• Novinky

      • Chlebom a vínom 2018

      • Do galérie Chlebom a vínom 2018 boli pridané fotografie.

       Dňa 18.08.2018 v areáli Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína ožili tradičné remeslá a zvyky zo zemplínskeho regiónu počas podujatia pod názvom „Chlebom a vínom“. Podujatie svojou účasťou podporilo aj Združenie Tokajská vínna cesta v rámci realizácie projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“, preto v tento deň fungovala aj kyvadlová doprava do tokajských pivníc na degustáciu vína. Naša škola je každoročnou stálicou, bez ktorej si toto podujatie organizátori, ale aj návštevníci nevedia predstaviť. Tradične sa prezentujeme našou originálnou špecialitou - Andrássyho gulášom, ktorý vhodne dopĺňajú zemiakové lokše pripravené podľa tradičného receptu. Okrem gastronomických špecialít návštevníkom predstavujeme našu školu, študijné aj učebné odbory. Novinkou tohto roku bol stánok školskej „firmy“ Tokajská jazda, ktorá získala prvé miesto na podujatí JA Slovensko v Bratislave za najzaujímavejšiu prezentáciu regiónu. Tokajská jazda prezentovala Vinohradnícku oblasť Tokaj, ponúkala výrobky vlastnej produkcie ako je pečený čaj, mätový a bazový sirup, pletené korytnačky ako symbol nášho regiónu a pracovný zošit určený žiakom ZŠ, ktorý hravou formou učí deti poznávať svoj región. Nové priestory v parku, zaujímavý program, výborná organizácia a množstvo návštevníkov prispeli k dobrej nálade podujatia a my sa tešíme na ďalší ročník.

      • Potulky gotickou cestou - Stará Ľubovňa ...... 02. 03. 2017

      • Posledná, siedma cesta žiakov odboru Služby v cestovnom ruchu  v rámci seriálu Potulky gotickou cestou viedla do mesta Stará Ľubovňa. Nad mestom sa vypína na kopci nádherný hrad, ktorého vznik je spojený so strašidelnou legendou. Práve túto legendu sme sa pokúsili herecky stvárniť. Po prehliadke hradu sme si prezreli skanzen pod hradom a časť mesta. Neďaleko Starej Ľubovne v malebnej prírode sa nachádzajú Ľubovnianske kúpele. Boli sme prekvapení pekným a útulným hotelom, ktorý ponúka ubytovanie nielen kúpeľným hosťom, ale aj turistom. Túto cestu sme poňali aj gastronomicky, keďže vieme, že táto lokalita ponúka množstvo tradičných špecialít. Na Salaši u Franka sme preto degustovali bryndzové pirohy, zemiakové placky a rôzne halušky v kombinácii s miestnymi syrmi. Touto poslednou náučnou cestou sa naše potulky ukončili, čo prinieslo aj pocity nostalgie za všetkými našimi výjazdami.  Získané informácie, zážitky a skúsenosti, ktoré žiaci počas potuliek zažili odprezentujú v rámci praktickej časti maturitnej skúšky v kaštieli v Trebišove.

      • Karneval – program pre deti ...... 24. 02. 2017

      • Karneval je neodmysliteľnou súčasťou fašiangov. Obzvlášť pre malé deti. Karneval na tému „Som to, čo jem“ sa konal v piatok 24. februára na Základnej škole Komenského v Trebišove, na ktorý sme boli pozvaní. Spoločne s Cirkevným gymnáziom sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sme sa podieľali na programe pre deti. Okrem animátorských aktivít vedených žiakmi cirkevného gymnázia sme spestrili program vystúpením rapera Juraja Baňackého, „alias Tracka“, žiaka 5. H. Naši „parkúristi“ Dávid Baláž, žiak 3. A, Rišo Pribula z 3. C a Erik Buraľ z 1. B. sa predviedli svojím umením plným skákania a premetov. Obidve vystúpenia boli sprevádzané nadšenými potleskami, iskričkami v očiach, obdivnými pohľadmi a výkrikmi detí o repete. Samozrejmosťou po vystúpení boli „selfie“ s našimi žiakmi. Spokojnosť detí ale aj ich učiteľov a vedenia školy nás tak motivuje podieľať sa na podobných podujatiach aj v budúcnosti.

      • Deň otvorených dverí na katedre anglistiky a amerikanistiky na UPJŠ v Košiciach ...... 10. 02. 2017

      • Dňa 10. 2. 2017 niektorí naši študenti navštívili pod vedením angličtinárov Mgr. Radovana Hudeca a RNDr. Kamily Harčovej, PhD. Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnili vybraní žiaci z tried IV. H, II. C a II. B. Po príchode na Univerzitu a zápise do knihy návštev sa oboznámili s aktivitami, ktoré ponúka katedra anglistiky. Jednotlivé aktivity aj možnosti štúdia  boli prezentované profesormi fakulty ako aj zástupcom Národného kariérneho centra. Naši žiaci mali možnosť na fakulte navštíviť nielen hlavnú aulu, ale aj špecializované učebne, kde sa pripravujú jednak študenti prekladateľstva a tlmočníctva, ale aj študenti tzv. britských a amerických štúdií. Našich žiakov zaujal najmä predmet Médiá prostredníctvom amerického filmu, kde študenti rozširujú svoje jazykové zručnosti cez sledovanie a analýzu amerického filmu.

      • Kam na vysokú ...... 09. 02. 2017

      • „Kam na vysokú 2017“  je názov podujatia, na ktorom sa prezentovalo vyše 20 vysokých škôl z celého Slovenska ale aj zahraničia v šiestich krajských mestách. Naši žiaci končiacich ročníkov odborov hotelová akadémia a služby v cestovnom ruchu sa ho zúčastnili 9. februára v Hoteli Centrum v Košiciach. Okrem interaktívnych ukážok a prezentácie vystavovateľov sa mohli žiaci zúčastniť workshopu „Ako si vybrať správnu vysokú školou“ a počas tzv. „TableTalk“ diskutovať za okrúhlymi stolmi so zástupcami jednotlivých univerzít.

        

      • IV.S v Levoči – Potulky gotickou cestou ...... 24. 01. 2017

      • Historické mesto Levoča je ďalším kráľovským mestom, ktoré sme v rámci Potuliek gotickou cestou navštívili dňa 24.1.2017. Mrazivé počasie nás neodradilo, slniečko prihrievalo a tak sme plní nadšenia z nového dobrodružstva vystúpili na námestí v Levoči. Náš pohľad upútala okamžite ľadová krása v podobe betlehemu vytesaného do ľadu. Pri natáčaní sme sa pohybovali najmä v centre mesta. Prezreli sme si nádherný Thökölyho dom, Radnicu a Klietku hanby. Pokochali sme sa pohľadom na Mariánsku horu, kde v žiari slnečných lúčov sa vynímala Bazilika Navštívenia Panny Márie. Vďaka tomu, že sa nám podarilo vybaviť si priamo u pána dekana kamerovanie v najznámejšom kostole v Levoči, máme aj unikátne zábery z Chrámu sv.Jakuba. Tento chrám bol vyhlásený v roku 2015 za baziliku minor. Zábery sú pre nás o to cennejšie, že akékoľvek fotografovanie, či kamerovanie je v chráme pre verejnosť zakázané. Tento historický unikát v sebe skrýva množstvo úchvatných kúskov, ale azda najvýnimočnejším je Oltár Majstra Pavla  z Levoče. Po chutnom obede v útulnej štýlovej reštaurácii sme pri vstupnej historickej bráne do mesta natočili legendu o azda najznámejšej postave z dejín Levoče, legendu o bielej panej. Náš návrat domov umocňoval dobrý pocit z opäť kvalitne odvedenej práce, ktorou sa učíme prezentovať krásy Slovenska. Poslednou cestou bude vo februári návšteva Ľubovnianskeho hradu, kde v skanzene pod hradom 26.2. 2017 prebehnú fašiangové slávnosti. Už sa tešíme!

        

      • Deň učiteľov Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach ...... 30. 01. 2017

      • Oslava Dňa učiteľov pôsobiacich v cirkevných školách a školských zariadeniach na území Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach sa tohto roku niesla v znamení 20.  výročia vzniku Košickej eparchie. Slávnostnej liturgii v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach predsedal vladyka Milan. Privítali sme aj hosťa z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu P. Krajňáka. Otcovia M. Mráz a M. Rozkoš obohatili svojimi prednáškami program osláv. Za mimoriadny prínos a vynikajúce výsledky dosiahnuté v práci a pri rozvoji cirkevného školstva na územi Košickej eparchie boli ocenení 27 pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci pôsobiaci na cirkevných školách Košickej eparchie. Z našej školy boli ocenení 11 zamestnanci. K tomuto oceneniu srdečne blahoželáme.

        

      • Odborný výcvik – reštaurácia Mladosť - 1. polrok 2016-2017 ...... 31. 01. 2017

      • Žiaci odboru hostinský, hostinská sa na odbornom výcviku v reštaurácií Mladosť učia zručnostiam potrebným k vykonávaniu svojho budúceho povolania. Pod odborným dohľadom MOV veľmi radi pripravujú rôzne nápoje z kávy, miešané drinky aj rôzne druhy jedál. Rovnako pripravujú slávnostné tabule pri mnohých príležitostiach. Veríme, že naučené a vyskúšané zručnosti mnohí využijú vo svojej profesii.

        

      • Zážitková gastronómia I.T a II.T spoločné stravovanie ...... 02. 02. 2017

      • Nadstavbové štúdium v odbore spoločné stravovanie predstavuje pokračovanie a obohacovanie si vedomostí a zručnosí, ktoré absolventi učebného odboru hostinský,-á nadobudli počas troch rokov štúdia. Hlavným cieľom je naučiť týchto žiakov, ktorí už majú výučný list základným riadiacim a organizačným schopnostiam pre úspešné zvládnutie funkcie prevádzkara, hlavného kuchára, čašníka, či dokonca Food and Beverage manažéra v hoteloch. Jednou z priorít našej školy je dať žiakom také vedomosti a zručnosti, aby sa dostali na čo najlepšie pracoviská, do luxusných hotelových a reštauračných podnikov vyšších kategórií a tried. K tomu patria aj zručnosti týkajúce sa vyššej formy obsluhy a dokončovanie jedál pre zrakom hostí. Úloha síce krásna, ale náročná na vedomosti, šikovnosť, vynaliezavosť, aktivitu a odvahu. V rámci predmetu Technika prevádzky, ktorý vyučuje Ing. Martina Tirpáková sme poprosili pani majsterku Bc. Emíliu Capíkovú o ukážky týkajúce sa práve dokončovania a podávania jedál pre zrakom hostí. Išlo o činnosti súvisiace s odborným lúpaním a podávaním ovocia a flambovanie. Po úvodnej inštruktáži a ukážkach pani majsterky si žiaci vyskúšali lúpanie a podávanie ovocia kiwi, banán a ananás. S veľkou ochotou si precvičili tieto činnosti žiaci Gabriela Fedáková, Dávid Krištof  a Marián Čásar žiaci II.T. Musíme podotknúť, že šikovnosť, snaha a odbornosť týmto žiakom vôbec nechýbala. Povzbudzujúce slová pani majsterky viedli k tomu, že flambovanie ovocia a palaciniek si už vyskúšalo viac žiakov, pridali sa Lenka Lizancová a Jitka Pethöová. Aktívnejší a smelší boli druháci oproti prvákom, ktorí hádam o rok budú odvážnejší. Na záver sme si malým kvízom preverili, čo si žiaci z tejto prezentácie zapamätali a s veľkou radosťou konštatujeme, že všetky kontrolné otázky boli zodpovedané správne, s úplnou presnosťou. Po degustácii  sa žiaci pani majsterke Bc. Emílii Capíkovej pekne poďakovali a pochutili si na flambovaných palacinkách a ovocí. Opäť platí staré známe, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

        

      • Prezentácia Gastronomy in Košice ...... 25. 01. 2017

      • Stretnutie s profesionálmi a možnosť vidieť, vyskúšať a ochutnať ako sa pripravujú jedlá v známych a vychýrených košických reštauráciách zažili naši žiaci na našej škole. Šéfkuchári z reštaurácií ROSTO STEAK HOUSE a MED MALINA v Košiciach spoločne s niektorými našimi žiakmi pripravili skvelé jedlá. Profesionáli ukázali žiakom ako správne pripravovať steaky z rôznych druhov mäsa, plnené ravioli, ale aj dezerty. Rovnako predstavili svoje umenie ako hotové jedlá prezentovať a podávať hosťom. Následne sa žiaci zúčastnili prezentácie o košickej gastronómii, ktorú zastupovali vyššie spomínané reštaurácie. Dozvedeli sa podstatné informácie o týchto reštauráciách a spôsoboch, akými ponúkajú služby v oblasti gastronómie tak, aby boli úspešné. Tiež sa zdôraznila dôležitá úloha ľudí - čašníkov, kuchárov, ktorí veľkou mierou prispievajú k spokojnosti zákazníkov a úspechu podniku. Sme radi, že takáto forma získavania poznatkov a skúseností žiakov zaujala a veríme, že budú ďalšie príležitosti zažiť to opäť.

      • Vianočná sv. liturgia a akadémia ...... 21. 12. 2016

      • Žiaci našej školy pred vianočnými prázdninami zažili aj duchovné čaro sviatkov. Najskôr nám skauti priniesli Betlehemské svetlo, ktoré prevzal riaditeľ školy, aby bolo prítomné pre všetkých počas prázdninových dní. Neskôr sme sa presunuli do chrámu, kde sme slávili sv. liturgiu. Hlavným celebrantom bol riaditeľ školského úradu o. Orenič, ktorý sa nám prihovoril v homílii a povzbudil k duchovnému prežívaniu sviatkov. Po sv. liturgii nasledovala vianočná akadémia, v ktorej sa predstavili žiaci aj zamestnanci našej školy. Žiaci pod vedením Mgr. Jakabovej zahrali scénku o zrušení a znovuzavedení Vianoc. Potom zazneli krásne vianočné piesne, koledy aj vinše. V tento deň sa odovzdávali aj vecné odmeny za rôzne súťaže a aktivity, do ktorých sa žiaci zapojili v rámci tvorivých vianočných dielní a športového zápolenia. Slávnostnú, duchovnú a vianočnú atmosféru sme uzavreli spoločným spievaním piesne Tichá noc. Sme radi, že žiaci našej školy a všetci zamestnanci sa tak mohli spoločne pripraviť na slávenie vianočných sviatkov.

      • Vianočné tvorivé dielne a športové zápolenie ...... 20. 12. 2016

      • Pred vianočnými sviatkami sme si aj v tomto roku vytvorili na škole peknú, pohodovú atmosféru plnú rôznych vôni, chutí a zážitkov. Súťažilo sa vo varení vianočnej kapustnice aj vo varení špecialít v súťaži nazvanej Gastro Cup. Do varenia sa tentokrát zapojilo dokopy dvadsaťtri súťažných tímov, ktoré najmä pri varení kapustnice neodradilo ani chladné počasie. Grilované prasiatko, ktoré pri svojej vlaňajšej premiére malo obrovský úspech, nechýbalo ani tentokrát a chutilo rovnako dobre a výnimočne. Majstri odborného výcviku pod vedením Mgr. Hrubovského ho opäť pripravili veľmi dobre. Okrem varenia sa žiaci zapojili aj do iných aktivít. Hrali futsal v rámci vianočného turnaja, vytvárali vianočné ikebany aj krásne vianočné dekorácie, pozerali filmy, či hrali rôzne spoločenské hry. Všetky aktivity počas tohto dňa boli hodnotené komisiou a najlepší boli odmenení vecnými cenami, ktoré veríme, že sa páčili a motivujú žiakov aj do ďalších súťaži v budúcnosti. Hodnotiaca komisia hodnotila aj vianočnú výzdobu tried, do ktorej sa mohli žiaci rovnako zapojiť, tentokrát prvenstvo a víťaznú tortu získala trieda II.T. Sme veľmi radi, že sa počas celého dňa vytvorila veľmi pekná, priateľská, vianočná atmosféra a už teraz sa tešíme na predvianočnú akciu našej školy v ďalšom roku.

        

      • Odovzdávania maturitných stužiek – nadstavbové štúdium ...... 25. 11. 2016

      • Slávnostný obed a odovzdávanie maturitných stužiek pre žiakov nadstavbového štúdia sa konalo 25. 11. 2016. V úvode zazneli príhovory žiakov, triednej učiteľky aj riaditeľa školy, v ktorých boli slová odhodlania, či pochvál a povzbudenia. Po príhovoroch triedna učiteľka pripla zelené stužky maturantom. Príjemné posedenie pokračovalo v družných rozhovoroch pri dobrom jedle a dobrej hudbe až do neskorého večera. Všetkým maturantom želáme mnoho vytrvalosti do príprav a mnoho úspechov na maturitných skúškach.

        

      • Vianočný turnaj vo volejbale ...... 16. 12. 2016

      • V piatok 16. 12. 2016 sa uskutočnil vianočný volejbalový turnaj pedagógov, ktorý organizovala naša škola. Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev zo stredných škôl z Prešova, Michaloviec a Trebišova. Jednotlivé zápasy, tak ako je zvykom na našich turnajoch, prebiehali v priateľskom duchu a družstvá podávali veľmi dobré výkony. Víťazom turnaja sa stalo družstvo zo Strednej zdravotníckej školy z Michaloviec. Naše družstvo obsadilo pekné tretie miesto. Po športových výkonoch a po vyhlásení výsledkov sa všetci účastníci zišli pri dobrom jedle, ktoré si vychutnávali v príjemnej atmosfére. Ďakujeme všetkým družstvám za účasť, športové zážitky a veríme, že o rok sa stretneme na jubilejnom 10. ročníku nášho volejbalového turnaja.

        

      • Barmanský kurz ...... 05. - 09. 12. 2016

      • V piatok 16. 12. 2016 sa uskutočnil vianočný volejbalový turnaj pedagógov, ktorý organizovala naša škola. Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev zo stredných škôl z Prešova, Michaloviec a Trebišova. Jednotlivé zápasy, tak ako je zvykom na našich turnajoch, prebiehali v priateľskom duchu a družstvá podávali veľmi dobré výkony. Víťazom turnaja sa stalo družstvo zo Strednej zdravotníckej školy z Michaloviec. Naše družstvo obsadilo pekné tretie miesto. Po športových výkonoch a po vyhlásení výsledkov sa všetci účastníci zišli pri dobrom jedle, ktoré si vychutnávali v príjemnej atmosfére. Ďakujeme všetkým družstvám za účasť, športové zážitky a veríme, že o rok sa stretneme na jubilejnom 10. ročníku nášho volejbalového turnaja.

        

      • Pomôžme si navzájom ...... 05.12.2016

      • Úlohou školy je odborne teoreticky aj prakticky pripraviť žiaka vo zvolenej profesii, ale nesmie zabúdať na rozvíjanie emocionálnej inteligencie, sociálneho cítenia a hodnotových orientácií. Práve k tomu má smerovať realizácia projektu, do ktorého sa už dlhodobo zapájajú žiaci učebných odborov kaderník, cukrár a výroba konfekcie so svojimi majstrami odborného výcviku. Po dohode s riaditeľkou územného spolku Červeného kríža v Trebišove navštívili 5. decembra 2016 žiaci 2. a 3. ročníka týchto odborov Zariadenie opatrovateľskej služby a Špecializované zariadenie DOM SČK Prameň nádeje v Trebišove. Cukrári vopred upiekli a so sebou doniesli chutné zákusky, ktorými ponúkali klientov zariadenia. Krajčírky priniesli ušité darčeky – mäkké vankúšiky. Kaderníčky sa vyzbrojili potrebným  pracovným náradím, aby klientom poslúžili ostrihaním a úpravou vlasov do účesu, ak by si to želali. Tento typ akcie má vždy výhody pre obe strany. Klienti boli zdarma obslúžení kaderníčkami a získali malé darčeky v podobe zákuskov a krajčírskeho výrobku, ale  pochvaľovali si aj milý prístup mladých ľudí, ktorí ich život v zariadení  na chvíľu spestrili. Žiaci mali možnosť pozrieť sa na život zo strany starých, často imobilných ľudí, mohli prejaviť  porozumenie a empatiu, ale aj zručnosť pri práci v cudzom prostredí. Na záver chceme poďakovať vedeniu školy, ktoré na realizáciu projektu prispelo finančne.

        

      • Deň otvorených dverí ...... 07.12.2016

      • Naša škola otvorila svoje brány pre všetkých, ktorí mali záujem vidieť jej priestory a spoznať rôzne aktivity prebiehajúce na nej. Počas dňa otvorených dverí sa prezentovala väčšina našich odborov v miestnostiach a učebniach, kde prebieha teoretické vyučovanie a praktická príprava žiakov. Žiaci základných škôl, ich rodičia a učitelia mohli ochutnať rôzne jedlá, nápoje, dezerty a pochutiny pripravené žiakmi odborov Cukrár, Hostinský, hostinská, Hotelová akadémia. Mohli vidieť priestory a prácu našich kaderníkov, auto-opravárov, strojárov, či prácu žiakov v krajčírskej dielni. Rovnako boli návštevníkom našej školy predstavené telocvičňa aj kaplnka. Ako prebieha výučba odborných predmetov mohli vidieť v učebniach vybavených interaktívnou technológiou. Medzinárodná spolupráca, prax v podnikoch ale aj zahraničná prax a stáže učiteľov a žiakov Hotelovej akadémie boli prezentované v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. Okrem našej školy sa prezentovali aj naši partneri. Partnerská škola z Poľska prezentovala svoju kuchyňu, poľské tradície a spoločnosti, s ktorými máme deklarovanú spoluprácu predstavili svoje služby a produkty, rovnako aj možnosti uplatnenia našich absolventov. Sme radi, že aj tento rok sme mohli ponúknuť mnoho informácií, rôzne zážitky a pekné chvíle všetkým, ktorí k nám zavítali. Ďakujeme žiakom, majstrom, učiteľom, všetkým, ktorý veľkou mierou prispeli k výbornej prezentácii našej školy počas celého dňa.

        

      • Hokejový zápas ...... 21.11.2016

      • 21. 11. 2016 si naši žiaci zahrali hokejový zápas s vladykom Milanom aj so svojimi učiteľmi, či majstrami odborného výcviku na miestnom zimnom štadióne. Dobrá nálada a chuť po víťazstve priniesli ďalšie športové zážitky. Veríme, že takúto možnosť zašportovať si, budú mať naši žiaci a všetci, čo majú radi korčule a hokej už čoskoro.

        

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje