a odboru Cukrár spolu s majstrami odborného výcviku pripravili chutné a zaujímavé múčniky, dezerty a jedlá na zabezpečenie občerstvenia. O tom svedčali pochvalné slová mnohých prítomných politikov, ale aj zástupcov mesta i rôznych médií. Po skončení rokovania vlády v MsKs v Trebišove zavítal minister školstva Juraj Draxler na pôdu našej školy. Ministra privítal riaditeľ školy spolu s riaditeľom eparchiálneho školského úradu.  Najskôr absolvoval prehliadku priestorov školy, zavítal na pracovisko odborného vyučovania pre technické odbory vyučované na našej škole. Následne si pozrel školskú telocvičňu a rovnako aj našu školskú kaplnku. V školskej reštaurácii Mladosť na ministra a jeho delegáciu zapôsobili jej nové priestory a pozdravil aj žiakov odboru Hostinský, hostinská, ktorí v tom čase praxovali v kuchyni, či obsluhe.  Po menšej exkurzii našej školy začala diskusia ministra školstva s riaditeľmi škôl a učiteľmi v okrese Trebišov, diskusia prebiehala v konferenčnej miestnosti. Jednotlivé otázky riaditeľov škôl smerovali k duálnemu vzdelávaniu a najmä k financovaniu škôl. Diskusia prebehla v priateľskej atmosfére, viacerí jej účastníci vyjadrili presvedčenie, že takéto stretnutia ministra školstva priamo s riaditeľmi škôl a učiteľmi by mohli byť častejšie pre napredovanie vzdelávacieho systému. Je nám veľkým potešením, že naša škola sa stala významným partnerom pri zabezpečení tak organizačne zložitého podujatia, ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnej realizácii jednotlivých aktivít. (Foto: Michal Majcher)

        

      • Návšteva ZOO Košice 27.10.2015

      • V rámci získavania skúseností s organizovaním a propagáciou výletov a podujatí si žiaci študijného odboru Služby v cestovnom ruchu plánujú rôzne exkurzie a výlety. 27.10.2015 si vybraní žiaci naplánovali návštevu ZOO v Košiciach, aby získali podrobné informácie o tejto atrakcii Košíc. Prostredníctvom týchto informácii a na základe vlastných zážitkov žiaci vytvoria prezentácie a reklamné materiály, ktoré využijú na propagovanie v rámci svojho odboru. Žiaci si tak vyskúšali organizovanie výletu a získali mnohé skúsenosti s tým spojené od zabezpečenia termínu, dopravy, vybavovania vstupu a ceny, až po samotné sprevádzanie účastníkov. Sme radi, že aj tentoraz žiaci ochotne a zodpovedne pristúpili k plánovaniu tejto akcie, že zážitky a skúsenosti z nej pomôžu pri ich budúcej práci sprievodcov v cestovnom ruchu.

        

      • V. ročník Svätomartinského festivalu – Veľké Trakany 24. 10. 2015

      • V sobotu 24. októbra 2015 sa vo Veľkých Trakanoch uskutočnil V. ročník Svätomartinského festivalu - Husacie hody a jarmok domácich produktov. Organizátorom bolo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Súčasťou podujatia bola aj súťaž v príprave husaciny. Predsedom poroty bol Nádas Gyorgy. Prítomní boli aj herci divadla THALIA a šéfkuchár Attila Bocsárszky. Sprievodnými podujatiami festivalu boli rôzne výstavy tvorivých dielní, ukážky ľudových zvykov a tradícií, Carving (dekoratívne vyrezávanie z ovocia a zeleniny)  - ktorý prezentovali taktiež žiaci našej školy,  jarmok, burza kníh, zábavné programy pre deti a pod. Našu školu na tomto podujatí reprezentovalo 9 žiakov odboru Hotelová akadémia, a to v samotnej súťaži v príprave husaciny, ako aj ukážkami a ochutnávkami carvingu a miešaných nápojov. Do súťaže v príprave husaciny sa zapojili naši žiaci druhého a štvrtého ročníka odboru Hotelová akadémia (Dominik Sabo, Damian Juroš), ktorí si svojou husacou špecialitou „Husací steak s kukuričným pyré a hráškovou trikolórou“ vyslúžili cenu víťaza. Dôraz sa kládol nielen na chuť pripravovanej špeciality, ale aj na kreativitu a estetiku servírovania pripravovanej špeciality. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Ukážkou a ochutnávkou miešaných nápojov, ktoré mali medzi návštevníkmi veľký úspech, našu školu reprezentovali žiačky prvého ročníka odboru Hotelová akadémia (Angelika Ilková, Matúž Moroz, Klaudia Kakašová), ktorých pripravovali a viedli Ing.Mgr. Dana Tóthová, RNDr. Kamila Harčová, PhD. Ukážky carvingu (dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny) predvádzali taktiež žiaci odboru Hotelová akadémia (Jaroslava Katonová, Bianka Vargaeštoková, Lukáš Horovský, Richard Tóth) pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Účastníci festivalu ako aj návštevníci obdivovali umenie a fantáziu žiačok, ktoré z jabĺčok vyrezávali labute, kyticu kvetov zo zeleniny, košíček z tekvice a iné oku lahodiace vyrezávané ovocné a zeleninové dekorácie, ktoré si zároveň mohli zobrať so sebou. Za úspešnú reprezentáciu, samotnú účasť a propagáciu našej školy na tomto podujatí patrí žiakom, majsterke odborného výcviku, učiteľom a všetkým zúčastneným, ktorí sa akoukoľvek formou prispeli k vydarenej akcii veľké a úprimné ĎAKUJEME.

                                                                                                                                        D. Tóthová

      • Metodický deň 28.10.2015

      • Dňa 28. októbra 2015 sa v priestoroch CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove uskutočnil celoeparchiálny metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení pod odbornou garanciou Eparchiálneho školského úradu v Košiciach.

       Program metodického dňa sa začal archijerijskou svätou liturgiou v chráme Nanebovzatia Panny Márie. Celebroval vladyka Milan Chautur so všetkými prítomnými duchovnými otcami a správcami cirkevných škôl. V homílii vysvetlil vladyka Milan obsah pojmu metodický a zdôraznil potrebu neustáleho vzdelávania pedagógov.

       Práca pokračovala v sekciách podľa samostatných programov.

       V prvej sekcii o. Mgr. Ľ. Petričko, exorcista Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, poukázal na vplyv povier na duchovný život človeka a medziľudské vzťahy, na dušu človeka a účinok modlitby a duchovného života, na prevenciu pred duchovnými problémami.

       Druhá sekcia pracovala pod vedením JUDr. D. Petrička, právnika na Okresnom súde v Košiciach I. Venoval sa aktuálnym trestnoprávnym aspektom mládeže na školách a právnemu vedomiu učiteľov pri riešení problémov.

       Tretia sekcia bola určená pre vedúcich pedagogických zamestnancov so zameraním na využitie myšlienkových máp pre prípravu projektov a ich aplikáciu pri vedení pracovných porád – lektormi boli Ing. Homoľa a Ing. Body.

       Ako vplývajú nové poznatky pri liečbe smrteľných chorôb na vieru vedca v 21. storočí, kde sú ich hranice – to bola zaujímavá téma v piatej sekcii pod vedením pracovníka Ústavu farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach RNDr. A. Mirossaya, PhD.

       Kto mal chuť hýbať sa, získať základné informácie o správnej životospráve, ten sa prihlásil na posilňovanie cvičenia s balančnými pomôckami a náčiním. Niektorí sa prvýkrát stretli s overbalom, therabandom a slideboardom. Práve Mgr. M. Chautur pritiahol témou Zdravý životný štýl do sekcie č. 5.

       Na silu médií v dnešnej dobe a mnohé príklady manipulácie s nimi, spôsoby ich odhalenia v spravodajskom žánri poukázal vo svojej prednáške doc. ThDr. M. Hospodár, PhD. v poslednej sekcii.

       Po diskusiách v jednotlivých sekciách sme záverom konštatovali, že aj takéto akcie prispievajú k zvyšovaniu nášho pedagogického majstrovstva a pomáhajú v ďalšom profesionálnom raste.

        

      • Exkurzia v KIA Motors Slovakia 27.10.2015

      • Spájať teóriu s praxou, byť v spojení s realitou je pre žiaka nesmierne dôležité.  Uvedomujú si to všetci vyučujúci tejto školy a aj preto sa uskutočnila ďalšia z mnohých exkurzií do výrobných podnikov. Tentoraz pre žiakov odboru autoopravár v automobilovom závode KIA Motors Slovakia pri Žiline.

       Exkurzia začala vo vlastnom vzdelávacom stredisku závodu, kde sa účastníci dozvedeli teoretické fakty o založení podniku, jeho výrobe, fungovaní, počte vyrobených kusov jednotlivých modelov a podobne. V tejto fáze žiaci živo a s veľmi konkrétnymi otázkami reagovali. Zaujímal ich počet zamestnancov, ich priemerný mesačný plat, sociálne benefity, voľné pracovné miesta atď. Po tomto oboznámení sa s podnikom nasledovala samotná exkurzia. Už pri vstupe do areálu bolo jasné, že ide o závod rozkladajúci sa na veľkej ploche a vysokým počtom zamestnancov. Svedčili o tom aj zástupy ľudí, ktorí práve nastupovali na popoludňajšiu zmenu.  Sprevádzajúci zamestnanec zaviedol žiakov,  majstrov a učiteľov do dielní na výrobu karosérií a montáž automobilov, ponúkol im plnohodnotný a zaujímavý výklad o práci jednotlivých robotov, vysvetlil jednotlivé posty zamestnancov na výrobnej linke. Bolo čo obdivovať – na „tancujúce“ roboty podľa presne určeného výrobného plánu by sa dalo dívať veľmi dlho.

       Aby výlet nebol len o odbornosti, žiadalo sa doplniť zážitky aj o iné hodnoty. Žiaci mali možnosť v krátkom časovom úseku spoznať historické centrum Žiliny a navštívili tiež Budatínsky hrad, ktorý je síce v rekonštrukcii, ale jeho vyhliadková veža je v prevádzke. V jej vnútri je uložených  mnoho historických predmetov  a po vystúpení na jej najvyššie miesto je z nej nádherný výhľad na mesto Žilinu a sútok riek Váh a Orava .

       Exkurzia sa vydarila – zážitkov veľa, cesta ubehla rýchlo, počasie výborné, fajn spoločnosť. Čo viac si priať? Azda len tešiť sa na ďalšiu.

        

      • Futsalový turnaj 23.10.2015

      • 23.10.2015  sa uskutočnil III. ročník futsalového turnaja, ktorý zorganizovala naša škola. Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev, ktoré tvorili pedagógovia z Trebišova, Prešova a Michaloviec.  Futsal sa hral systémom každý s každým a mužstvo, ktoré dosiahlo najväčší počet bodov za vyhrané zápasy, prípadne porovnaním skóre zvíťazilo. Priebeh jednotlivých zápasov bol priateľský, v duchu fair-play, v niektorých prípadoch aj značne napínavý až do posledného hvizdu rozhodcu. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Základnej školy sv. Juraja v Trebišove. Sme radi, že aj tento ročník turnaja ovládla jeho priebeh dobrá nálada a priateľská atmosféra, ktorá pretrvávala do neskorých hodín aj počas posedenia pri dobrom jedle.

        

      • Miešané nápoje „barmanov“ z II.H 22.-23.10.2015

      • Druháci - žiaci odboru Hotelová akadémia si na odbornom výcviku vyskúšali prácu barmanov pri príprave drinkov. Najskôr zvládli teóriu a následne sa pustili do prípravy miešaného nápoja, ktorý spoločne degustovali. Tí, ktorí už absolvovali barmanský kurz boli ostatným dobrými radcami a mentormi, takýmto spôsobom vznikla skvelá a priateľská atmosféra plná vzájomnej spolupráce s výbornými výsledkami. Sme radi, že takéto aktivity môžeme žiakom umožniť a ešte radšej vnímame fakt, že žiaci sa do takýchto aktivít s radosťou zapájajú.

        

      • Burza informácií a práce 15. 10. 2015

      • Žiaci základných škôl, chystajúci sa na štúdium na strednej škole mali výbornú príležitosť získať na burze informácie o odboroch, ktoré ponúkajú stredné školy v okrese Trebišov. Naša škola opäť zabrala značný priestor v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska. Deviataci získať informácie o všetkých odboroch, ktoré sa vyučujú na škole ale aj o nových odboroch, najmä o odbore Škola podnikania.  Aktivity v niektorých odboroch mohli deviataci aj vidieť, zažiť, ochutnať. Odbor Služby cestovného ruchu prezentovali samotní žiaci v ňom študujúci. O svoje zážitky zo štúdia, z exkurzií, aktivít konaných v rámci projektov sa radi podelili. Odbor Hotelová akadémia prezentovali žiaci, ktorí absolvovali barmanský kurz a žiaci z krúžku dekoratívneho vyrezávania ovocia a zeleniny. Autoopravári a mechanici ukázali a priblížili prácu s diagnostikou automobilu a zaujali najmä chlapcov. Cukrári pripravili krásne torty a zákusky, ktoré upútali, najmä torty svojou tématikou.  Žiaci odboru Hostinský, hostinská sa tento rok postarali o prípravu občerstvenia a obsluhu účastníkov konferencie v rámci podujatia.  Ďakujeme všetkým našim žiakom a zamestnancom, ktorí sa pričinili o veľmi dobrú reprezentáciu našej školy.

        

      • Exkurzia v Tokajskej oblasti 01. 10. 2015

      • 1.  10. 2015 sa vybraní žiaci odboru Služby v cestovnom ruchu zúčastnili exkurzie vo vinohradníckej oblasti Tokaj, ktorú si sami žiaci naplánovali a aj zorganizovali spolu s učiteľom Mgr. Chauturom.  Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s niekoľkými producentmi vína v tejto oblasti a úžasnú príležitosť spoznať podrobný proces výroby a distribúcie vína od jeho zberu až po jeho skladovanie v pivniciach, fľašovanie a distribúciu k spotrebiteľom.  Okrem výrobných a skladovacích priestorov videli aj miesta na prezentáciu vína a jeho degustáciu. Žiaci zažili aj krásny výhľad z novej dominanty Tokajskej oblasti – vyhliadkovej veže v tvare suda a navštívili Kaštieľ Františka Rákocziho II. v Borši, kde im ochotný sprievodca sprístupnil priestory a vyrozprával históriu tejto kultúrnej pamiatky aj rodu, ktorý v nej žil. Sme radi, že žiaci tohto odboru prišli s nápadom, ktorý im priblížil úlohy a význam zanietených firiem, zaujímavých atrakcií a pamiatok, čarovnej krajiny pre budovanie lokálneho cestovného ruchu a zároveň spoznali aj činnosť sprievodcov. Takéto aktivity naša škola vždy rada podporí.

        

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje