• Novinky

      • Deň otvorených dverí na katedre anglistiky a amerikanistiky na UPJŠ v Košiciach ...... 10. 02. 2017

      • Dňa 10. 2. 2017 niektorí naši študenti navštívili pod vedením angličtinárov Mgr. Radovana Hudeca a RNDr. Kamily Harčovej, PhD. Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnili vybraní žiaci z tried IV. H, II. C a II. B. Po príchode na Univerzitu a zápise do knihy návštev sa oboznámili s aktivitami, ktoré ponúka katedra anglistiky. Jednotlivé aktivity aj možnosti štúdia  boli prezentované profesormi fakulty ako aj zástupcom Národného kariérneho centra. Naši žiaci mali možnosť na fakulte navštíviť nielen hlavnú aulu, ale aj špecializované učebne, kde sa pripravujú jednak študenti prekladateľstva a tlmočníctva, ale aj študenti tzv. britských a amerických štúdií. Našich žiakov zaujal najmä predmet Médiá prostredníctvom amerického filmu, kde študenti rozširujú svoje jazykové zručnosti cez sledovanie a analýzu amerického filmu.

      • Kam na vysokú ...... 09. 02. 2017

      • „Kam na vysokú 2017“  je názov podujatia, na ktorom sa prezentovalo vyše 20 vysokých škôl z celého Slovenska ale aj zahraničia v šiestich krajských mestách. Naši žiaci končiacich ročníkov odborov hotelová akadémia a služby v cestovnom ruchu sa ho zúčastnili 9. februára v Hoteli Centrum v Košiciach. Okrem interaktívnych ukážok a prezentácie vystavovateľov sa mohli žiaci zúčastniť workshopu „Ako si vybrať správnu vysokú školou“ a počas tzv. „TableTalk“ diskutovať za okrúhlymi stolmi so zástupcami jednotlivých univerzít.

        

      • IV.S v Levoči – Potulky gotickou cestou ...... 24. 01. 2017

      • Historické mesto Levoča je ďalším kráľovským mestom, ktoré sme v rámci Potuliek gotickou cestou navštívili dňa 24.1.2017. Mrazivé počasie nás neodradilo, slniečko prihrievalo a tak sme plní nadšenia z nového dobrodružstva vystúpili na námestí v Levoči. Náš pohľad upútala okamžite ľadová krása v podobe betlehemu vytesaného do ľadu. Pri natáčaní sme sa pohybovali najmä v centre mesta. Prezreli sme si nádherný Thökölyho dom, Radnicu a Klietku hanby. Pokochali sme sa pohľadom na Mariánsku horu, kde v žiari slnečných lúčov sa vynímala Bazilika Navštívenia Panny Márie. Vďaka tomu, že sa nám podarilo vybaviť si priamo u pána dekana kamerovanie v najznámejšom kostole v Levoči, máme aj unikátne zábery z Chrámu sv.Jakuba. Tento chrám bol vyhlásený v roku 2015 za baziliku minor. Zábery sú pre nás o to cennejšie, že akékoľvek fotografovanie, či kamerovanie je v chráme pre verejnosť zakázané. Tento historický unikát v sebe skrýva množstvo úchvatných kúskov, ale azda najvýnimočnejším je Oltár Majstra Pavla  z Levoče. Po chutnom obede v útulnej štýlovej reštaurácii sme pri vstupnej historickej bráne do mesta natočili legendu o azda najznámejšej postave z dejín Levoče, legendu o bielej panej. Náš návrat domov umocňoval dobrý pocit z opäť kvalitne odvedenej práce, ktorou sa učíme prezentovať krásy Slovenska. Poslednou cestou bude vo februári návšteva Ľubovnianskeho hradu, kde v skanzene pod hradom 26.2. 2017 prebehnú fašiangové slávnosti. Už sa tešíme!

        

      • Deň učiteľov Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach ...... 30. 01. 2017

      • Oslava Dňa učiteľov pôsobiacich v cirkevných školách a školských zariadeniach na území Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach sa tohto roku niesla v znamení 20.  výročia vzniku Košickej eparchie. Slávnostnej liturgii v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach predsedal vladyka Milan. Privítali sme aj hosťa z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu P. Krajňáka. Otcovia M. Mráz a M. Rozkoš obohatili svojimi prednáškami program osláv. Za mimoriadny prínos a vynikajúce výsledky dosiahnuté v práci a pri rozvoji cirkevného školstva na územi Košickej eparchie boli ocenení 27 pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci pôsobiaci na cirkevných školách Košickej eparchie. Z našej školy boli ocenení 11 zamestnanci. K tomuto oceneniu srdečne blahoželáme.

        

      • Odborný výcvik – reštaurácia Mladosť - 1. polrok 2016-2017 ...... 31. 01. 2017

      • Žiaci odboru hostinský, hostinská sa na odbornom výcviku v reštaurácií Mladosť učia zručnostiam potrebným k vykonávaniu svojho budúceho povolania. Pod odborným dohľadom MOV veľmi radi pripravujú rôzne nápoje z kávy, miešané drinky aj rôzne druhy jedál. Rovnako pripravujú slávnostné tabule pri mnohých príležitostiach. Veríme, že naučené a vyskúšané zručnosti mnohí využijú vo svojej profesii.

        

      • Zážitková gastronómia I.T a II.T spoločné stravovanie ...... 02. 02. 2017

      • Nadstavbové štúdium v odbore spoločné stravovanie predstavuje pokračovanie a obohacovanie si vedomostí a zručnosí, ktoré absolventi učebného odboru hostinský,-á nadobudli počas troch rokov štúdia. Hlavným cieľom je naučiť týchto žiakov, ktorí už majú výučný list základným riadiacim a organizačným schopnostiam pre úspešné zvládnutie funkcie prevádzkara, hlavného kuchára, čašníka, či dokonca Food and Beverage manažéra v hoteloch. Jednou z priorít našej školy je dať žiakom také vedomosti a zručnosti, aby sa dostali na čo najlepšie pracoviská, do luxusných hotelových a reštauračných podnikov vyšších kategórií a tried. K tomu patria aj zručnosti týkajúce sa vyššej formy obsluhy a dokončovanie jedál pre zrakom hostí. Úloha síce krásna, ale náročná na vedomosti, šikovnosť, vynaliezavosť, aktivitu a odvahu. V rámci predmetu Technika prevádzky, ktorý vyučuje Ing. Martina Tirpáková sme poprosili pani majsterku Bc. Emíliu Capíkovú o ukážky týkajúce sa práve dokončovania a podávania jedál pre zrakom hostí. Išlo o činnosti súvisiace s odborným lúpaním a podávaním ovocia a flambovanie. Po úvodnej inštruktáži a ukážkach pani majsterky si žiaci vyskúšali lúpanie a podávanie ovocia kiwi, banán a ananás. S veľkou ochotou si precvičili tieto činnosti žiaci Gabriela Fedáková, Dávid Krištof  a Marián Čásar žiaci II.T. Musíme podotknúť, že šikovnosť, snaha a odbornosť týmto žiakom vôbec nechýbala. Povzbudzujúce slová pani majsterky viedli k tomu, že flambovanie ovocia a palaciniek si už vyskúšalo viac žiakov, pridali sa Lenka Lizancová a Jitka Pethöová. Aktívnejší a smelší boli druháci oproti prvákom, ktorí hádam o rok budú odvážnejší. Na záver sme si malým kvízom preverili, čo si žiaci z tejto prezentácie zapamätali a s veľkou radosťou konštatujeme, že všetky kontrolné otázky boli zodpovedané správne, s úplnou presnosťou. Po degustácii  sa žiaci pani majsterke Bc. Emílii Capíkovej pekne poďakovali a pochutili si na flambovaných palacinkách a ovocí. Opäť platí staré známe, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

        

      • Prezentácia Gastronomy in Košice ...... 25. 01. 2017

      • Stretnutie s profesionálmi a možnosť vidieť, vyskúšať a ochutnať ako sa pripravujú jedlá v známych a vychýrených košických reštauráciách zažili naši žiaci na našej škole. Šéfkuchári z reštaurácií ROSTO STEAK HOUSE a MED MALINA v Košiciach spoločne s niektorými našimi žiakmi pripravili skvelé jedlá. Profesionáli ukázali žiakom ako správne pripravovať steaky z rôznych druhov mäsa, plnené ravioli, ale aj dezerty. Rovnako predstavili svoje umenie ako hotové jedlá prezentovať a podávať hosťom. Následne sa žiaci zúčastnili prezentácie o košickej gastronómii, ktorú zastupovali vyššie spomínané reštaurácie. Dozvedeli sa podstatné informácie o týchto reštauráciách a spôsoboch, akými ponúkajú služby v oblasti gastronómie tak, aby boli úspešné. Tiež sa zdôraznila dôležitá úloha ľudí - čašníkov, kuchárov, ktorí veľkou mierou prispievajú k spokojnosti zákazníkov a úspechu podniku. Sme radi, že takáto forma získavania poznatkov a skúseností žiakov zaujala a veríme, že budú ďalšie príležitosti zažiť to opäť.

      • Vianočná sv. liturgia a akadémia ...... 21. 12. 2016

      • Žiaci našej školy pred vianočnými prázdninami zažili aj duchovné čaro sviatkov. Najskôr nám skauti priniesli Betlehemské svetlo, ktoré prevzal riaditeľ školy, aby bolo prítomné pre všetkých počas prázdninových dní. Neskôr sme sa presunuli do chrámu, kde sme slávili sv. liturgiu. Hlavným celebrantom bol riaditeľ školského úradu o. Orenič, ktorý sa nám prihovoril v homílii a povzbudil k duchovnému prežívaniu sviatkov. Po sv. liturgii nasledovala vianočná akadémia, v ktorej sa predstavili žiaci aj zamestnanci našej školy. Žiaci pod vedením Mgr. Jakabovej zahrali scénku o zrušení a znovuzavedení Vianoc. Potom zazneli krásne vianočné piesne, koledy aj vinše. V tento deň sa odovzdávali aj vecné odmeny za rôzne súťaže a aktivity, do ktorých sa žiaci zapojili v rámci tvorivých vianočných dielní a športového zápolenia. Slávnostnú, duchovnú a vianočnú atmosféru sme uzavreli spoločným spievaním piesne Tichá noc. Sme radi, že žiaci našej školy a všetci zamestnanci sa tak mohli spoločne pripraviť na slávenie vianočných sviatkov.

      • Vianočné tvorivé dielne a športové zápolenie ...... 20. 12. 2016

      • Pred vianočnými sviatkami sme si aj v tomto roku vytvorili na škole peknú, pohodovú atmosféru plnú rôznych vôni, chutí a zážitkov. Súťažilo sa vo varení vianočnej kapustnice aj vo varení špecialít v súťaži nazvanej Gastro Cup. Do varenia sa tentokrát zapojilo dokopy dvadsaťtri súťažných tímov, ktoré najmä pri varení kapustnice neodradilo ani chladné počasie. Grilované prasiatko, ktoré pri svojej vlaňajšej premiére malo obrovský úspech, nechýbalo ani tentokrát a chutilo rovnako dobre a výnimočne. Majstri odborného výcviku pod vedením Mgr. Hrubovského ho opäť pripravili veľmi dobre. Okrem varenia sa žiaci zapojili aj do iných aktivít. Hrali futsal v rámci vianočného turnaja, vytvárali vianočné ikebany aj krásne vianočné dekorácie, pozerali filmy, či hrali rôzne spoločenské hry. Všetky aktivity počas tohto dňa boli hodnotené komisiou a najlepší boli odmenení vecnými cenami, ktoré veríme, že sa páčili a motivujú žiakov aj do ďalších súťaži v budúcnosti. Hodnotiaca komisia hodnotila aj vianočnú výzdobu tried, do ktorej sa mohli žiaci rovnako zapojiť, tentokrát prvenstvo a víťaznú tortu získala trieda II.T. Sme veľmi radi, že sa počas celého dňa vytvorila veľmi pekná, priateľská, vianočná atmosféra a už teraz sa tešíme na predvianočnú akciu našej školy v ďalšom roku.

        

      • Odovzdávania maturitných stužiek – nadstavbové štúdium ...... 25. 11. 2016

      • Slávnostný obed a odovzdávanie maturitných stužiek pre žiakov nadstavbového štúdia sa konalo 25. 11. 2016. V úvode zazneli príhovory žiakov, triednej učiteľky aj riaditeľa školy, v ktorých boli slová odhodlania, či pochvál a povzbudenia. Po príhovoroch triedna učiteľka pripla zelené stužky maturantom. Príjemné posedenie pokračovalo v družných rozhovoroch pri dobrom jedle a dobrej hudbe až do neskorého večera. Všetkým maturantom želáme mnoho vytrvalosti do príprav a mnoho úspechov na maturitných skúškach.

        

      • Vianočný turnaj vo volejbale ...... 16. 12. 2016

      • V piatok 16. 12. 2016 sa uskutočnil vianočný volejbalový turnaj pedagógov, ktorý organizovala naša škola. Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev zo stredných škôl z Prešova, Michaloviec a Trebišova. Jednotlivé zápasy, tak ako je zvykom na našich turnajoch, prebiehali v priateľskom duchu a družstvá podávali veľmi dobré výkony. Víťazom turnaja sa stalo družstvo zo Strednej zdravotníckej školy z Michaloviec. Naše družstvo obsadilo pekné tretie miesto. Po športových výkonoch a po vyhlásení výsledkov sa všetci účastníci zišli pri dobrom jedle, ktoré si vychutnávali v príjemnej atmosfére. Ďakujeme všetkým družstvám za účasť, športové zážitky a veríme, že o rok sa stretneme na jubilejnom 10. ročníku nášho volejbalového turnaja.

        

      • Barmanský kurz ...... 05. - 09. 12. 2016

      • V piatok 16. 12. 2016 sa uskutočnil vianočný volejbalový turnaj pedagógov, ktorý organizovala naša škola. Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev zo stredných škôl z Prešova, Michaloviec a Trebišova. Jednotlivé zápasy, tak ako je zvykom na našich turnajoch, prebiehali v priateľskom duchu a družstvá podávali veľmi dobré výkony. Víťazom turnaja sa stalo družstvo zo Strednej zdravotníckej školy z Michaloviec. Naše družstvo obsadilo pekné tretie miesto. Po športových výkonoch a po vyhlásení výsledkov sa všetci účastníci zišli pri dobrom jedle, ktoré si vychutnávali v príjemnej atmosfére. Ďakujeme všetkým družstvám za účasť, športové zážitky a veríme, že o rok sa stretneme na jubilejnom 10. ročníku nášho volejbalového turnaja.

        

      • Pomôžme si navzájom ...... 05.12.2016

      • Úlohou školy je odborne teoreticky aj prakticky pripraviť žiaka vo zvolenej profesii, ale nesmie zabúdať na rozvíjanie emocionálnej inteligencie, sociálneho cítenia a hodnotových orientácií. Práve k tomu má smerovať realizácia projektu, do ktorého sa už dlhodobo zapájajú žiaci učebných odborov kaderník, cukrár a výroba konfekcie so svojimi majstrami odborného výcviku. Po dohode s riaditeľkou územného spolku Červeného kríža v Trebišove navštívili 5. decembra 2016 žiaci 2. a 3. ročníka týchto odborov Zariadenie opatrovateľskej služby a Špecializované zariadenie DOM SČK Prameň nádeje v Trebišove. Cukrári vopred upiekli a so sebou doniesli chutné zákusky, ktorými ponúkali klientov zariadenia. Krajčírky priniesli ušité darčeky – mäkké vankúšiky. Kaderníčky sa vyzbrojili potrebným  pracovným náradím, aby klientom poslúžili ostrihaním a úpravou vlasov do účesu, ak by si to želali. Tento typ akcie má vždy výhody pre obe strany. Klienti boli zdarma obslúžení kaderníčkami a získali malé darčeky v podobe zákuskov a krajčírskeho výrobku, ale  pochvaľovali si aj milý prístup mladých ľudí, ktorí ich život v zariadení  na chvíľu spestrili. Žiaci mali možnosť pozrieť sa na život zo strany starých, často imobilných ľudí, mohli prejaviť  porozumenie a empatiu, ale aj zručnosť pri práci v cudzom prostredí. Na záver chceme poďakovať vedeniu školy, ktoré na realizáciu projektu prispelo finančne.

        

      • Deň otvorených dverí ...... 07.12.2016

      • Naša škola otvorila svoje brány pre všetkých, ktorí mali záujem vidieť jej priestory a spoznať rôzne aktivity prebiehajúce na nej. Počas dňa otvorených dverí sa prezentovala väčšina našich odborov v miestnostiach a učebniach, kde prebieha teoretické vyučovanie a praktická príprava žiakov. Žiaci základných škôl, ich rodičia a učitelia mohli ochutnať rôzne jedlá, nápoje, dezerty a pochutiny pripravené žiakmi odborov Cukrár, Hostinský, hostinská, Hotelová akadémia. Mohli vidieť priestory a prácu našich kaderníkov, auto-opravárov, strojárov, či prácu žiakov v krajčírskej dielni. Rovnako boli návštevníkom našej školy predstavené telocvičňa aj kaplnka. Ako prebieha výučba odborných predmetov mohli vidieť v učebniach vybavených interaktívnou technológiou. Medzinárodná spolupráca, prax v podnikoch ale aj zahraničná prax a stáže učiteľov a žiakov Hotelovej akadémie boli prezentované v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. Okrem našej školy sa prezentovali aj naši partneri. Partnerská škola z Poľska prezentovala svoju kuchyňu, poľské tradície a spoločnosti, s ktorými máme deklarovanú spoluprácu predstavili svoje služby a produkty, rovnako aj možnosti uplatnenia našich absolventov. Sme radi, že aj tento rok sme mohli ponúknuť mnoho informácií, rôzne zážitky a pekné chvíle všetkým, ktorí k nám zavítali. Ďakujeme žiakom, majstrom, učiteľom, všetkým, ktorý veľkou mierou prispeli k výbornej prezentácii našej školy počas celého dňa.

        

      • Hokejový zápas ...... 21.11.2016

      • 21. 11. 2016 si naši žiaci zahrali hokejový zápas s vladykom Milanom aj so svojimi učiteľmi, či majstrami odborného výcviku na miestnom zimnom štadióne. Dobrá nálada a chuť po víťazstve priniesli ďalšie športové zážitky. Veríme, že takúto možnosť zašportovať si, budú mať naši žiaci a všetci, čo majú radi korčule a hokej už čoskoro.

        

      • Súťaž kaderníkov–Michalovce ...... 30.11.2016

      • Odbor kaderník má na našej škole už dlhodobú tradíciu. V odbore študujú prevažne dievčatá, ale občas sa medzi nimi nájde aj šikovný kaderník. Všetci si svoje teoretické poznatky, zručnosť a predstavivosť  zlepšujú praxou na odbornom výcviku v kaderníckom salóne v priestoroch školy. Najlepšou možnosťou ako si ich overiť, je zúčastniť sa súťaže. 30. novembra 2016 zorganizovala SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach Regionálnu súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnom líčení.  Do súťaže sa v kategórii Účes na stužkovú slávnosť prihlásila aj žiačka II.B triedy Jaroslava Farkašová. Svojej modelke a zároveň spolužiačke Zuzane Demjanovej vyčarila z vlasov krásny účes zodpovedajúci predpísanej téme.   Odborná porota zložená z kaderníkov profesionálov vyhodnotila účes ako najlepší.  Naša žiačka získala vynikajúce prvé miesto. Žiadny úspech neprichádza sám od seba.  Aby sa dostavil, musí ho predchádzať starostlivá príprava. Dievčatá sa na súťaž pripravovali svedomito, veľmi im však pomohla odborná pomoc pani majsterky Mariany Gergelyovej.  Za snahu a vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

        

      • Futsal–chlapci ...... 22.11.2016

      • Dňa 22. 11. 2016 sa konalo okresné kolo vo futsale chlapcov stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili družstvá zo stredných škôl z Trebišova a okolia. Naši chlapci reprezentovali školu veľmi dobre a získali druhé miesto, za čo im veľmi pekne ďakujeme a k úspechu blahoželáme.

        

      • Stolnotenisový turnaj ...... 17.11.2016.

      • Dňa 17. novembra 2016 sa traja žiaci našej školy, Kristián Horňák, Patrik Mišlai a Peter Hric pod vedením o. Cyril Jančišina, školského duchovného, zúčastnili stolnotenisového turnaja, ktorý už každoročne organizuje Rada pre mládež košickej eparchie vo Vojčiciach. Program začal ráno svätou liturgiou s Vladykom Milanom a potom už v miestnej telocvični sa viac ako 100 účastníkov turnaja rozdelilo do príslušných kategórií a začali spolu súťažiť. Naši žiaci postúpili zo základných skupín z prvých pozícií, no neskôr narazili na silnejších súperov, ktorí ich zdolali. Ďakujeme za reprezentáciu školy. Budúci rok je znova šanca prebojovať sa na prvé priečky.

        

      • Študentská kvapka krvi ...... 2016.10.17-2016.11.18

      • „Nech už si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv!“ Pod týmto mottom sa niesla študentská kvapka krvi, ktorá prebiehala v dňoch 17. 10. až 18. 11. 2016. Tento ročník bol zároveň výnimočný tým, že bol spojený so súťažou, do ktorej sa zapojili všetci, ktorí darovali krv. V tomto roku sa do kampane Slovenského Červeného kríža zapojilo osem žiakov našej školy. Pre niektorých to bol ich prvý odber, ale už teraz sa tešia na Valentínsku kvapku krvi, aby si ho mohli zopakovať.

        

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje