• Novinky

      • Burza informácií ...... 03. 11. 2016

      • Dňa 3. 11. 2016 sa konala Burza informácií v kultúrnom stredisku v Trebišove. Tentokrát sa prezentovali školy nielen z okresu Trebišov ale aj školy z Košíc. Stredné školy predstavili svoje odbory a možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce. Už tradične najväčší priestor na prezentáciu dostala naša škola, ktorá prezentovala časť zo širokej ponuky svojich odborov. Prezentovali sa odbory Autoopravár-mechanik, Kaderník, Hotelová akadémia, Hostinský, hostinská, Služby v cestovnom ruchu ale aj nový odbor Škola podnikania. Autoopravári ukázali prácu s diagnostikou a riešením problémov s podvozkom automobilu. Kaderníčky vytvárali krásne účesy na slávnostné príležitosti. Žiaci z našich gastro-odborov pripravovali obľúbené miešané nápoje, vyrezávali do ovocia a zeleniny, ponúkali zaujímavé jednohubky a urobili slávnostné jesenné prestieranie. Žiaci odboru Služby v cestovom ruchu informovali o svojich skúsenostiach z exkurzií počas štúdia a prezentovali aj možnosti svojho uplatnenia po škole. Na podujatí sa mohli účastníci dozvedieť informácie aj o našom novom odbore Škola podnikania, o priebehu štúdia a mnohých možnostiach uplatnenia po jeho absolvovaní. Veríme, že informácie, ako aj praktické ukážky šikovnosti a zručnosti našich žiakov zaujali mnohých prítomných deviatakov základných škôl, či ich rodičov.

        

      • Futsalový turnaj – IV. ročník ...... 21. 10. 2016

      • Po roku sa znova konal na našej škole futsalový turnaj pedagógov.  Okrem  tradičných účastníkov z trebišovských cirkevných škôl, Michaloviec a Prešova sme tento rok privítali aj nováčikov, mestskú políciu z Trebišova. Do IV. ročníka futsalového turnaja sa prihlásilo šesť mužstiev, ktoré si zmerali sily v dvoch vyrovnaných skupinách, kde prví a druhí postupovali do ďalších bojov.

       I. skupina:

               1.   Mestská polícia Trebišov

       1. Gymnázium sv. Mikuláša  Prešov, Gymnázium sv. Moniky Prešov
       2. CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov A – učitelia

       II. skupina:

       1. Gymnázium Ľ. Štúra Michalovce
       2. CZŠ v. Juraja  Trebišov,  Gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov
       3. CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov B – majstri odbornej výchovy

       Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Gymnázia Ľ. Štúra z Michaloviec, ale najväčším prekvapením turnaja bolo B mužstvo CSOŠ sv. Jozafáta, zložené z majstrov odbornej výchovy, ktoré sa svojou bojovnosťou dostalo až do finále a obsadilo krásne 2. miesto.

       Bojovalo sa veľmi tvrdo, ale v dobrej fair play športovej atmosfére. Každý účastník turnaja sa snažil podať čo najlepší výkon. Po vyhlásení výsledkov si športoví priatelia posedeli pri dobrom guľáši. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

        

      • VI. Svätomartinský festival – Veľké Trakany ...... 15. 10. 2016

      • Festival – husacie hody a jarmok domácich produktov je pokračovaním novej tradície na Južnom Zemplíne. Festival má ojedinelý charakter, ktorý ponúka bohatý a kvalitný kultúrny program v oblasti tradície, folklóru, hudby a kulinárskeho umenia. Akciu organizovalo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia. Návštevníci ochutnali husacinu a ďalšie špeciality podľa receptov našich babičiek. Družstvá stredných odborných škôl si zmerali sily v súťaži vo varení tradičných jedál z husaciny. Naše družstvo v zložení Damián Juroš a Damián Ranič z hotelovej akadémie si vysúťažili veľmi pekné 2. miesto za prípravu jedla s netradičným názvom – Sou vide husacie prsia s tekvicovým ragú, cibuľovým pyré a marinovanou cibuľkou. K peknému umiestneniu blahoželáme a všetkým čo sa podieľali na vzornej prezentácii našej školy ďakujeme.

        

      • Duchovné cvičenia s pápežským misionárom Božieho milosrdenstva 30.-31. 08. 2016

      • Začiatok nového školského roka už tradične patrí duchovným cvičeniam pre zamestnancov našej školy. Tento rok sa konali na Hatfe, v Škole v prírode sv. Lukáša pri obci Viničky. Vzácnym hosťom a prednášajúcim bol kapucín P. Felix, misionár, ktorý v tomto roku mal osobitné poslanie Pápeža Františka ohlasovať Božie milosrdenstvo. A tak v dňoch 30. a 31. augusta 2016 sa 70 účastníci duchovných cvičení mali možnosť prostredníctvom modlitby, prednášok a zamyslení P. Felixa ako aj prostredníctvom sviatosti zmierenia zahĺbiť do tajomstva milosrdnej lásky. Páter Felix však toto posolstvo komunikoval veľmi pútavým a neraz aj vtipným spôsobom a tak zamestnanci našej školy s radosťou spomínajú na nejednu príhodu, či myšlienku, ktorá ich oslovila. Po skončení duchovných cvičení sa konal výlet loďou po rieke Bodrog z Viničiek do maďarského Sárospataku, kde sme navštívili hrad, dielňu a múzeum výroby tradičných zbraní - diel a na záver sme ochutnali výbornú rybaciu polievku: Halászlé. Tohtoročné duchovné cvičenie bolo veľmi pekným začiatkom nového školského roka a veríme, že spoluprácu s P. Felixom budeme môcť zopakovať aj o rok.

       o. Cyril Jančišin, duchovný správca školy

      • Púť kresťanských pedagógov – Klokočov ...... 03. 10. 2016

      • 3. októbra 2016 sa v Klokočove zišli počas fatimskej soboty zamestnanci všetkých cirkevných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie. V tento sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne mali aj zamestnanci našej školy príležitosť pomodliť sa modlitbu ruženca, vypočuť si prednášku o Božom milosrdenstve ako o konkrétnej realite. Spolu s Cirkevnou základnou školou sv. Juraja a Cirkevným gymnáziom sv. Jána Krstiteľa sme aj my predstavili našu školu prostredníctvom letákov a plagátov a oboznámili prítomných s učebnými a študijnými odbormi, ktoré sa u nás môžu študovať. Hlavným celebrantom sv. liturgie bol vladyka Milan, ktorý s prítomnými duchovnými otcami zveril nás všetkých prítomných pod ochranu Presvätej Bohorodičky a poukázal na veľkú zodpovednosť učiteľov vo výchove a vzdelávaní mladých ľudí. S vladykom Milanom sme po liturgii mali možnosť pokračovať v besede, ktorú viedol riaditeľ Eparchiálneho školského úradu o. Orenič. Krásne počasie počas klokočovskej soboty umocnilo a posilnilo v nás naše vedomie Mariinej ochrany a obohatilo aj našu vieru.

        

      • Exkurzia v CERN-e a autosalón v Paríži ...... 29. 09. - 03. 10. 2016

      •             V dňoch 29.9.- 3.10.2016 sa majstri odborného výcviku a žiaci našej školy, zúčastnili školskej exkurzie v CERN-e a na autosalóne v Paríži. Po dlhej ceste autobusom dorazili na prvé miesto exkurzie neďaleko Ženevy do CERN-u. Európska organizácia pre jadrový výskum CERN je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti časticovej fyziky. Celým komplexom návštevníkov sprevádzali traja slováci, ktorí tam žijú a pracujú. Počas exkurzie vysvetľovali ako pracuje urýchľovač častíc a rovnako priblížili prínos práce vedcov v stredisku pre spoločnosť. Neskôr pokračovala cesta autobusom do Paríža, kde došli vo večerných hodinách. V sobotu 1.10.2016 v ranných hodinách sa začala prehliadka Paríža, najskôr jeho najmodernejšej štvrti La Défense, neskôr známej Champs-Élysées, ktorá je hlavnou parížskou triedou a spája Plase de la Concorde s Víťazným oblúkom. Popoludní žiaci s majstrami navštívili Múzeum letectva a kozmonautiky, najväčšie múzeum na svete. Následne si prezreli aj Invalidovňu - najveľkolepejšiu stavbu 17. storočia, kde sa nachádzajú telesné pozostatky slávneho Napoleona Bonaparte. Najväčším zážitkom tohto dňa však bola návšteva Eiffelovej veže, z ktorej si všetci užívali výhľad na Paríž. Posledný deň v Paríži patril autosalónu. Je to najväčší autosalón na svete, ktorý sa organizuje raz za 2 roky. Väčšina automobiliek tu vystavovala svoje najnovšie modely a štúdie vozidiel najbližšej budúcnosti. Množstvo automobilov, najnovších technických noviniek, rôzne dizajny a zaujímavosti mali možnosť žiaci a majstri prezerať takmer počas celého dňa. Všetci boli nadšení a utvrdili sa, že tento autosalón je právom najväčší a najlepší na svete. Vo večerných hodinách ešte účastníci zájazdu vystúpili na Montmartre, kde sa umenie a bohémsky život snúbia od dávnych časov až po dnešok. Na samom vŕšku stojí najvyšší bod Paríža – kostol Sacré-Coeur. Na tomto mieste sa návšteva Paríža zavŕšila a účastníci zájazdu vyrazili na spiatočnú cestu domov. Nevídané zážitky, poznatky a dojmy zažité počas tohto zájazdu vo všetkých ostanú natrvalo. Ďakujeme vedeniu školy za príspevok a možnosť zažiť túto nevšednú cestu.

        

      • Exkurzia vo Volkswagen Slovakia v Bratislave ...... 26. - 27. 09. 2016

      • Po úspešnej sérii exkurzií do automobiliek na Slovensku a dokonca aj v Českej republike sa vedeniu školy znova podarilo zabezpečiť vstup do jednej z nich - Volkswagenu Slovakia a.s. v Bratislave. Začiatok školského roka si tak žiaci učebného odboru autoopravár-mechanik spestrili výletom na druhý koniec republiky. Dlhá cesta sa vydarila, prehliadka závodu bola zaujímavá. Žiaci mohli vidieť prácu v troch rôznych výrobných halách. Navštívili halu na výrobu karosérií, na výrobu motorov a prevodoviek a na záver montážnu halu, ktorej výsledkom je hotový automobil. Zaujímavé bolo sledovať prácu transportných, zváracích, či testovacích robotov. Byť v Bratislave a nevidieť dôležité miesta týkajúce sa histórie či súčasnosti by bola škoda, preto bola exkurzia doplnená aj ďalším programom – vychádzkou po starej Bratislave, výstupom na hrad Devín a tesne pred exkurziou zostal čas aj na prehliadku vodného diela Gabčíkovo.

        

      • Naši prváci na Hatfe - spoznávací pobyt ...... 12.-13. 09. 2016 a 22.-23. 09. 2016

      • Novinkou na našej škole sa stal spoznávací pobyt prvákov v Škole v prírode sv. Lukáša na Hatfe, v blízkosti obci Viničky. Hneď v prvých týždňoch po nástupe prvákov na našu školu sa žiaci I.H a I.B v prvom turnuse (12.-13.09.) a žiaci I.A a I.D v druhom turnuse (22.-23.09.) spolu so svojimi triednymi učiteľmi, školským duchovným o. Cyrilom Jančišinom a o. Teodorom Šangrikom zúčastnili spoznávacieho pobytu, ktorý bol plný hier, zábavy a aktivít. Cieľom bolo lepšie sa navzájom spoznať, predstaviť ducha našej cirkevnej školy, no predovšetkým uľahčiť prvákom ich začiatky v novom prostredí a vytvoriť medzi nimi jeden tím.
       Tento prvý spoznávací program sa stretol s veľkým úspechom a to nielen pre vysokú účasť žiakov (66 žiakov v oboch turnusoch), ale aj pre spoluprácu s animátormi Košickej eparchie, šiestimi mladými ľudmi, ktorí venovali svoj voľný čas, aby odovzdali svoje skúsenosti s animovaním mladých ľudí. Boli to práve animátori, ktorí dokázali spolu so žiakmi našej školy premeniť dva dni poznávacej akcie na čas plný zábavy. Samotní animátori povedali o našich žiakoch: "Boli ste super!" Posúďte sami a pozrite si fotografie, na ktorých je zachytená atmosféra tých dní.

        

      • Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu ...... 10. - 14. 09. 2016

      • V dňoch 10. – 14. septembra 2016 sme traja študenti (Sofia Džerengová, Tatiana Demeterová, Maroš Jožiov) spolu s našou pani učiteľkou Mgr. Bérešovou navštívili Europarlament v Štrasburgu. Pozvala nás europoslankyňa, pani Monika Smolková. Odchod bol 10.09.2016 o 22. hodine z košickej autobusovej stanice. Dlhú a náročnú cestu nám spríjemňovali babky folkloristky z Čane. Do Francúzska sme docestovali v nedeľu o 17. hodine. Ubytovali nás v krásnom hoteli a v ešte krajšom mestečku Eirstein. Videli sme tu veľa nádherných malých domčekov, ktoré si zachovali svoj pôvodný historický vzhľad. Ďalší deň ráno sme vyrazili do Štrasburgu. Štrasburg bol nádherný. Absolvovali sme aj plavbu loďou, kde sme si nasadili na uši slúchadlá a počúvali o histórií budov navôkol. Videli sme tam ľudí rôznych rás a národností, množstvo pestrých stánkov, ktoré svojím tovarom lákali zvedavých turistov, nádherné budovy sme si uložili do pamäte našich mobilov a vyskúšali sme si silu našich nôh, keď sme vystúpili po schodoch až do veže hlavnej katedrály. Do Europarlamentu sme išli až popoludní, kde nás pri vstupe ,,prehľadali ako na letisku.“ Privítala nás samotná europoslankyňa Monika Smolková. Oboznámila nás s prácou europoslancov, mali sme aj možnosť zúčastniť sa ich rokovania. Sedeli sme na balkóne a so slúchadlami na ušiach sme si vypočuli v slovenčine simultánny preklad reči poslancov, ktorí sa prihlásili do rozpravy. V takmer večerných hodinách sme sa rozlúčili s p. Smolkovou, poďakovali za pozvanie a možnosť spoznať Europarlament a vidieť na vlastné oči prácu europoslancov. Do Eirsteinu sme dorazili o 21. hodine, kde na nás už čakala chutná večera v miestnej malej rodinnej reštaurácii. S mestom sme sa rozlúčili malou večernou prechádzkou. V utorok ráno sme po raňajkách vyrazili na dlhú cestu domov. Návšteva Europarlamentu v Štrasburgu sa nám veľmi páčila. Máme veľa krásnych zážitkov a krásnych spomienok. Vedomosti, ktoré sme tu nadobudli určite využijeme aj na vyučovacích hodinách. Ďakujeme.

      • Chlebom a vínom 26. 08. 2016

      • Už tradične koncom leta, 26. augusta sa v Trebišove v areáli Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína koná podujatie Chlebom a vínom, ktoré je  v tomto roku zaradené do TOP podujatí programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Podujatie odštartovalo vo štvrtok 25. augusta, kedy pracovníci múzea na starodávnom historickom exponáte prekonali svoj rekord a vyrobili najdlhšie ručne pletené lano dlhé vyše 240 metrov. V piatok 26. augusta začali slávnosti na pravé poludnie slávnostnou omšou – poďakovaním za úrodu a posvätením chleba. Následne dožinkový sprievod slávnostne odovzdal dožinkový veniec. Krátko po druhej popoludní v areáli múzea začali slávnosti. Celý areál ožil poľnohospodárskymi činnosťami, dávnymi tradíciami, či remeslami, ktoré dodnes uchovávajú zvyklosti a spôsoby výroby z čias našich predkov. Súčasťou podujatia  bola výstava poľnohospodárskych strojov, stabilných motorov a stredovekých žarnovov, ale  aj súčasnej poľnohospodárskej techniky. Naša škola tradične prispela ukážkami a ponukou jedál, ktoré tematicky súvisia s charakterom podujatia. Najväčší úspech mali perníčky, ktoré si deti, ale aj dospelí s radosťou sami zdobili a brali domov ako suvenír. Pre znalých nášho kraja bol pripravený kvíz o atrakciách nášho regiónu. Recesiou aj tento rok bola Univerzita sv. Urbana v rámci ktorej záujemcovia absolvovali krátku, vtipnú prednášku o Tokajskej oblasti spojenú s degustáciou základných odrôd. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu účastníci dostali diplom. Medzi špeciality, ktoré ponúkala naša škola patril Andrássyho guláš. Šesťsto kusov zjedených lokší svedčí o tom, že o našu ponuku bol veľký záujem. Oživením boli tento rok produkty krajčírskej výroby. Veľké poďakovanie patrí všetkým zamestnancom školy a žiakom, ktorí sa zapríčinili nielen o hladký priebeh podujatia, ale aj o prípravné práce.

        

      • Výjazdové rokovanie vlády 24. 08. 2016

      • V stredu 24. 8. 2016 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR v Trebišove, na ktorom sa rokovalo o návrhu akčného plánu rozvoja okresu. Rokovania sa zúčastnili aj vladyka Milan a riaditeľ školy Slavomír Partila. Naša škola sa stala významným partnerom pri zabezpečení a organizácii podujatia. Naši žiaci odboru hostinský, hostinská a hotelová akadémia pomáhali pri obsluhe členov vlády, pozvaných hostí už pred a počas rokovania. Následne sa konal slávnostný obed členov vlády na čele s premiérom Róbertom Ficom a pozvaných hostí v školskej reštaurácií Mladosť. Za výborne odvedenú prácu a skvelé menu sa premiér osobne poďakoval všetkým zamestnancom reštaurácie aj žiakom. Naša vďaka patrí rovnako všetkým, ktorí sa pričinili o výbornú reprezentáciu našej školy.

        

      • Aktivity turistického krúžku v 2.polroku

      • Skončil druhý polrok tohto školského roka, všetci – žiaci aj učitelia - sa tešíme na prázdniny. Uplynulý čas turisti využili na ďalšie vychádzky, spoznávanie nových miest v blízkom aj vzdialenejšom okolí. Zaujímavý bol jarný pochod zo Zemplínskej Šíravy k Vinnému jazeru. Nádherné počasie, práve sa prebúdzajúca príroda, spev vtákov – to všetko sprevádzalo naše kroky. Zamutovské skaly prišli na rad neskôr. Ku skalnému bralu sme sa dostali cez ukážkový les veľmi pohodovým krokom sme prišli až na miesto. Tu nás prekvapilo množstvo turistov aj horolezcov, ktorí na skalách trénovali. V závere školského roka si zvykneme zorganizovať trojdňové stretnutie. Tento rok sme sa rozhodli pre Vyšné Ružbachy. Tam sme absolvovali výstup z Bielych Vôd k chate pri Zelenom plese vo Vysokých Tatrách. Počasie síce nebolo ideálne, ale výhľady a dobrý pocit z toho, že sme to zvládli, stáli za to. Na druhý deň sme ešte absolvovali výstup na Šarišský hrad, ktorý nás prekvapil rozlohou hradiska. Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo vidieť množstvo zaujímavostí a vidieť miesta, ktoré doteraz mnohí z nás nepoznali. Plány na ďalší rok už máme, ak sa k nám pridáte, aj váš návrh bude pre nás výzvou.

        

      • Exkurzia – Lesné – reštaurácia na farme pod Hôrkou 24. 06. 2016

      • Žiaci prvého ročníka odboru Hotelová akadémia sa zúčastnili exkurzie vo veľmi zaujímavom zariadení – reštaurácia na farme pod Hôrkou. Už v úvode zaujali žiakov zvieratá, ktoré chovajú na farme a príjemné, tiché okolie. Následne nás zástupkyňa spoločnosti ochotne sprevádzala rôznymi úsekmi. Žiaci si prezreli reštauračnú časť s bowlingovou dráhou, barom a streleckým trenažérom, následne kuchyňu a štýlovo zariadené apartmány a izby v ubytovacej časti. Potom sa žiaci dozvedeli od majiteľov zariadenia informácie o spoločnosti a jej plánoch do budúcnosti, rovnako o možnostiach spolupráce s našou školou. Sme radi, že aj táto spoločnosť žiakov zaujala a prejavili záujem získavať praktické skúsenosti v tomto zariadení.

        

      • Záver školského roka 29. 06. 2016

      • Posledný deň v školskom roku 2015/2016 sa niesol v duchu hodnotenia, ocenení a slávenia. Triedni učitelia zhodnotili výsledky žiakov a odovzdali im vysvedčenia. Následne žiakov za vzornú dochádzku, výborný prospech a reprezentáciu školy ocenil pán riaditeľ a odovzdal im vecné odmeny. Záver školského roka sme potom slávili sv. liturgiou za účasti vladyku Milana. Slávili sme spoločne so všetkými cirkevnými školami v Trebišove. Žiakom prajeme krásne, príjemné prázdniny plné oddychu a zážitkov.

        

      • Záverečné skúšky 16. - 23. 06. 2016

      • Záverečné skúšky učebných odborov Autoopravár-mechanik, Strojný mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba, Stavebná výroba a Výroba konfekcie sa už tradične konajú v druhej polovici júna. Počas týchto dní žiaci prezentujú svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rámci písomnej, praktickej a ústnej časti záverečných skúšok. Žiaci počas skúšok vynakladajú mnoho úsilia, aby ich výsledné hodnotenie bolo čo najlepšie. Počas záverečných skúšok preukazujú svoje znalosti, schopnosti, kreativitu, spoľahlivosť a obratnosť vo svojom odbore. Všetkým žiakom, ktorí tento rok končia svoje štúdium v učebných odboroch prajeme mnoho úspechov v ich pracovnom i súkromnom živote.

        

      • Prezident SR Andrej Kiska na škole 17. 06. 2016

      • Pamätným dňom sa pre  všetkých v CSOŠ sv. Jozafáta stal 17. jún 2016, kedy nielen našu školu , ale aj mesto Trebišov navštívila hlava štátu, prezident SR pán Andrej Kiska. S úsmevom na tvári a podaním ruky pozdravil učiteľov i študentov školy. Tí boli nadšení jeho spontánnosťou a odpovedali mu na otázky, na ktoré sa ich opýtal. Navštívil aj Stredisko praktického vyučovania, kde práve prebiehali praktické záverečné skúšky. Potom jeho kroky smerovali do reštaurácie Mladosť, kde ocenil šikovnosť a zručnosť žiakov. Vyzdvihol vzdelanie ako základ budúcnosti a poprial všetkým žiakom úspešné zvládnutie skúšok. Pri odchode sa pán prezident podpísal do kroniky školy a zaželal zamestnancom i žiakom pekné a príjemné leto.

        

      • Lúčenie žiakov pred záverečnými skúškami 10. 06. 2016

      • V piatok 10. júna sa lúčili žiaci učebných odborov so školou, so svojimi učiteľmi a spolužiakmi nižších ročníkov. Slávnostný ceremoniál otvoril zástupca žiakov svojím príhovorom. Nasledoval príhovor riaditeľa školy, ocenenie žiakov, ktorí počas štúdia dosahovali výborné výsledky, mali vzornú dochádzku a úspešne reprezentovali školu. Duchovný správca v závere rovnako poprial žiakom všetko najlepšie a zaspieval povzbudivú pieseň. Všetkým žiakom držíme palce na záverečných skúškach a prajeme mnoho úspechov v ich pracovnom i súkromnom živote.

        

      • Sväté Trojhviezdie Cyril – Gorazd –Metod 03. - 17. 06. 2016

      • V dňoch 3. – 17. júna 2016   na CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove prebieha už XX. ročník okresnej súťažnej výstavy detských výtvarných prác po názvom „Sväté Trojhviezdie“.  Výstava je sprievodným podujatím XXII. Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb Trebišov 2016. Prvý deň tohto podujatia patril tým, ktorí sa prebojovali na popredné miesta súťaže. Po úvodnom privítaní a príhovoroch boli žiakom odovzdané ceny. Následne o. Michal Hospodár a p. Miroslav Holečko priblížili hosťom vývin  islamu, život sv. Gorazda, a tiež misiu sv. Cyrila a Metoda.

        

      • Projekt ERASMUS+ 08. - 28. 05. 2016

      • V roku 2016 sa v rámci programu ERASMUS+ realizoval projekt pod názvom - Zvyšovaním kognitívnych vedomostí schopností, zručností a návykov študentov a učiteľov prispievať k ich kvalitnejšiemu uplatneniu sa v praxi. V termíne 8.5.-28.5.2016 sa dvadsať študentov odborov strojný mechanik, hostinský, hostinská a cukrár zúčastnilo zahraničnej stáže v rámci projektu Erasmus+ v Budapešti. Cieľom projektu bolo zvýšiť svoje zručnosti, vedomosti v odbore a zároveň podpora mobility študentov našej školy. Projekt zvyšuje ochotu žiakov cestovať, preto aj v profesionálnom živote budú ochotní kvôli výhodnej pracovnej ponuke vycestovať. Žiaci sú obohatení o vedomosti súvisiace so životom v inej krajine, spoznali iný spôsob života, ľudí s inou kultúrou. Vďaka projektom sa zvyšuje samostatnosť žiakov, schopnosť rozhodovať sa, komunikovať v rôznych kultúrnych prostrediach. Toto prispieva k zvyšovaniu príťažlivosti absolventa pre prípadného zamestnávateľa. Žiak ďalej  získa jazykové skúsenosti, ktoré využije aj v domácom regióne v prípade zamestnania sa v reštauráciách či hoteloch s medzinárodnou klientelou. Žiaci praxovali v najznámejších podnikoch ako sú 4 hviezdičkový hotel Rubin Wellness and Conference a v 5 hviezdičkovom boutique historickom hoteli St. George, ktorý je každoročne vyhodnocovaný ako jeden z najlepších a najkrajších historických hotelov v Európe. Stážisti pracovali  na gastronomickom a ubytovacom úseku. Chlapci, strojári vykonávali svoju stáž v súkromnej firme Oláhgumiszervisz, kde mali možnosť pracovať s modernými technológiami. Výstupom projektu je certifikát a Europass mobilita - dokument, ktorý slúži ako doklad o absolvovaní praxe v zahraničí. Tento dokument je významným dokladom pre budúcich zamestnávateľov, zvyšuje šance a prestíž žiakov  zamestnať sa kdekoľvek v štátoch únie. Veríme, že v budúcnosti budú ďalšie projekty opäť úspešné a že takúto možnosť získať Europass a vycestovať s podporou EÚ do zahraničia využijú ďalší študenti našej školy.

        

      • Lúčenie maturantov, odovzdávanie cien LOGOS 2016 20. 05. 2016

      • Už tradične v druhej polovici mája školského roka sa lúčili naši maturanti so školou, so svojimi učiteľmi, ktorí ich pripravovali počas piatich rokov a žiakmi nižších ročníkov. Slávnostný ceremoniál začal príhovormi. Zástupkyňa žiakov v príhovore poďakovala za roky štúdia, za trpezlivosť, odbornosť a niekedy aj zhovievavosť učiteľov. Riaditeľ školy poprial mnoho úspechov na nadchádzajúcich maturitných skúškach a ocenil žiakov, ktorí počas štúdia dosahovali výborné výsledky a úspešne reprezentovali školu. Duchovný správca rovnako poprial maturantom všetko najlepšie a venoval každému maturantovi povzbudivé slová zo Svätého písma. Maturantom držíme palce na maturitných skúškach a prajeme šťastnú ruku na skúškach a úspechy v ich pracovnom i súkromnom živote. Súčasťou rozlúčky s maturantmi bolo aj vyhlásenie a odovzdávanie cien školského podujatia LOGOS 2016. Žiaci I.H triedy - štvorčlenný tím za prvé miesto získal poukaz na celodenný výlet v hodnote 150,- EUR. Za druhé a tretie miesta a rovnako za špeciálne ceny v rámci podujatia - cenu verejnosti, cenu riaditeľa školy získali žiaci vecné ceny.

        

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje