• Novinky

      • Prezident SR Andrej Kiska na škole 17. 06. 2016

      • Pamätným dňom sa pre  všetkých v CSOŠ sv. Jozafáta stal 17. jún 2016, kedy nielen našu školu , ale aj mesto Trebišov navštívila hlava štátu, prezident SR pán Andrej Kiska. S úsmevom na tvári a podaním ruky pozdravil učiteľov i študentov školy. Tí boli nadšení jeho spontánnosťou a odpovedali mu na otázky, na ktoré sa ich opýtal. Navštívil aj Stredisko praktického vyučovania, kde práve prebiehali praktické záverečné skúšky. Potom jeho kroky smerovali do reštaurácie Mladosť, kde ocenil šikovnosť a zručnosť žiakov. Vyzdvihol vzdelanie ako základ budúcnosti a poprial všetkým žiakom úspešné zvládnutie skúšok. Pri odchode sa pán prezident podpísal do kroniky školy a zaželal zamestnancom i žiakom pekné a príjemné leto.

        

      • Lúčenie žiakov pred záverečnými skúškami 10. 06. 2016

      • V piatok 10. júna sa lúčili žiaci učebných odborov so školou, so svojimi učiteľmi a spolužiakmi nižších ročníkov. Slávnostný ceremoniál otvoril zástupca žiakov svojím príhovorom. Nasledoval príhovor riaditeľa školy, ocenenie žiakov, ktorí počas štúdia dosahovali výborné výsledky, mali vzornú dochádzku a úspešne reprezentovali školu. Duchovný správca v závere rovnako poprial žiakom všetko najlepšie a zaspieval povzbudivú pieseň. Všetkým žiakom držíme palce na záverečných skúškach a prajeme mnoho úspechov v ich pracovnom i súkromnom živote.

        

      • Sväté Trojhviezdie Cyril – Gorazd –Metod 03. - 17. 06. 2016

      • V dňoch 3. – 17. júna 2016   na CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove prebieha už XX. ročník okresnej súťažnej výstavy detských výtvarných prác po názvom „Sväté Trojhviezdie“.  Výstava je sprievodným podujatím XXII. Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb Trebišov 2016. Prvý deň tohto podujatia patril tým, ktorí sa prebojovali na popredné miesta súťaže. Po úvodnom privítaní a príhovoroch boli žiakom odovzdané ceny. Následne o. Michal Hospodár a p. Miroslav Holečko priblížili hosťom vývin  islamu, život sv. Gorazda, a tiež misiu sv. Cyrila a Metoda.

        

      • Projekt ERASMUS+ 08. - 28. 05. 2016

      • V roku 2016 sa v rámci programu ERASMUS+ realizoval projekt pod názvom - Zvyšovaním kognitívnych vedomostí schopností, zručností a návykov študentov a učiteľov prispievať k ich kvalitnejšiemu uplatneniu sa v praxi. V termíne 8.5.-28.5.2016 sa dvadsať študentov odborov strojný mechanik, hostinský, hostinská a cukrár zúčastnilo zahraničnej stáže v rámci projektu Erasmus+ v Budapešti. Cieľom projektu bolo zvýšiť svoje zručnosti, vedomosti v odbore a zároveň podpora mobility študentov našej školy. Projekt zvyšuje ochotu žiakov cestovať, preto aj v profesionálnom živote budú ochotní kvôli výhodnej pracovnej ponuke vycestovať. Žiaci sú obohatení o vedomosti súvisiace so životom v inej krajine, spoznali iný spôsob života, ľudí s inou kultúrou. Vďaka projektom sa zvyšuje samostatnosť žiakov, schopnosť rozhodovať sa, komunikovať v rôznych kultúrnych prostrediach. Toto prispieva k zvyšovaniu príťažlivosti absolventa pre prípadného zamestnávateľa. Žiak ďalej  získa jazykové skúsenosti, ktoré využije aj v domácom regióne v prípade zamestnania sa v reštauráciách či hoteloch s medzinárodnou klientelou. Žiaci praxovali v najznámejších podnikoch ako sú 4 hviezdičkový hotel Rubin Wellness and Conference a v 5 hviezdičkovom boutique historickom hoteli St. George, ktorý je každoročne vyhodnocovaný ako jeden z najlepších a najkrajších historických hotelov v Európe. Stážisti pracovali  na gastronomickom a ubytovacom úseku. Chlapci, strojári vykonávali svoju stáž v súkromnej firme Oláhgumiszervisz, kde mali možnosť pracovať s modernými technológiami. Výstupom projektu je certifikát a Europass mobilita - dokument, ktorý slúži ako doklad o absolvovaní praxe v zahraničí. Tento dokument je významným dokladom pre budúcich zamestnávateľov, zvyšuje šance a prestíž žiakov  zamestnať sa kdekoľvek v štátoch únie. Veríme, že v budúcnosti budú ďalšie projekty opäť úspešné a že takúto možnosť získať Europass a vycestovať s podporou EÚ do zahraničia využijú ďalší študenti našej školy.

        

      • Lúčenie maturantov, odovzdávanie cien LOGOS 2016 20. 05. 2016

      • Už tradične v druhej polovici mája školského roka sa lúčili naši maturanti so školou, so svojimi učiteľmi, ktorí ich pripravovali počas piatich rokov a žiakmi nižších ročníkov. Slávnostný ceremoniál začal príhovormi. Zástupkyňa žiakov v príhovore poďakovala za roky štúdia, za trpezlivosť, odbornosť a niekedy aj zhovievavosť učiteľov. Riaditeľ školy poprial mnoho úspechov na nadchádzajúcich maturitných skúškach a ocenil žiakov, ktorí počas štúdia dosahovali výborné výsledky a úspešne reprezentovali školu. Duchovný správca rovnako poprial maturantom všetko najlepšie a venoval každému maturantovi povzbudivé slová zo Svätého písma. Maturantom držíme palce na maturitných skúškach a prajeme šťastnú ruku na skúškach a úspechy v ich pracovnom i súkromnom živote. Súčasťou rozlúčky s maturantmi bolo aj vyhlásenie a odovzdávanie cien školského podujatia LOGOS 2016. Žiaci I.H triedy - štvorčlenný tím za prvé miesto získal poukaz na celodenný výlet v hodnote 150,- EUR. Za druhé a tretie miesta a rovnako za špeciálne ceny v rámci podujatia - cenu verejnosti, cenu riaditeľa školy získali žiaci vecné ceny.

        

      • Paríž a výstava gastronómie 05. - 12. 05. 2016

      • Nezabudnuteľným zážitkom, skúškou odvahy a výdrže fyzických síl sa dá nazvať poznávací zájazd, ktorého sme sa zúčastnili v dňoch 5. – 10. mája vo Francúzsku. Cieľom bolo zamilované mesto Paríž a práve prebiehajúca  výstava gastronómie. Desať účastníkov z našej školy tvorili učitelia, majstri odborného výcviku z gastro odborov a šesť žiakov, ktorí svojím záujmom o štúdium odboru hotelová akadémia dokázali, že si zaslúžia absolvovať túto cestu a získať tak nové skúsenosti pre svoj ďalší profesionálny rozvoj.

       Prvý deň našej „poznávačky“ sme začali skoro ráno v driemajúcom mestečku Versailles. Prekvapene sme unavení po dlhej ceste autobusom hľadeli z námestia na majestátnosť tohto zámku a po úvodných inštrukciách sme sa vydali najskôr na prehliadku nádherných zámockých záhrad. Ranný májový opar vznášajúci sa nad bludiskami z kríkov,  tíško hladil fontány pamätajúce lepšie časy a pre nás nebolo ťažké predstaviť si prechádzajúceho sa kráľa Ľudovíta XIV., či rozmarnú Máriu Antoinettu. Po návrate k zámku nám vyrazil dych valiaci sa dav ľudí, čakajúcich na prehliadku zámku. Vďaka skvelej organizácii cestovnej kancelárie sme sa ako VIP hostia dostali veľmi šikovne dnu vedľajším vchodom a mohli žasnúť nad krásami interiéru a dômyselnosti architektov vtedajšej doby. Ak chcete absolvovať prehliadku zámku musíte sa ale obrniť trpezlivosťou matky trojičiek so štvrtým dieťaťom na rukách v zoologickej záhrade, pretože tá masovosť a dav ľudí, ktorým sa musíte predierať vás núti zamýšľať sa nad tým, prečo naše hrady a zámky zívajú často prázdnotou.

       Odporúčame odviezť sa do mesta Paríž rýchlovlakom, v ktorom vás sprevádzajú vyhrávajúci muzikanti z rôznych kútov sveta a pri ich melódiách sa vám po pár minútach otvorí krásny pohľad pri prechode cez rieku Seina na Eiffelovu vežu (pre nás neznalých vyslovuje sa „éfel“). Trpezlivosť chlapa v kaderníctve plnom žien musíte mať aj pri návšteve ďalších najznámejších pamiatok mesta ako sú Víťazný oblúk, katedrála Notre-Dame (mali sme šťastie, práve vyložili k uctievaniu tŕňovú korunu Ježiša Krista) a Sainte-Chapelle. V Louvre sme sa povinne pretlačili k „Monči“ – Mona Líza a plnými dúškami sme nasávali atmosféru umeleckých diel, ktorých poslanie veľakrát chápal asi len samotný autor.

       Eiffelovu vežu sme navštívili v nočných hodinách a zo samotného najvyššieho poschodia sme obdivovali osvetlené mesto, ktoré nikdy nespí a ktorého historické uličky sa miešajú s modernou architektúrou.

       Vyčerpaní, ale plní dojmov sme sa ubytovali vo veľmi slušnom a útulnom hoteli mimo centra Paríža. Čo sa týka bezpečnosti je potrebné podotknúť, že mesto je absolútne bezpečné (aj keď nikdy sme nevideli pokope toľko inakosti kultúr, jazykovej rôznorodosti, či farby pleti). Sprievodca nám vysvetlil, že mesto je akoby rozdelené na niekoľko častí, z ktorých tá najnebezpečnejšia je Saint-Denis. Turisti a všetci slušní ľudia sa v tejto štvrti nepohybujú a vlastne všetky atentáty, nepokoje a výbuchy sa odohrali a odohrávajú práve v tejto štvrti.

       Konečne svitol nami najviac očakávaný deň. Po typicky francúzskych raňajkách sme sa vybrali na výstavisko kde prebiehala už niekoľko dní výstava gastronómie. Francúzsko je top gastronómiou sveta. Položilo základy novodobej gastronómie, zaviedlo nové gastronomické pravidlá ako je napríklad odstraňovanie nejedlých doplnkov z taniera, či používanie omáčok. Za zlatý vek gastronómie sa považuje 17.-18. st., kedy gastronomickým centrom bolo práve mesto Paríž a smotánka celého vtedajšieho sveta navštevovala prvé luxusné reštaurácie a hotely, kde ich ego hladili taký velikáni ako kráľ kuchárov August Escoffier, či hotelier Cézar Ritz. Jedlom, vínom a hudbou žije celé mesto, každý preplnený podnik, bistro, kaviareň....Výstavisko ponúkalo všehochuť celého Francúzska. Mali sme jedinečnú možnosť porovnať a degustovať regionálne špeciality ako sú rôzne druhy pečiva, údenárskych výrobkov, syrov (prekvapením boli syry s bazalkovým a pistáciovým pestom). Prvýkrát sme na vlastné oči videli technológiu grilovania a topenia syra na špeciálnom stojane a následne prípravu jedinečných chrumkavých bagiet, ktorými je Francúzsko preslávené. Byť vo Francúzsku a neochutnať foie gras by bolo hriechom voči gastronómii, preto sme neodolali a „iba“ za 8,50 eur sme si ako správni Slováci rozdelili túto delikatesu, ktorej chuť je neopísateľná. Ide o pochúťku z husacej alebo kačacej pečene, ktorej výroba je prísne zemepisne a technologicky chránená a vo Francúzsku považovaná za národný poklad.

       Okrem francúzskych špecialít výstava ponúkala aj prezentáciu a ochutnávku jedál zámorských krajín, ktoré patria Francúzsku. Išlo najmä o ostrovné štáty ako Guadaloupe, Reúnion, či čarokrásny Martinique. Tieto krajiny okrem tradičného jedla prezentovali aj cestovný ruch, svoju kultúru, ako aj tradičný odev, hudbu, či prekrásne šperky. 

       Múčniky a cukrovinky boli zastúpené v podobe klasických francúzskych crepes palaciniek, cez cheesecaky pečené tradičnou technológiou v peciach až po sušené ovocie z takých druhov ovocia, ktorých pôvod sme ťažko hádali. Veľkým kulinárskym zážitkom bola aj večera, kde sme mali možnosť ochutnať pravú francúzsku konfitovanú kačicu.

       Objaviť niečo, čo nebolo v pôvodnom pláne tejto info cesty bolo zážitkom aj pre samotného sprievodcu. V roku 1582 bola v Paríži otvorená jedna z najstarších luxusných reštaurácií na svete La Tour D´Argent. Našou úlohou bolo túto reštauráciu nájsť a na vlastné oči môcť zažiť ten pocit výnimočnosti z miesta, kde sa napríklad prvýkrát tranžírovalo kurča. Žiaľ, prísny spoločenský protokol tohto výnimočného miesta, nám nedovoľoval navštíviť  interiér tejto reštaurácie.

       Posledný deň našej výpravy sme navštívili vojenské múzeum a hrobku Napoleona v Invalidovni, nadýchali sa luxusu v Parfumérii Fragonard a vystúpili na Montmartre okiaľ je úžasný výhľad na celé mesto.

       Vyčerpaní, ale duševne maximálne bohatí na zážitky všetkého druhu sme sa vrátili domov s jasným cieľom. Veľké poďakovanie patrí cestovnej kancelárii Francerelax za skutočne skvelú organizáciu, pripravenosť, odborný výklad a trpezlivosť. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, kedy navštívime La Tour D´Argent, kuchársku školu Augusta Escoffiera, pôjdeme do Normandie, kde na vlastné oči uvidíme ako sa vyrábajú tradičné francúzske syry a navštívime hotel Ritz kde sa začala písať tradícia súčasného hotelierstva.

        

      • AQUA MÁRIA VEĽATY – partner vo vzdelávaní 17. 05. 2016

      • Budúcim absolventom odboru Hotelová akadémia bola ponúknutá možnosť absolvovať prehliadku a krátke pohovory na obsadenie pracovného miesta v penzióne Aqua Mária vo Veľatoch. Najskôr sa stretli s majiteľmi penziónu, ktorí im priblížili históriu penziónu, jeho aktivity a činnosť v oblasti cestovného ruchu. Následne absolvovali prehliadku jednotlivých častí penziónu a potom absolvovali krátke pohovory s majiteľom. Tešíme sa že naši absolventi majú možnosť ešte pred ukončením štúdia absolvovať takéto stretnutia a veríme, že možnosť zamestnať sa vo svojom odbore bude pre nich výhodná. Rovnako sa tešíme zo spolupráce školy s týmto partnerom a možnosťou pre mnohých našich žiakov absolvovať odbornú prax a odborný výcvik počas štúdia.

        

      • Exkurzia Grand Hotel Kempinski 09. 05. 2016

      • Skvelú príležitosť spoznať jeden z najviac obdivovaných a luxusných hotelov na Slovensku mali žiaci odboru Hotelová akadémia. Exkurziu hotela Kempinski v Tatrách absolvovali žiaci viacerých ročníkov. Sme radi, že mohli zažiť hotel na vlastnej koži, nielen z rozprávania, či fotografií. Veríme, že zážitok z návštevy tohto hotela bude u mnohých rezonovať a motivovať k úspešnému štúdiu na škole. Ďakujeme zástupcom hotela za skvelú a hodnotnú prezentáciu hotela, rovnako ďakujeme vedeniu školy za finančnú podporu tejto exkurzie. Uvedomujeme si, že podobné exkurzie v známych hotelových zariadeniach žiakom poukazujú na význam a dôležitosť všetkých poznatkov, či zručností učených v škole. Tieto zabezpečia úspešné uplatnenie na trhu práce aj v najluxusnejšom hoteli na Slovensku.

        

      • Súťaž cukrárov 03. 05. 2016

      • Každý má občas chuť na sladké - na niečo, čo poteší nie len chuťové poháriky, ale aj oči. Vyrobiť chutný a oku lahodiaci zákusok sa učia žiaci učebného odboru cukrár na hodinách praktického vyučovania.  Majsterky odborného výcviku ich okrem iného vedú aj k tomu, aby dokázali využiť svoju predstavivosť, fantáziu a aby zdokonaľovali svoju zručnosť. Do akej miery sa im to darí preukázala súťaž medzi žiakmi v tomto odbore, ktorá sa uskutočnila 3.mája 2016 v priestoroch cukrárskej výroby našej školy. Do súťaže na tému Variácie z lineckého cesta sa zapojili všetci žiaci odboru cukrár. Každý žiak dostal rovnaký diel  lineckého cesta a jeho úlohou bolo spracovať ho, tzn. tvarovať, piecť, plniť, zdobiť. V používaných surovinách alebo metódach tvarovania či zdobenia neboli nijako obmedzovaní. Z výsledných  výrobkov, ktoré  boli naozaj zaujímavé a pestré, vybrala porota najzaujímavejšie práce a rozhodla o umiestnení takto: 1. miesto -  Plitková Mária z 2.B triedy, 2. miesto – Štefan Štefan z 3.B triedy, 3. miesto -  Demeterová Lenka z 1.B triedy. Výhercom gratulujeme, ale za účasť ďakujeme všetkým , ktorí sa do súťaže zapojili.

        

      • Vitajte na Slovensku – maturitná skúška 21. 04. 2016

      • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa konala na našej škole v dňoch 20. - 21. 4. 2016. Najskôr maturanti rátali príklady v rámci písomnej časti, ďalší deň pripravili podujatie pod názvom Vitajte na Slovensku. Každý si vylosoval svoju funkciu, ktorú vykonával počas celého podujatia aj jeho prípravy. Všetci mali možnosť ukázať svoje zručnosti, zodpovedný prístup, kreativitu, schopnosť spolupracovať aj iné schopnosti. Že sa podujatie vydarilo, svedčali spokojné výrazy hostí - rodičov, známych aj učiteľov. Rovnako maturitná komisia ocenila vysokú úroveň akcie, mnohým maturantom smerovala slová uznania. Ďakujeme preto maturantom odboru Hotelová akadémia za snahu, odbornosť a profesionalitu vykonávaných funkcií.

        

      • LOGOS 2016 5.5.2016

      • V. ročník výstavy gastronómie, obchodu a služieb máme úspešne za nami. Veríme, že všetci účastníci podujatia boli spokojní a dnešný deň 5. 5. 2016 zanechal v nich len pozitívne dojmy a mnoho zážitkov. Ďakujeme všetkým tímom, ktoré medzi sebou súťažili za vynikajúco odvedenú prácu. Všetci sa pripravovali na prezentáciu svojho odboru, prezentovanie svojich zručností, nápadov, kreativity zodpovedne. Vďaka Vám je podujatie hodnotené každým svojím ročníkom lepšie a lepšie. Veľká vďaka patrí aj mentorom jednotlivých tímov, ktorí radili, pomáhali, boli ústretoví všetkým účastníkom. Veríme, že trojčlenná komisia, ktorá aj tento rok hodnotila tímy spravodlivo a zodpovedne vyhodnotí všetky kritéria a zvíťazí ten najlepší tím. Aj keď všetci vieme, že aj pri tomto podujatí platí - víťazom je každý tím, každý člen. Dúfame, že podujatie zanechalo u mnohých skvelé dojmy a už teraz sa tešíme na LOGOS 2017.

        

      • Kurz zvárania - Strojný mechanik 15. 4. 2016

      • Žiaci 3. ročníka v učebnom odbore Strojný mechanik absolvovali v termíne od 29. 2. 2016 do 15. 4. 2016 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom CO2 - ZM-1 a kurz pre ručné rezanie kyslíkom D - G2 vo zváračskej škole - Jozef Vaňo. Kurzu sa zúčastnili štyria žiaci. Skúšky pozostávali z písomnej časti formou testu BOZP a praktickej skúšky, ktorej obsahom bolo: vykonať v rámci prak. skúšky kútové zvary FW: PB – vodorovný zvar, vykonať v rámci prak. skúšky kútové zvary: PF – zvislý zvar, vykonať v rámci prak. skúšky tupé zvary BW: PA – vodorovný zvar, vykonať v rámci prak. skúšky tupé zvary: PF – zvislý zvar Všetci žiaci úspešne absolvovali zvárací kurz. Zručnosti získané na tomto kurze žiaci uplatňujú na odbornom výcviku pri výrobe pracovných stolov, lavičiek, brán a pri iných pracovných činnostiach spojených so zváracími a montážnymi prácami. Veríme, že sa naši absolventi získaním zváracieho preukazu lepšie uplatnia na trhu práce.

        

      • Tour de Tokaj 2016 16. 04. 2016

      • Skvelé podujatie, ktoré spája krásu Tokajskej prírody, šport v podobe behu, či bicyklovania, dobré jedlo, výborné víno a priateľskú atmosféru. O dobré jedlo sa starala naša škola a mnohí účastníci podujatia vyslovili pochvalné slová našim kuchárom, či gril-majstrom. Grilované prasa, grilovaný hermelín a zelenina, študentský guľáš, flambované palacinky boli výnimočné a skvelé. Veľká vďaka všetkým žiakom, majstrom, učiteľom, ktorí neváhali a prispeli k výbornej propagácii dobrého jedla a rovnako našej školy na tomto podujatí.

        

      • Školské kolo súťaže kaderníkov 14. 04. 2016

      • Vyskúšať si svoju zručnosť, ponamáhať fantáziu, porovnať vlastné schopnosti so schopnosťami ostatných spolužiakov, vyskúšať si prácu v časovom limite - to všetko skúsili žiaci učebného odboru kaderník, ktorí sa prihlásili do školského kola súťaže kaderníkov. Súťaž prebehla 14. apríla 2016 v priestoroch kaderníckeho salónu našej školy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Do kategórie Denný dámsky účes sa prihlásilo 11 súťažiacich, v kategórii Spoločenský dámsky účes súťažilo 8 žiakov. Všetci sa snažili, vložili do výsledku kus svojho umenia. Výsledky hodnotiacej komisie v závere  určili víťazov: v kategórii Denný dámsky účes: 1. miesto  -  Nikola Kucanová z triedy 3.B, 2. miesto –  Michaela Maďarová z triedy 3.B, z triedy 3.B. V kategórii Spoločenký dámsky účes: 1. miesto  -  Jaroslav Neckár z triedy 3.B, 2. miesto -  Rachel Horváthová z triedy 2.B, 3. miesto -  Ružena Hoľanová z triedy 3.B. Umiestnení žiaci boli odmenení praktickým balíčkom, ale úspešní boli všetci, ktorí sa do akcie zapojili. Zvlášť potešili súťažiaci žiaci 1. ročníka svojou odvahou súťažiť so žiakmi vyšších ročníkov.

        

      • Potulky po gotickej ceste – 2. časť. Betliar, Rožňava 14. 04. 2016

      • 14. 4. 2016 žiaci odboru Služby v cestovnom ruchu vyrazili na svoju druhú cestu v rámci projektu Potulky po gotickej ceste. Tentokrát navštívili okres Rožňava. Najskôr si prezreli krásny kaštieľ v Betliari a jeho záhrady, neskôr navštívili katedrálu Nanebovzatia Panny Márie priamo v meste Rožňava. Na obidvoch miestach nakrúcali videozáznam a prezentovali tak svoje vedomosti o týchto vzácnych pamiatkach. Žiaci tohto odboru mali možnosť opäť bližšie spoznať prácu sprievodcu a rovnako si ju vyskúšať. Onedlho ich čaká ďalšia časť potuliek, na ktorú sa už teraz tešia.

        

      • Dni zdravej výživy 12. - 14. 04. 2016

      • V dňoch 12. - 14. 4. 2016 prebieha na našej škole I. ročník podujatia pod názvom Dni zdravej výživy. Podujatie zamerané na prednášky o zdravej výžive a o zdravom životnom štýle poukazuje na zlý dopad nezdravého stravovania vo fastfoodoch a na potrebu zdravého jedálnička v živote človeka. Žiaci sa počas podujatia naučili pripravovať zdravé jedlá na raňajky, obed a večeru. Mgr. M. Chautur a Mgr. P. Fedák vo svojich prednáškach zdôrazňovali potrebu zdravého stravovania v živote človeka. Veríme, že takáto forma prezentovania zdravej výživy sa žiakom páčila, rovnako dúfame, že jedlá s vysokým podielom zeleniny, ktoré mali možnosť počas týchto dní ochutnať budú pripravovať aj vo svojich domácnostiach. Veľká vďaka za nápad zrealizovať takéto podujatie patrí tímu učiteľov školy - Ing. D. Mesarošovej, A. Seleckej, MSc., MVDr. A. Zajacovej, Mgr. P. Fedákovi. V neposlednom rade ďakujeme aj vedeniu školy, ktoré opäť podporilo a umožnilo zrealizovať veľmi hodnotné podujatie. Žiakom patrí vďaka za zodpovedný, skvelý prístup, za chuť učiť sa novým, moderným trendom vo varení. Veríme, že tak ako mali úspech dni zdravej výživy v roku 2016 budú mať výrazný úspech aj v roku 2017 a aj z tohto podujatia sa stane podujatie tradičné.

        

      • Someliérsky kurz 05. - 07. 04. 2016

      • V dňoch 5. - 7. 4. 2016 prebiehal na škole a v spoločnosti Tokaj Macik Winery someliérsky kurz pod vedením skúseného someliéra Jaroslava Macika. Kurzu sa zúčastnili žiaci z rôznych ročníkov odboru Hotelová akadémia a odboru Hostinský, hostinská. Žiaci počas kurzu získali mnohé poznatky, dozvedeli sa mnoho dôležitých informácií o histórii vinohradníctva, o vinohradníctve na Slovensku. Naučili sa mnohé o víne, najmä tom, ktoré pochádza z Tokajskej oblasti. Teoretické poznatky žiaci získavali počas dvoch dní. Posledný deň strávili už v Malej Trni vo vinárstve Tokaj Macik Winery. Najskôr vyrazili do viníc na Vyhliadkovú vežu Tokaj, kde si zopakovali naučené a rovnako im boli vysvetlené odrody pestované v Tokaji. Neskôr prešli výrobnými priestormi vinárstva a pivnicou, kde víno dozrieva, plní sa do fliaš a expeduje do rôznych častí Slovenska, ale i sveta. Skvelým zážitkom pre žiakov bola podrobne vysvetlená činnosť someliéra pri degustácii rôznych druhov vína. Žiaci si mohli vyskúšať prácu someliéra pri otváraní fliaš, nalievaní vína, získali aj cenné rady z komunikácie s klientom. Svoje neoceniteľné skúsenosti veľmi ochotne odovzdal žiakom someliér s dlhoročnou praxou Jaroslav Macik, za čo mu patrí obrovská vďaka. Veríme, že poznatky získané počas kurzu, zážitok z degustácie a základy práce a komunikácie someliéra pomôžu žiakom v ich profesijnom živote.

        

      • Cassovia Cup 22. 03. 2016

      • Barmanská súťaž pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie bola aj tento rok s našou účasťou. Reprezentovali nás tentokrát bratia Peter a Marek Kováčovci. Peter z nadstavbového odboru Spoločné stravovanie a Marek z odboru Hotelová akadémia. Obaja sa pripravovali na súťaž najskôr pod vedením Bc. Emílie Capíkovej a Mgr. Pavla Fedáka, potom cvičili sami a vzájomne si pomáhali. Výsledkom ich úsilia bola skvelá práca pri barmanskom stole, kde obaja predviedli svoje umenie a oboch rozhodcovia chválili. V obrovskej konkurencii sme tentokrát získali II. miesto, ktoré obsadil Peter. K výbornému výsledku blahoželáme a ďakujeme za najlepšiu show pre divákov, ktorí to patrične ocenili. Marekovi rovnako blahoželáme k výbornej práci a veríme, že skúsenosti, ktoré nabral v tomto roku zúročí v ďalších súťažiach. Našich reprezentantov tentokrát podporovali ich spolužiaci z tried a štvrtáci Hotelovej akadémie, im ďakujeme rovnako za podporu a vytvorenie skvelej atmosféry v hľadisku. Veríme, že výborné výsledky našich barmanov na súťažiach budú aj v ďalších rokoch pribúdať a pritiahnu ďalších a ďalších záujemcov o barmanské kurzy realizované na našej škole. Pretože čím viac kurzov - čím je viac žiak kvalifikovaný, tým má lepšie možnosti získať dobré zamestnanie v oblasti gastronómie.

        

      • Autoopravár JUNIOR CASTROL 2016 10. 03. 2016

      • Dňa 10. marca 2016  sa konalo oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior 2016 na SOŠ Automobilovej v Košiciach. Za účasti siedmych škôl Košického kraja sa naša škola umiestnila na treťom mieste. Z celkového počtu 21 žiakov sa náš žiak Lukáš Tomko umiestnil na 8. mieste s počtom bodov 60, Eduard Halgaš a Karol Šurmanek na 9. mieste s počtom bodov 56. Našim chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, rovnako ďakujeme aj učiteľom odborných predmetov a majstrom odborného výcviku, ktorí chlapcov na súťaž pripravovali.

        

      • Odborná stáž učiteľov a majstrov v Taliansku 06. - 19. 03. 2016

      • V termíne od 6.3. do 19.3.2016 sa uskutočnila odborná stáž učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku v Taliansku, v Miláne. Stáž bola realizovaná v rámci projektu Erasmus + “Zvyšovaním kognitívnych vedomostí, schopností,  zručností a návykov žiakov a učiteľov prispievať k ich kvalitnejšiemu uplatneniu sa v praxi“. Prvý týždeň stážisti vykonávali odborné práce a analyzovali organizáciu v hosteli Madama. Prešli jednotlivými úsekmi tohto dizajnovo modene vybaveného hostela, ako je housekeeping, recepcia, bistro a bar, kuchyňa. Oboznámili sa s rezervačným systémom, spôsobom internetovej rezervácie cez webovú stránku hostela, či známy booking.com. Stážisti mali možnosť komunikovať a vymieňaťsi informácie s hosťami z Nemecka, Poľska, Čiech, Ameriky, Peru a Talianska. V hosteli sa nachádza pekné slnečné bistro s vchodom z ulice, kde sa pre hostí a verejnosť podávajú raňajky a večere vo forme bufetových stolov. Sortiment jedál tvoria typické špeciality talianskej kuchyne ako sú cestoviny na najrôznejší spôsob, rizotá, šaláty, grilované mäso a zelenina, mäsové nárezy, omelety, či kuskus. Manažér hostela nám vysvetlil system obsluhy v bistre a stážisti si na vlastnej koži vyskúšali prípravu talianskych špecialít ako boli gnocchi so syrom gorgonzola, šalát caprese, rizoto s hubami a rukolou, špagety s paradajkovou omáčkou, zeleninové šaláty, polievka minestrone. Na oplátku pripravili talianskym kolegom naše tradičné zemiakové placky. Bolo veľmi zaujímavé sledovať a porovnávať system práce a obsluhy u nás a v Taliansku, kde je atmosféra stolovania a konzumácie jedál omnoho uvoľnenejšia a samotné jedlo je pre talianov zážitkom a podstatou celého dňa. Preto sa príprave a konzumácii jedál venuje zvýšená pozornosť a hlučné stolovanie tu trvá niekoľko hodín.  Druhou každodennou úlohou bolo kontrolovať, usmerňovať a vyhodnocovaťprácu žiakov z partnerskej školy z Veľkého Medera. Študentky sa spolu so stážistami striedali na jednotlivých úsekoch v hosteli. Pomáhali pripríprave raňajok, prestieraní na obedy a večere, pomáhali pri obsluhovaní. Na úseku recepcie kontrolovali faktúry, obsadenosť izieb, kontrolovali samotné izby, manipulovali s hotelovou bielizňou, poskytovali informácie hosťom. Ďalší týždeň stážisti vykonávali činnosti a analýzu v ďalších podnikoch ako bol hotel Admiral, kde skupinka učiteľov a majstrov už stážovala minulý rok. Ďalším podnikom bola reštaurácia Papá Francesco, ktorá patrí medzi najznámejšie a najluxusnejšie v Miláne. Jej lokalita ju predurčuje na úspech, keďže je situovaná v tesnej blízkosti známej “zlatej uličky” so značkovými obchodmi. Manažér reštaurácie nás oboznámil s vybavením, históriou, spôsobom obsluhy a štruktúrou jedálneho lístka. Pravidelným hosťom tejto reštaurácie je Placido Domingo a ďalšívý známi umelci, pre ktorých je táto reštaurácia kulinárskym centrom Milána vďaka priamemu umiestneniu pri známej opere La Scalla. Reštaurácia je dlhoročnou stálicou medzi podnikmi v Miláne o čom svedčí niekoľko ocenení kvality. Je to rodinný podnik, čo bolo okamžite cítiť na duchu celej prevádzky. Do budúcnosti stážisti dohodli možnosti praxe pre našich žiakov. Najväčší dojem zanechala reštaurácia Joia, ktorá ako jediná reštaurácia v Európe má michelinskú hviezdičku. Filozofiou tejto vegetariánskej a vegánskej reštaurácie je ponúkať jedlá v súlade s prírodnými živlami, so zásadami zdraviu prospešnej stravy. Reštaurácia má v okolí Milána svoju vlastnú bio farmu a preto jedlá pripravuje priamo zo surovín vlastnej produkcie. Prekvapila nás organizácia práce v kuchyni, kde na jednej zmene pôsobí až 15 kuchárov. Reštaurácia má okrem fantastických jedál v ponuke aj bohatý výber vín a samozrejmosťou je aj vlastný sommeliér. Podľa slov recepčného veľa hostí navštevuje túto reštauráciu práve vďaka sommeliérovi. Opäť pozitívne hodnotíme prístup personálu a najmä ochotu spolupracovať s našou školou a vytvoriť podmienky pre prax našich žiakov. Veríme, že dopady stáže budú viditeľné v práci našich učiteľov a majstrov odborného výcviku, či už pri výučbe odborných predmetov alebo na praktickom vyučovaní. Okrem iného sa v najbližšom období uskutoční prezentácia a degustácia talianskej – lombardskej kuchyne. V sezóne 2016/2017 je v prípade úspešného projektu naplánovaná stáž v podnikoch cestovného ruchu v neďalekejViedni.

        

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje