• Novinky

      • Chlebom a vínom 26. 08. 2016

      • Už tradične koncom leta, 26. augusta sa v Trebišove v areáli Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína koná podujatie Chlebom a vínom, ktoré je  v tomto roku zaradené do TOP podujatí programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Podujatie odštartovalo vo štvrtok 25. augusta, kedy pracovníci múzea na starodávnom historickom exponáte prekonali svoj rekord a vyrobili najdlhšie ručne pletené lano dlhé vyše 240 metrov. V piatok 26. augusta začali slávnosti na pravé poludnie slávnostnou omšou – poďakovaním za úrodu a posvätením chleba. Následne dožinkový sprievod slávnostne odovzdal dožinkový veniec. Krátko po druhej popoludní v areáli múzea začali slávnosti. Celý areál ožil poľnohospodárskymi činnosťami, dávnymi tradíciami, či remeslami, ktoré dodnes uchovávajú zvyklosti a spôsoby výroby z čias našich predkov. Súčasťou podujatia  bola výstava poľnohospodárskych strojov, stabilných motorov a stredovekých žarnovov, ale  aj súčasnej poľnohospodárskej techniky. Naša škola tradične prispela ukážkami a ponukou jedál, ktoré tematicky súvisia s charakterom podujatia. Najväčší úspech mali perníčky, ktoré si deti, ale aj dospelí s radosťou sami zdobili a brali domov ako suvenír. Pre znalých nášho kraja bol pripravený kvíz o atrakciách nášho regiónu. Recesiou aj tento rok bola Univerzita sv. Urbana v rámci ktorej záujemcovia absolvovali krátku, vtipnú prednášku o Tokajskej oblasti spojenú s degustáciou základných odrôd. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu účastníci dostali diplom. Medzi špeciality, ktoré ponúkala naša škola patril Andrássyho guláš. Šesťsto kusov zjedených lokší svedčí o tom, že o našu ponuku bol veľký záujem. Oživením boli tento rok produkty krajčírskej výroby. Veľké poďakovanie patrí všetkým zamestnancom školy a žiakom, ktorí sa zapríčinili nielen o hladký priebeh podujatia, ale aj o prípravné práce.

        

      • Výjazdové rokovanie vlády 24. 08. 2016

      • V stredu 24. 8. 2016 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR v Trebišove, na ktorom sa rokovalo o návrhu akčného plánu rozvoja okresu. Rokovania sa zúčastnili aj vladyka Milan a riaditeľ školy Slavomír Partila. Naša škola sa stala významným partnerom pri zabezpečení a organizácii podujatia. Naši žiaci odboru hostinský, hostinská a hotelová akadémia pomáhali pri obsluhe členov vlády, pozvaných hostí už pred a počas rokovania. Následne sa konal slávnostný obed členov vlády na čele s premiérom Róbertom Ficom a pozvaných hostí v školskej reštaurácií Mladosť. Za výborne odvedenú prácu a skvelé menu sa premiér osobne poďakoval všetkým zamestnancom reštaurácie aj žiakom. Naša vďaka patrí rovnako všetkým, ktorí sa pričinili o výbornú reprezentáciu našej školy.

        

      • Aktivity turistického krúžku v 2.polroku

      • Skončil druhý polrok tohto školského roka, všetci – žiaci aj učitelia - sa tešíme na prázdniny. Uplynulý čas turisti využili na ďalšie vychádzky, spoznávanie nových miest v blízkom aj vzdialenejšom okolí. Zaujímavý bol jarný pochod zo Zemplínskej Šíravy k Vinnému jazeru. Nádherné počasie, práve sa prebúdzajúca príroda, spev vtákov – to všetko sprevádzalo naše kroky. Zamutovské skaly prišli na rad neskôr. Ku skalnému bralu sme sa dostali cez ukážkový les veľmi pohodovým krokom sme prišli až na miesto. Tu nás prekvapilo množstvo turistov aj horolezcov, ktorí na skalách trénovali. V závere školského roka si zvykneme zorganizovať trojdňové stretnutie. Tento rok sme sa rozhodli pre Vyšné Ružbachy. Tam sme absolvovali výstup z Bielych Vôd k chate pri Zelenom plese vo Vysokých Tatrách. Počasie síce nebolo ideálne, ale výhľady a dobrý pocit z toho, že sme to zvládli, stáli za to. Na druhý deň sme ešte absolvovali výstup na Šarišský hrad, ktorý nás prekvapil rozlohou hradiska. Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo vidieť množstvo zaujímavostí a vidieť miesta, ktoré doteraz mnohí z nás nepoznali. Plány na ďalší rok už máme, ak sa k nám pridáte, aj váš návrh bude pre nás výzvou.

        

      • Exkurzia – Lesné – reštaurácia na farme pod Hôrkou 24. 06. 2016

      • Žiaci prvého ročníka odboru Hotelová akadémia sa zúčastnili exkurzie vo veľmi zaujímavom zariadení – reštaurácia na farme pod Hôrkou. Už v úvode zaujali žiakov zvieratá, ktoré chovajú na farme a príjemné, tiché okolie. Následne nás zástupkyňa spoločnosti ochotne sprevádzala rôznymi úsekmi. Žiaci si prezreli reštauračnú časť s bowlingovou dráhou, barom a streleckým trenažérom, následne kuchyňu a štýlovo zariadené apartmány a izby v ubytovacej časti. Potom sa žiaci dozvedeli od majiteľov zariadenia informácie o spoločnosti a jej plánoch do budúcnosti, rovnako o možnostiach spolupráce s našou školou. Sme radi, že aj táto spoločnosť žiakov zaujala a prejavili záujem získavať praktické skúsenosti v tomto zariadení.

        

      • Záver školského roka 29. 06. 2016

      • Posledný deň v školskom roku 2015/2016 sa niesol v duchu hodnotenia, ocenení a slávenia. Triedni učitelia zhodnotili výsledky žiakov a odovzdali im vysvedčenia. Následne žiakov za vzornú dochádzku, výborný prospech a reprezentáciu školy ocenil pán riaditeľ a odovzdal im vecné odmeny. Záver školského roka sme potom slávili sv. liturgiou za účasti vladyku Milana. Slávili sme spoločne so všetkými cirkevnými školami v Trebišove. Žiakom prajeme krásne, príjemné prázdniny plné oddychu a zážitkov.

        

      • Záverečné skúšky 16. - 23. 06. 2016

      • Záverečné skúšky učebných odborov Autoopravár-mechanik, Strojný mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba, Stavebná výroba a Výroba konfekcie sa už tradične konajú v druhej polovici júna. Počas týchto dní žiaci prezentujú svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rámci písomnej, praktickej a ústnej časti záverečných skúšok. Žiaci počas skúšok vynakladajú mnoho úsilia, aby ich výsledné hodnotenie bolo čo najlepšie. Počas záverečných skúšok preukazujú svoje znalosti, schopnosti, kreativitu, spoľahlivosť a obratnosť vo svojom odbore. Všetkým žiakom, ktorí tento rok končia svoje štúdium v učebných odboroch prajeme mnoho úspechov v ich pracovnom i súkromnom živote.

        

      • Prezident SR Andrej Kiska na škole 17. 06. 2016

      • Pamätným dňom sa pre  všetkých v CSOŠ sv. Jozafáta stal 17. jún 2016, kedy nielen našu školu , ale aj mesto Trebišov navštívila hlava štátu, prezident SR pán Andrej Kiska. S úsmevom na tvári a podaním ruky pozdravil učiteľov i študentov školy. Tí boli nadšení jeho spontánnosťou a odpovedali mu na otázky, na ktoré sa ich opýtal. Navštívil aj Stredisko praktického vyučovania, kde práve prebiehali praktické záverečné skúšky. Potom jeho kroky smerovali do reštaurácie Mladosť, kde ocenil šikovnosť a zručnosť žiakov. Vyzdvihol vzdelanie ako základ budúcnosti a poprial všetkým žiakom úspešné zvládnutie skúšok. Pri odchode sa pán prezident podpísal do kroniky školy a zaželal zamestnancom i žiakom pekné a príjemné leto.

        

      • Lúčenie žiakov pred záverečnými skúškami 10. 06. 2016

      • V piatok 10. júna sa lúčili žiaci učebných odborov so školou, so svojimi učiteľmi a spolužiakmi nižších ročníkov. Slávnostný ceremoniál otvoril zástupca žiakov svojím príhovorom. Nasledoval príhovor riaditeľa školy, ocenenie žiakov, ktorí počas štúdia dosahovali výborné výsledky, mali vzornú dochádzku a úspešne reprezentovali školu. Duchovný správca v závere rovnako poprial žiakom všetko najlepšie a zaspieval povzbudivú pieseň. Všetkým žiakom držíme palce na záverečných skúškach a prajeme mnoho úspechov v ich pracovnom i súkromnom živote.

        

      • Sväté Trojhviezdie Cyril – Gorazd –Metod 03. - 17. 06. 2016

      • V dňoch 3. – 17. júna 2016   na CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove prebieha už XX. ročník okresnej súťažnej výstavy detských výtvarných prác po názvom „Sväté Trojhviezdie“.  Výstava je sprievodným podujatím XXII. Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb Trebišov 2016. Prvý deň tohto podujatia patril tým, ktorí sa prebojovali na popredné miesta súťaže. Po úvodnom privítaní a príhovoroch boli žiakom odovzdané ceny. Následne o. Michal Hospodár a p. Miroslav Holečko priblížili hosťom vývin  islamu, život sv. Gorazda, a tiež misiu sv. Cyrila a Metoda.

        

      • Projekt ERASMUS+ 08. - 28. 05. 2016

      • V roku 2016 sa v rámci programu ERASMUS+ realizoval projekt pod názvom - Zvyšovaním kognitívnych vedomostí schopností, zručností a návykov študentov a učiteľov prispievať k ich kvalitnejšiemu uplatneniu sa v praxi. V termíne 8.5.-28.5.2016 sa dvadsať študentov odborov strojný mechanik, hostinský, hostinská a cukrár zúčastnilo zahraničnej stáže v rámci projektu Erasmus+ v Budapešti. Cieľom projektu bolo zvýšiť svoje zručnosti, vedomosti v odbore a zároveň podpora mobility študentov našej školy. Projekt zvyšuje ochotu žiakov cestovať, preto aj v profesionálnom živote budú ochotní kvôli výhodnej pracovnej ponuke vycestovať. Žiaci sú obohatení o vedomosti súvisiace so životom v inej krajine, spoznali iný spôsob života, ľudí s inou kultúrou. Vďaka projektom sa zvyšuje samostatnosť žiakov, schopnosť rozhodovať sa, komunikovať v rôznych kultúrnych prostrediach. Toto prispieva k zvyšovaniu príťažlivosti absolventa pre prípadného zamestnávateľa. Žiak ďalej  získa jazykové skúsenosti, ktoré využije aj v domácom regióne v prípade zamestnania sa v reštauráciách či hoteloch s medzinárodnou klientelou. Žiaci praxovali v najznámejších podnikoch ako sú 4 hviezdičkový hotel Rubin Wellness and Conference a v 5 hviezdičkovom boutique historickom hoteli St. George, ktorý je každoročne vyhodnocovaný ako jeden z najlepších a najkrajších historických hotelov v Európe. Stážisti pracovali  na gastronomickom a ubytovacom úseku. Chlapci, strojári vykonávali svoju stáž v súkromnej firme Oláhgumiszervisz, kde mali možnosť pracovať s modernými technológiami. Výstupom projektu je certifikát a Europass mobilita - dokument, ktorý slúži ako doklad o absolvovaní praxe v zahraničí. Tento dokument je významným dokladom pre budúcich zamestnávateľov, zvyšuje šance a prestíž žiakov  zamestnať sa kdekoľvek v štátoch únie. Veríme, že v budúcnosti budú ďalšie projekty opäť úspešné a že takúto možnosť získať Europass a vycestovať s podporou EÚ do zahraničia využijú ďalší študenti našej školy.

        

      • Lúčenie maturantov, odovzdávanie cien LOGOS 2016 20. 05. 2016

      • Už tradične v druhej polovici mája školského roka sa lúčili naši maturanti so školou, so svojimi učiteľmi, ktorí ich pripravovali počas piatich rokov a žiakmi nižších ročníkov. Slávnostný ceremoniál začal príhovormi. Zástupkyňa žiakov v príhovore poďakovala za roky štúdia, za trpezlivosť, odbornosť a niekedy aj zhovievavosť učiteľov. Riaditeľ školy poprial mnoho úspechov na nadchádzajúcich maturitných skúškach a ocenil žiakov, ktorí počas štúdia dosahovali výborné výsledky a úspešne reprezentovali školu. Duchovný správca rovnako poprial maturantom všetko najlepšie a venoval každému maturantovi povzbudivé slová zo Svätého písma. Maturantom držíme palce na maturitných skúškach a prajeme šťastnú ruku na skúškach a úspechy v ich pracovnom i súkromnom živote. Súčasťou rozlúčky s maturantmi bolo aj vyhlásenie a odovzdávanie cien školského podujatia LOGOS 2016. Žiaci I.H triedy - štvorčlenný tím za prvé miesto získal poukaz na celodenný výlet v hodnote 150,- EUR. Za druhé a tretie miesta a rovnako za špeciálne ceny v rámci podujatia - cenu verejnosti, cenu riaditeľa školy získali žiaci vecné ceny.

        

      • Paríž a výstava gastronómie 05. - 12. 05. 2016

      • Nezabudnuteľným zážitkom, skúškou odvahy a výdrže fyzických síl sa dá nazvať poznávací zájazd, ktorého sme sa zúčastnili v dňoch 5. – 10. mája vo Francúzsku. Cieľom bolo zamilované mesto Paríž a práve prebiehajúca  výstava gastronómie. Desať účastníkov z našej školy tvorili učitelia, majstri odborného výcviku z gastro odborov a šesť žiakov, ktorí svojím záujmom o štúdium odboru hotelová akadémia dokázali, že si zaslúžia absolvovať túto cestu a získať tak nové skúsenosti pre svoj ďalší profesionálny rozvoj.

       Prvý deň našej „poznávačky“ sme začali skoro ráno v driemajúcom mestečku Versailles. Prekvapene sme unavení po dlhej ceste autobusom hľadeli z námestia na majestátnosť tohto zámku a po úvodných inštrukciách sme sa vydali najskôr na prehliadku nádherných zámockých záhrad. Ranný májový opar vznášajúci sa nad bludiskami z kríkov,  tíško hladil fontány pamätajúce lepšie časy a pre nás nebolo ťažké predstaviť si prechádzajúceho sa kráľa Ľudovíta XIV., či rozmarnú Máriu Antoinettu. Po návrate k zámku nám vyrazil dych valiaci sa dav ľudí, čakajúcich na prehliadku zámku. Vďaka skvelej organizácii cestovnej kancelárie sme sa ako VIP hostia dostali veľmi šikovne dnu vedľajším vchodom a mohli žasnúť nad krásami interiéru a dômyselnosti architektov vtedajšej doby. Ak chcete absolvovať prehliadku zámku musíte sa ale obrniť trpezlivosťou matky trojičiek so štvrtým dieťaťom na rukách v zoologickej záhrade, pretože tá masovosť a dav ľudí, ktorým sa musíte predierať vás núti zamýšľať sa nad tým, prečo naše hrady a zámky zívajú často prázdnotou.

       Odporúčame odviezť sa do mesta Paríž rýchlovlakom, v ktorom vás sprevádzajú vyhrávajúci muzikanti z rôznych kútov sveta a pri ich melódiách sa vám po pár minútach otvorí krásny pohľad pri prechode cez rieku Seina na Eiffelovu vežu (pre nás neznalých vyslovuje sa „éfel“). Trpezlivosť chlapa v kaderníctve plnom žien musíte mať aj pri návšteve ďalších najznámejších pamiatok mesta ako sú Víťazný oblúk, katedrála Notre-Dame (mali sme šťastie, práve vyložili k uctievaniu tŕňovú korunu Ježiša Krista) a Sainte-Chapelle. V Louvre sme sa povinne pretlačili k „Monči“ – Mona Líza a plnými dúškami sme nasávali atmosféru umeleckých diel, ktorých poslanie veľakrát chápal asi len samotný autor.

       Eiffelovu vežu sme navštívili v nočných hodinách a zo samotného najvyššieho poschodia sme obdivovali osvetlené mesto, ktoré nikdy nespí a ktorého historické uličky sa miešajú s modernou architektúrou.

       Vyčerpaní, ale plní dojmov sme sa ubytovali vo veľmi slušnom a útulnom hoteli mimo centra Paríža. Čo sa týka bezpečnosti je potrebné podotknúť, že mesto je absolútne bezpečné (aj keď nikdy sme nevideli pokope toľko inakosti kultúr, jazykovej rôznorodosti, či farby pleti). Sprievodca nám vysvetlil, že mesto je akoby rozdelené na niekoľko častí, z ktorých tá najnebezpečnejšia je Saint-Denis. Turisti a všetci slušní ľudia sa v tejto štvrti nepohybujú a vlastne všetky atentáty, nepokoje a výbuchy sa odohrali a odohrávajú práve v tejto štvrti.

       Konečne svitol nami najviac očakávaný deň. Po typicky francúzskych raňajkách sme sa vybrali na výstavisko kde prebiehala už niekoľko dní výstava gastronómie. Francúzsko je top gastronómiou sveta. Položilo základy novodobej gastronómie, zaviedlo nové gastronomické pravidlá ako je napríklad odstraňovanie nejedlých doplnkov z taniera, či používanie omáčok. Za zlatý vek gastronómie sa považuje 17.-18. st., kedy gastronomickým centrom bolo práve mesto Paríž a smotánka celého vtedajšieho sveta navštevovala prvé luxusné reštaurácie a hotely, kde ich ego hladili taký velikáni ako kráľ kuchárov August Escoffier, či hotelier Cézar Ritz. Jedlom, vínom a hudbou žije celé mesto, každý preplnený podnik, bistro, kaviareň....Výstavisko ponúkalo všehochuť celého Francúzska. Mali sme jedinečnú možnosť porovnať a degustovať regionálne špeciality ako sú rôzne druhy pečiva, údenárskych výrobkov, syrov (prekvapením boli syry s bazalkovým a pistáciovým pestom). Prvýkrát sme na vlastné oči videli technológiu grilovania a topenia syra na špeciálnom stojane a následne prípravu jedinečných chrumkavých bagiet, ktorými je Francúzsko preslávené. Byť vo Francúzsku a neochutnať foie gras by bolo hriechom voči gastronómii, preto sme neodolali a „iba“ za 8,50 eur sme si ako správni Slováci rozdelili túto delikatesu, ktorej chuť je neopísateľná. Ide o pochúťku z husacej alebo kačacej pečene, ktorej výroba je prísne zemepisne a technologicky chránená a vo Francúzsku považovaná za národný poklad.

       Okrem francúzskych špecialít výstava ponúkala aj prezentáciu a ochutnávku jedál zámorských krajín, ktoré patria Francúzsku. Išlo najmä o ostrovné štáty ako Guadaloupe, Reúnion, či čarokrásny Martinique. Tieto krajiny okrem tradičného jedla prezentovali aj cestovný ruch, svoju kultúru, ako aj tradičný odev, hudbu, či prekrásne šperky. 

       Múčniky a cukrovinky boli zastúpené v podobe klasických francúzskych crepes palaciniek, cez cheesecaky pečené tradičnou technológiou v peciach až po sušené ovocie z takých druhov ovocia, ktorých pôvod sme ťažko hádali. Veľkým kulinárskym zážitkom bola aj večera, kde sme mali možnosť ochutnať pravú francúzsku konfitovanú kačicu.

       Objaviť niečo, čo nebolo v pôvodnom pláne tejto info cesty bolo zážitkom aj pre samotného sprievodcu. V roku 1582 bola v Paríži otvorená jedna z najstarších luxusných reštaurácií na svete La Tour D´Argent. Našou úlohou bolo túto reštauráciu nájsť a na vlastné oči môcť zažiť ten pocit výnimočnosti z miesta, kde sa napríklad prvýkrát tranžírovalo kurča. Žiaľ, prísny spoločenský protokol tohto výnimočného miesta, nám nedovoľoval navštíviť  interiér tejto reštaurácie.

       Posledný deň našej výpravy sme navštívili vojenské múzeum a hrobku Napoleona v Invalidovni, nadýchali sa luxusu v Parfumérii Fragonard a vystúpili na Montmartre okiaľ je úžasný výhľad na celé mesto.

       Vyčerpaní, ale duševne maximálne bohatí na zážitky všetkého druhu sme sa vrátili domov s jasným cieľom. Veľké poďakovanie patrí cestovnej kancelárii Francerelax za skutočne skvelú organizáciu, pripravenosť, odborný výklad a trpezlivosť. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, kedy navštívime La Tour D´Argent, kuchársku školu Augusta Escoffiera, pôjdeme do Normandie, kde na vlastné oči uvidíme ako sa vyrábajú tradičné francúzske syry a navštívime hotel Ritz kde sa začala písať tradícia súčasného hotelierstva.

        

      • AQUA MÁRIA VEĽATY – partner vo vzdelávaní 17. 05. 2016

      • Budúcim absolventom odboru Hotelová akadémia bola ponúknutá možnosť absolvovať prehliadku a krátke pohovory na obsadenie pracovného miesta v penzióne Aqua Mária vo Veľatoch. Najskôr sa stretli s majiteľmi penziónu, ktorí im priblížili históriu penziónu, jeho aktivity a činnosť v oblasti cestovného ruchu. Následne absolvovali prehliadku jednotlivých častí penziónu a potom absolvovali krátke pohovory s majiteľom. Tešíme sa že naši absolventi majú možnosť ešte pred ukončením štúdia absolvovať takéto stretnutia a veríme, že možnosť zamestnať sa vo svojom odbore bude pre nich výhodná. Rovnako sa tešíme zo spolupráce školy s týmto partnerom a možnosťou pre mnohých našich žiakov absolvovať odbornú prax a odborný výcvik počas štúdia.

        

      • Exkurzia Grand Hotel Kempinski 09. 05. 2016

      • Skvelú príležitosť spoznať jeden z najviac obdivovaných a luxusných hotelov na Slovensku mali žiaci odboru Hotelová akadémia. Exkurziu hotela Kempinski v Tatrách absolvovali žiaci viacerých ročníkov. Sme radi, že mohli zažiť hotel na vlastnej koži, nielen z rozprávania, či fotografií. Veríme, že zážitok z návštevy tohto hotela bude u mnohých rezonovať a motivovať k úspešnému štúdiu na škole. Ďakujeme zástupcom hotela za skvelú a hodnotnú prezentáciu hotela, rovnako ďakujeme vedeniu školy za finančnú podporu tejto exkurzie. Uvedomujeme si, že podobné exkurzie v známych hotelových zariadeniach žiakom poukazujú na význam a dôležitosť všetkých poznatkov, či zručností učených v škole. Tieto zabezpečia úspešné uplatnenie na trhu práce aj v najluxusnejšom hoteli na Slovensku.

        

      • Súťaž cukrárov 03. 05. 2016

      • Každý má občas chuť na sladké - na niečo, čo poteší nie len chuťové poháriky, ale aj oči. Vyrobiť chutný a oku lahodiaci zákusok sa učia žiaci učebného odboru cukrár na hodinách praktického vyučovania.  Majsterky odborného výcviku ich okrem iného vedú aj k tomu, aby dokázali využiť svoju predstavivosť, fantáziu a aby zdokonaľovali svoju zručnosť. Do akej miery sa im to darí preukázala súťaž medzi žiakmi v tomto odbore, ktorá sa uskutočnila 3.mája 2016 v priestoroch cukrárskej výroby našej školy. Do súťaže na tému Variácie z lineckého cesta sa zapojili všetci žiaci odboru cukrár. Každý žiak dostal rovnaký diel  lineckého cesta a jeho úlohou bolo spracovať ho, tzn. tvarovať, piecť, plniť, zdobiť. V používaných surovinách alebo metódach tvarovania či zdobenia neboli nijako obmedzovaní. Z výsledných  výrobkov, ktoré  boli naozaj zaujímavé a pestré, vybrala porota najzaujímavejšie práce a rozhodla o umiestnení takto: 1. miesto -  Plitková Mária z 2.B triedy, 2. miesto – Štefan Štefan z 3.B triedy, 3. miesto -  Demeterová Lenka z 1.B triedy. Výhercom gratulujeme, ale za účasť ďakujeme všetkým , ktorí sa do súťaže zapojili.

        

      • Vitajte na Slovensku – maturitná skúška 21. 04. 2016

      • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa konala na našej škole v dňoch 20. - 21. 4. 2016. Najskôr maturanti rátali príklady v rámci písomnej časti, ďalší deň pripravili podujatie pod názvom Vitajte na Slovensku. Každý si vylosoval svoju funkciu, ktorú vykonával počas celého podujatia aj jeho prípravy. Všetci mali možnosť ukázať svoje zručnosti, zodpovedný prístup, kreativitu, schopnosť spolupracovať aj iné schopnosti. Že sa podujatie vydarilo, svedčali spokojné výrazy hostí - rodičov, známych aj učiteľov. Rovnako maturitná komisia ocenila vysokú úroveň akcie, mnohým maturantom smerovala slová uznania. Ďakujeme preto maturantom odboru Hotelová akadémia za snahu, odbornosť a profesionalitu vykonávaných funkcií.

        

      • LOGOS 2016 5.5.2016

      • V. ročník výstavy gastronómie, obchodu a služieb máme úspešne za nami. Veríme, že všetci účastníci podujatia boli spokojní a dnešný deň 5. 5. 2016 zanechal v nich len pozitívne dojmy a mnoho zážitkov. Ďakujeme všetkým tímom, ktoré medzi sebou súťažili za vynikajúco odvedenú prácu. Všetci sa pripravovali na prezentáciu svojho odboru, prezentovanie svojich zručností, nápadov, kreativity zodpovedne. Vďaka Vám je podujatie hodnotené každým svojím ročníkom lepšie a lepšie. Veľká vďaka patrí aj mentorom jednotlivých tímov, ktorí radili, pomáhali, boli ústretoví všetkým účastníkom. Veríme, že trojčlenná komisia, ktorá aj tento rok hodnotila tímy spravodlivo a zodpovedne vyhodnotí všetky kritéria a zvíťazí ten najlepší tím. Aj keď všetci vieme, že aj pri tomto podujatí platí - víťazom je každý tím, každý člen. Dúfame, že podujatie zanechalo u mnohých skvelé dojmy a už teraz sa tešíme na LOGOS 2017.

        

      • Kurz zvárania - Strojný mechanik 15. 4. 2016

      • Žiaci 3. ročníka v učebnom odbore Strojný mechanik absolvovali v termíne od 29. 2. 2016 do 15. 4. 2016 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom CO2 - ZM-1 a kurz pre ručné rezanie kyslíkom D - G2 vo zváračskej škole - Jozef Vaňo. Kurzu sa zúčastnili štyria žiaci. Skúšky pozostávali z písomnej časti formou testu BOZP a praktickej skúšky, ktorej obsahom bolo: vykonať v rámci prak. skúšky kútové zvary FW: PB – vodorovný zvar, vykonať v rámci prak. skúšky kútové zvary: PF – zvislý zvar, vykonať v rámci prak. skúšky tupé zvary BW: PA – vodorovný zvar, vykonať v rámci prak. skúšky tupé zvary: PF – zvislý zvar Všetci žiaci úspešne absolvovali zvárací kurz. Zručnosti získané na tomto kurze žiaci uplatňujú na odbornom výcviku pri výrobe pracovných stolov, lavičiek, brán a pri iných pracovných činnostiach spojených so zváracími a montážnymi prácami. Veríme, že sa naši absolventi získaním zváracieho preukazu lepšie uplatnia na trhu práce.

        

      • Tour de Tokaj 2016 16. 04. 2016

      • Skvelé podujatie, ktoré spája krásu Tokajskej prírody, šport v podobe behu, či bicyklovania, dobré jedlo, výborné víno a priateľskú atmosféru. O dobré jedlo sa starala naša škola a mnohí účastníci podujatia vyslovili pochvalné slová našim kuchárom, či gril-majstrom. Grilované prasa, grilovaný hermelín a zelenina, študentský guľáš, flambované palacinky boli výnimočné a skvelé. Veľká vďaka všetkým žiakom, majstrom, učiteľom, ktorí neváhali a prispeli k výbornej propagácii dobrého jedla a rovnako našej školy na tomto podujatí.

        

      • Školské kolo súťaže kaderníkov 14. 04. 2016

      • Vyskúšať si svoju zručnosť, ponamáhať fantáziu, porovnať vlastné schopnosti so schopnosťami ostatných spolužiakov, vyskúšať si prácu v časovom limite - to všetko skúsili žiaci učebného odboru kaderník, ktorí sa prihlásili do školského kola súťaže kaderníkov. Súťaž prebehla 14. apríla 2016 v priestoroch kaderníckeho salónu našej školy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Do kategórie Denný dámsky účes sa prihlásilo 11 súťažiacich, v kategórii Spoločenský dámsky účes súťažilo 8 žiakov. Všetci sa snažili, vložili do výsledku kus svojho umenia. Výsledky hodnotiacej komisie v závere  určili víťazov: v kategórii Denný dámsky účes: 1. miesto  -  Nikola Kucanová z triedy 3.B, 2. miesto –  Michaela Maďarová z triedy 3.B, z triedy 3.B. V kategórii Spoločenký dámsky účes: 1. miesto  -  Jaroslav Neckár z triedy 3.B, 2. miesto -  Rachel Horváthová z triedy 2.B, 3. miesto -  Ružena Hoľanová z triedy 3.B. Umiestnení žiaci boli odmenení praktickým balíčkom, ale úspešní boli všetci, ktorí sa do akcie zapojili. Zvlášť potešili súťažiaci žiaci 1. ročníka svojou odvahou súťažiť so žiakmi vyšších ročníkov.

        

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje