• Novinky

      • Hokejový zápas ...... 21.11.2016

      • 21. 11. 2016 si naši žiaci zahrali hokejový zápas s vladykom Milanom aj so svojimi učiteľmi, či majstrami odborného výcviku na miestnom zimnom štadióne. Dobrá nálada a chuť po víťazstve priniesli ďalšie športové zážitky. Veríme, že takúto možnosť zašportovať si, budú mať naši žiaci a všetci, čo majú radi korčule a hokej už čoskoro.

        

      • Súťaž kaderníkov–Michalovce ...... 30.11.2016

      • Odbor kaderník má na našej škole už dlhodobú tradíciu. V odbore študujú prevažne dievčatá, ale občas sa medzi nimi nájde aj šikovný kaderník. Všetci si svoje teoretické poznatky, zručnosť a predstavivosť  zlepšujú praxou na odbornom výcviku v kaderníckom salóne v priestoroch školy. Najlepšou možnosťou ako si ich overiť, je zúčastniť sa súťaže. 30. novembra 2016 zorganizovala SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach Regionálnu súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnom líčení.  Do súťaže sa v kategórii Účes na stužkovú slávnosť prihlásila aj žiačka II.B triedy Jaroslava Farkašová. Svojej modelke a zároveň spolužiačke Zuzane Demjanovej vyčarila z vlasov krásny účes zodpovedajúci predpísanej téme.   Odborná porota zložená z kaderníkov profesionálov vyhodnotila účes ako najlepší.  Naša žiačka získala vynikajúce prvé miesto. Žiadny úspech neprichádza sám od seba.  Aby sa dostavil, musí ho predchádzať starostlivá príprava. Dievčatá sa na súťaž pripravovali svedomito, veľmi im však pomohla odborná pomoc pani majsterky Mariany Gergelyovej.  Za snahu a vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

        

      • Futsal–chlapci ...... 22.11.2016

      • Dňa 22. 11. 2016 sa konalo okresné kolo vo futsale chlapcov stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili družstvá zo stredných škôl z Trebišova a okolia. Naši chlapci reprezentovali školu veľmi dobre a získali druhé miesto, za čo im veľmi pekne ďakujeme a k úspechu blahoželáme.

        

      • Stolnotenisový turnaj ...... 17.11.2016.

      • Dňa 17. novembra 2016 sa traja žiaci našej školy, Kristián Horňák, Patrik Mišlai a Peter Hric pod vedením o. Cyril Jančišina, školského duchovného, zúčastnili stolnotenisového turnaja, ktorý už každoročne organizuje Rada pre mládež košickej eparchie vo Vojčiciach. Program začal ráno svätou liturgiou s Vladykom Milanom a potom už v miestnej telocvični sa viac ako 100 účastníkov turnaja rozdelilo do príslušných kategórií a začali spolu súťažiť. Naši žiaci postúpili zo základných skupín z prvých pozícií, no neskôr narazili na silnejších súperov, ktorí ich zdolali. Ďakujeme za reprezentáciu školy. Budúci rok je znova šanca prebojovať sa na prvé priečky.

        

      • Študentská kvapka krvi ...... 2016.10.17-2016.11.18

      • „Nech už si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv!“ Pod týmto mottom sa niesla študentská kvapka krvi, ktorá prebiehala v dňoch 17. 10. až 18. 11. 2016. Tento ročník bol zároveň výnimočný tým, že bol spojený so súťažou, do ktorej sa zapojili všetci, ktorí darovali krv. V tomto roku sa do kampane Slovenského Červeného kríža zapojilo osem žiakov našej školy. Pre niektorých to bol ich prvý odber, ale už teraz sa tešia na Valentínsku kvapku krvi, aby si ho mohli zopakovať.

        

      • Výstava čokolády v Paríži ...... 28. 10. - 01. 11. 2016

      • V dňoch 28.10.2016 - 1.11.2016 sa majsterky odborného výcviku a jedna žiačka zúčastnili školskej exkurzie v Paríži na najväčšej výstave čokolády na svete. Po dlhej ceste sme v ranných hodinách dorazili do centra Paríža a pokračovali prehliadkami najmodernejšej štvrti známej CHAMPS – ELYSEES, ktorá spája Plese de la concorde s víťazným oblúkom a iné pamiatky. Nasledujúci deň sme zavítali na výstavu čokolády, kde bolo čo obdivovať, inšpirovať sa a jasať nad prácou cukrárov z rôznych kútov sveta . Veľkým zážitkom nášho výletu bola aj Eiffelova veža, ktorú sme navštívili vo večerných hodinách . Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tejto nezabudnuteľnej exkurzie obohatenej mnohými zážitkami.

        

      • Potulky gotickou cestou – Kežmarok ...... 07. 11. 2016

      • Ďalšou zastávkou na potulkách gotickou cestou bolo kráľovské mesto Kežmarok ležiace pod Belianskymi tatrami. Novembrové počasie nám nedoprialo vidieť v plnej nádhere tatranské končiare, ale našťastie nič neubralo z našej nálady a zvedavosti dozvedieť sa opäť niečo nové. Našu cestu sme začali na hrade, v ktorom prebieha momentálne rekonštrukcia priestorov. S doprovodom sprievodkyne sme si doplnili informácie o histórii hradu a o expozíciách, ktoré sú v ňom inštalované. Okrem miestnosti s prezentáciou historických remesiel nás zaujala veža, v ktorej bola väznená prvá turistka v Tatrách Beata Laska. V priestoroch hradu, v bývalej klenotnici je inštalovaná expozícia historickej lekárne, druhej najstaršej na Slovensku. Na hrade sme natočili aj príbeh o kľučiarke, ktorá ukradla poklad hradnému pánovi Thӧkӧlymu, ktorý utekal pred cisárskymi vojskami. Podrobnosti o hrade, meste a spomínaných príbehoch sa dozviete ak si pozriete túto časť Potuliek gotickou cestou. Kežmarok je nevyčerpateľná studnica pamiatok, ich príbehov, histórie. Navštívili sme Baziliku sv. Kríža, artikulárny kostol postavený bez jediného klinca, prešli sme historickými uličkami  a poslednou zastávkou bol 4*Boutique hotel Hviezdoslav. Tento historický hotel sa rozprestiera v troch budovách, pričom v jednej z nich pôsobil svojho času P. O. Hviezdoslav. Hotel má 30 izieb každú zariadenú štýlovým historickým nábytkom, apartmán aj s kozubom. Reštaurácia Poézia ponúka jedlá miestnej aj medzinárodnej kuchyne, pri príprave zohľadňuje sezónnosť surovín a uprednostňuje lokálnych producentov. Hotel má aj salóniky, bowlingový bar a wellness centrum s osobitným wellness menu. Manažérka hotela nás ochotne informovala o hoteli a ukázala priestory, kde sa bežný človek nedostane.

       Ďalší krásny deň za nami a ako najbližší cieľ našich info ciest sme si vybrali mesto Levoču a ranč v Žehre.

        

      • Odpustová slávnosť CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove ...... 10. 11. 2016

      • Výnimočným dňom pre všetkých žiakov a zamestnancov  CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove bol 10. november 2016. Konala sa odpustová slávnosť patróna školy sv. Jozafáta. Celý program bol rozdelený na niekoľko častí. Slávnosť sa začala v Rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v  Trebišove, kde všetci prešli Bránou milosrdenstva. Zúčastnených privítal pán dekan, ktorý ochotne porozprával o histórii kostola. Po náučnom výklade a modlitbe sa všetci presunuli do Gréckokatolíckeho chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky, kde preosvietený vladyka Milan Chautur celebroval sv. liturgiu. Tá sa niesla v slávnostnom duchu a svojím spevom ju skrášľovali členovia školskej skupiny a učiteľského zboru. Na záver liturgie vystúpili žiaci, ktorí  nacvičili scénku Zápalka a sviečka. Tá mala všetkých povzbudiť k vzájomnej láske, a tak spoločne zapáliť celý svet. Po nej slávnosť pokračovala v MSKS, kde sa predstavila hudobná skupina Peter Milenky & band. Jej členovia pripravili nádherný koncert plný duchovných piesní  i povzbudivého slova. Po skvelom výkone si celá kapela vyslúžila búrlivý potlesk. Záveru tohto slávnostného dňa patril obed v hoteli Zemplín a už tradičné športové popoludnie, kde si učitelia a majstri odborného výcviku zahrali s vladykom Milanom futbal. Veríme, že tento deň boli všetci povzbudení Božím slovom a odniesli si pekné zážitky.

        

      • Metodický deň cirkevný škôl ...... 27. 10. 2016

      • Prvý celoeparchiálny metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení pod záštitou Eparchiálneho školského úradu v Košiciach sa na našej škole konal 16. 11. 2009. Odvtedy každý rok v tomto októbrovom čase organizuje Eparchiálny školský úrad v Košiciach v priestoroch CSOŠ sv. Jozafáta metodický deň venovaný jednotlivým témam a prednáškam, rozdelených do samostatných sekcií. Každý metodický deň začíname archijerejskou sv. liturgiou v greckokatolíckom chráme Nanebovzatia Panny Márie. 27. 10. 2016 sme v dobrom zvyku pokračovali. Celebrantom bol vladyka Milan Chautur, ktorý sa asi 200 účastníkom metodického dňa prihovoril v homílii a zveril ich do ochrany Presvätej Bohorodičky. Podľa vybraných tém sa pedagógovia rozdelili do sekcií, ktorých bolo celkovo 7. Prvá sekcia s lektorom prof. ThDr. M. Petrom, PhD., vysokoškolským učiteľom na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, si vypočula prednášku, ktorá nastolila otázku, aká etika má slúžiť pre bioetiku, aby bola zachovaná ľudská dôstojnosť v prospech života. Druhá sekcia bola venovaná kostolu v trebišovskej farnosti Návštevy Panny Márie. Lektorom bol Mgr. J. Šnajder a účastníci sa zišli v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove. Novými trendami vo výchove a vzdelávaní boli oboznámení prítomní účastníci v ďalšej sekcii. Lektorom bola PaedDr. Mgr. R. Ocilková z Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade Vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V ďalšej sekcii RNDr. Mgr. L. Demesová z RÚVZ v Trebišove ukázala možnosti pozitívneho formovania zdravia mladej populácie a vplyv zdravotnej výchovy v prevencii alkoholovej závislosti u mládeže. Veľmi zaujímavá bola sekcia o zdravej výžive ako prostriedku zvyšovania produktivity práce učiteľa spojená s degustáciou pripravených ukážok. Prezentovali sa učitelia CSOŠ sv. Jozafáta Mgr. M. Chautur, Ing. M. Tirpáková, Mgr. P. Fedák. Ako formovať mladého človeka na základe života J. I. Mastiliaka, kandidáta blahorečenia, predniesol vo svojej prednáške SEOLic. D Atanás Mandzák, CSsR. Cirkevná škola ako súčasť pastoračného projektu cirkvi bola témou prednášky doc. JCDr. F. Čitbaja, PhD., pedagóga na teologickej fakulte. Obsahom prednášky bola formácia ľudskej osoby, usmernená na jej posledný cieľ. Záver metodického dňa patril obedu a príjemným debatám o prežitom dni.

        

      • Posvätenie maturitných stužiek ...... 26. 10. 2016

      • V stredu 26. 10. 2016 sa konala slávnostná svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan. Pred jej začiatkom posvätil maturitné stužky všetkých maturitných odborov. Pri tejto príležitosti posvätil aj nové liturgické predmety do školskej kaplnky. V homílii vladyka Milan povzbudil všetkých maturantov k napredovaniu a správnemu smerovaniu v ich budúcom povolaní.

        

      • Burza informácií ...... 03. 11. 2016

      • Dňa 3. 11. 2016 sa konala Burza informácií v kultúrnom stredisku v Trebišove. Tentokrát sa prezentovali školy nielen z okresu Trebišov ale aj školy z Košíc. Stredné školy predstavili svoje odbory a možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce. Už tradične najväčší priestor na prezentáciu dostala naša škola, ktorá prezentovala časť zo širokej ponuky svojich odborov. Prezentovali sa odbory Autoopravár-mechanik, Kaderník, Hotelová akadémia, Hostinský, hostinská, Služby v cestovnom ruchu ale aj nový odbor Škola podnikania. Autoopravári ukázali prácu s diagnostikou a riešením problémov s podvozkom automobilu. Kaderníčky vytvárali krásne účesy na slávnostné príležitosti. Žiaci z našich gastro-odborov pripravovali obľúbené miešané nápoje, vyrezávali do ovocia a zeleniny, ponúkali zaujímavé jednohubky a urobili slávnostné jesenné prestieranie. Žiaci odboru Služby v cestovom ruchu informovali o svojich skúsenostiach z exkurzií počas štúdia a prezentovali aj možnosti svojho uplatnenia po škole. Na podujatí sa mohli účastníci dozvedieť informácie aj o našom novom odbore Škola podnikania, o priebehu štúdia a mnohých možnostiach uplatnenia po jeho absolvovaní. Veríme, že informácie, ako aj praktické ukážky šikovnosti a zručnosti našich žiakov zaujali mnohých prítomných deviatakov základných škôl, či ich rodičov.

        

      • Futsalový turnaj – IV. ročník ...... 21. 10. 2016

      • Po roku sa znova konal na našej škole futsalový turnaj pedagógov.  Okrem  tradičných účastníkov z trebišovských cirkevných škôl, Michaloviec a Prešova sme tento rok privítali aj nováčikov, mestskú políciu z Trebišova. Do IV. ročníka futsalového turnaja sa prihlásilo šesť mužstiev, ktoré si zmerali sily v dvoch vyrovnaných skupinách, kde prví a druhí postupovali do ďalších bojov.

       I. skupina:

               1.   Mestská polícia Trebišov

       1. Gymnázium sv. Mikuláša  Prešov, Gymnázium sv. Moniky Prešov
       2. CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov A – učitelia

       II. skupina:

       1. Gymnázium Ľ. Štúra Michalovce
       2. CZŠ v. Juraja  Trebišov,  Gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov
       3. CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov B – majstri odbornej výchovy

       Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Gymnázia Ľ. Štúra z Michaloviec, ale najväčším prekvapením turnaja bolo B mužstvo CSOŠ sv. Jozafáta, zložené z majstrov odbornej výchovy, ktoré sa svojou bojovnosťou dostalo až do finále a obsadilo krásne 2. miesto.

       Bojovalo sa veľmi tvrdo, ale v dobrej fair play športovej atmosfére. Každý účastník turnaja sa snažil podať čo najlepší výkon. Po vyhlásení výsledkov si športoví priatelia posedeli pri dobrom guľáši. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

        

      • VI. Svätomartinský festival – Veľké Trakany ...... 15. 10. 2016

      • Festival – husacie hody a jarmok domácich produktov je pokračovaním novej tradície na Južnom Zemplíne. Festival má ojedinelý charakter, ktorý ponúka bohatý a kvalitný kultúrny program v oblasti tradície, folklóru, hudby a kulinárskeho umenia. Akciu organizovalo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia. Návštevníci ochutnali husacinu a ďalšie špeciality podľa receptov našich babičiek. Družstvá stredných odborných škôl si zmerali sily v súťaži vo varení tradičných jedál z husaciny. Naše družstvo v zložení Damián Juroš a Damián Ranič z hotelovej akadémie si vysúťažili veľmi pekné 2. miesto za prípravu jedla s netradičným názvom – Sou vide husacie prsia s tekvicovým ragú, cibuľovým pyré a marinovanou cibuľkou. K peknému umiestneniu blahoželáme a všetkým čo sa podieľali na vzornej prezentácii našej školy ďakujeme.

        

      • Duchovné cvičenia s pápežským misionárom Božieho milosrdenstva 30.-31. 08. 2016

      • Začiatok nového školského roka už tradične patrí duchovným cvičeniam pre zamestnancov našej školy. Tento rok sa konali na Hatfe, v Škole v prírode sv. Lukáša pri obci Viničky. Vzácnym hosťom a prednášajúcim bol kapucín P. Felix, misionár, ktorý v tomto roku mal osobitné poslanie Pápeža Františka ohlasovať Božie milosrdenstvo. A tak v dňoch 30. a 31. augusta 2016 sa 70 účastníci duchovných cvičení mali možnosť prostredníctvom modlitby, prednášok a zamyslení P. Felixa ako aj prostredníctvom sviatosti zmierenia zahĺbiť do tajomstva milosrdnej lásky. Páter Felix však toto posolstvo komunikoval veľmi pútavým a neraz aj vtipným spôsobom a tak zamestnanci našej školy s radosťou spomínajú na nejednu príhodu, či myšlienku, ktorá ich oslovila. Po skončení duchovných cvičení sa konal výlet loďou po rieke Bodrog z Viničiek do maďarského Sárospataku, kde sme navštívili hrad, dielňu a múzeum výroby tradičných zbraní - diel a na záver sme ochutnali výbornú rybaciu polievku: Halászlé. Tohtoročné duchovné cvičenie bolo veľmi pekným začiatkom nového školského roka a veríme, že spoluprácu s P. Felixom budeme môcť zopakovať aj o rok.

       o. Cyril Jančišin, duchovný správca školy

      • Púť kresťanských pedagógov – Klokočov ...... 03. 10. 2016

      • 3. októbra 2016 sa v Klokočove zišli počas fatimskej soboty zamestnanci všetkých cirkevných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie. V tento sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne mali aj zamestnanci našej školy príležitosť pomodliť sa modlitbu ruženca, vypočuť si prednášku o Božom milosrdenstve ako o konkrétnej realite. Spolu s Cirkevnou základnou školou sv. Juraja a Cirkevným gymnáziom sv. Jána Krstiteľa sme aj my predstavili našu školu prostredníctvom letákov a plagátov a oboznámili prítomných s učebnými a študijnými odbormi, ktoré sa u nás môžu študovať. Hlavným celebrantom sv. liturgie bol vladyka Milan, ktorý s prítomnými duchovnými otcami zveril nás všetkých prítomných pod ochranu Presvätej Bohorodičky a poukázal na veľkú zodpovednosť učiteľov vo výchove a vzdelávaní mladých ľudí. S vladykom Milanom sme po liturgii mali možnosť pokračovať v besede, ktorú viedol riaditeľ Eparchiálneho školského úradu o. Orenič. Krásne počasie počas klokočovskej soboty umocnilo a posilnilo v nás naše vedomie Mariinej ochrany a obohatilo aj našu vieru.

        

      • Exkurzia v CERN-e a autosalón v Paríži ...... 29. 09. - 03. 10. 2016

      •             V dňoch 29.9.- 3.10.2016 sa majstri odborného výcviku a žiaci našej školy, zúčastnili školskej exkurzie v CERN-e a na autosalóne v Paríži. Po dlhej ceste autobusom dorazili na prvé miesto exkurzie neďaleko Ženevy do CERN-u. Európska organizácia pre jadrový výskum CERN je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti časticovej fyziky. Celým komplexom návštevníkov sprevádzali traja slováci, ktorí tam žijú a pracujú. Počas exkurzie vysvetľovali ako pracuje urýchľovač častíc a rovnako priblížili prínos práce vedcov v stredisku pre spoločnosť. Neskôr pokračovala cesta autobusom do Paríža, kde došli vo večerných hodinách. V sobotu 1.10.2016 v ranných hodinách sa začala prehliadka Paríža, najskôr jeho najmodernejšej štvrti La Défense, neskôr známej Champs-Élysées, ktorá je hlavnou parížskou triedou a spája Plase de la Concorde s Víťazným oblúkom. Popoludní žiaci s majstrami navštívili Múzeum letectva a kozmonautiky, najväčšie múzeum na svete. Následne si prezreli aj Invalidovňu - najveľkolepejšiu stavbu 17. storočia, kde sa nachádzajú telesné pozostatky slávneho Napoleona Bonaparte. Najväčším zážitkom tohto dňa však bola návšteva Eiffelovej veže, z ktorej si všetci užívali výhľad na Paríž. Posledný deň v Paríži patril autosalónu. Je to najväčší autosalón na svete, ktorý sa organizuje raz za 2 roky. Väčšina automobiliek tu vystavovala svoje najnovšie modely a štúdie vozidiel najbližšej budúcnosti. Množstvo automobilov, najnovších technických noviniek, rôzne dizajny a zaujímavosti mali možnosť žiaci a majstri prezerať takmer počas celého dňa. Všetci boli nadšení a utvrdili sa, že tento autosalón je právom najväčší a najlepší na svete. Vo večerných hodinách ešte účastníci zájazdu vystúpili na Montmartre, kde sa umenie a bohémsky život snúbia od dávnych časov až po dnešok. Na samom vŕšku stojí najvyšší bod Paríža – kostol Sacré-Coeur. Na tomto mieste sa návšteva Paríža zavŕšila a účastníci zájazdu vyrazili na spiatočnú cestu domov. Nevídané zážitky, poznatky a dojmy zažité počas tohto zájazdu vo všetkých ostanú natrvalo. Ďakujeme vedeniu školy za príspevok a možnosť zažiť túto nevšednú cestu.

        

      • Exkurzia vo Volkswagen Slovakia v Bratislave ...... 26. - 27. 09. 2016

      • Po úspešnej sérii exkurzií do automobiliek na Slovensku a dokonca aj v Českej republike sa vedeniu školy znova podarilo zabezpečiť vstup do jednej z nich - Volkswagenu Slovakia a.s. v Bratislave. Začiatok školského roka si tak žiaci učebného odboru autoopravár-mechanik spestrili výletom na druhý koniec republiky. Dlhá cesta sa vydarila, prehliadka závodu bola zaujímavá. Žiaci mohli vidieť prácu v troch rôznych výrobných halách. Navštívili halu na výrobu karosérií, na výrobu motorov a prevodoviek a na záver montážnu halu, ktorej výsledkom je hotový automobil. Zaujímavé bolo sledovať prácu transportných, zváracích, či testovacích robotov. Byť v Bratislave a nevidieť dôležité miesta týkajúce sa histórie či súčasnosti by bola škoda, preto bola exkurzia doplnená aj ďalším programom – vychádzkou po starej Bratislave, výstupom na hrad Devín a tesne pred exkurziou zostal čas aj na prehliadku vodného diela Gabčíkovo.

        

      • Naši prváci na Hatfe - spoznávací pobyt ...... 12.-13. 09. 2016 a 22.-23. 09. 2016

      • Novinkou na našej škole sa stal spoznávací pobyt prvákov v Škole v prírode sv. Lukáša na Hatfe, v blízkosti obci Viničky. Hneď v prvých týždňoch po nástupe prvákov na našu školu sa žiaci I.H a I.B v prvom turnuse (12.-13.09.) a žiaci I.A a I.D v druhom turnuse (22.-23.09.) spolu so svojimi triednymi učiteľmi, školským duchovným o. Cyrilom Jančišinom a o. Teodorom Šangrikom zúčastnili spoznávacieho pobytu, ktorý bol plný hier, zábavy a aktivít. Cieľom bolo lepšie sa navzájom spoznať, predstaviť ducha našej cirkevnej školy, no predovšetkým uľahčiť prvákom ich začiatky v novom prostredí a vytvoriť medzi nimi jeden tím.
       Tento prvý spoznávací program sa stretol s veľkým úspechom a to nielen pre vysokú účasť žiakov (66 žiakov v oboch turnusoch), ale aj pre spoluprácu s animátormi Košickej eparchie, šiestimi mladými ľudmi, ktorí venovali svoj voľný čas, aby odovzdali svoje skúsenosti s animovaním mladých ľudí. Boli to práve animátori, ktorí dokázali spolu so žiakmi našej školy premeniť dva dni poznávacej akcie na čas plný zábavy. Samotní animátori povedali o našich žiakoch: "Boli ste super!" Posúďte sami a pozrite si fotografie, na ktorých je zachytená atmosféra tých dní.

        

      • Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu ...... 10. - 14. 09. 2016

      • V dňoch 10. – 14. septembra 2016 sme traja študenti (Sofia Džerengová, Tatiana Demeterová, Maroš Jožiov) spolu s našou pani učiteľkou Mgr. Bérešovou navštívili Europarlament v Štrasburgu. Pozvala nás europoslankyňa, pani Monika Smolková. Odchod bol 10.09.2016 o 22. hodine z košickej autobusovej stanice. Dlhú a náročnú cestu nám spríjemňovali babky folkloristky z Čane. Do Francúzska sme docestovali v nedeľu o 17. hodine. Ubytovali nás v krásnom hoteli a v ešte krajšom mestečku Eirstein. Videli sme tu veľa nádherných malých domčekov, ktoré si zachovali svoj pôvodný historický vzhľad. Ďalší deň ráno sme vyrazili do Štrasburgu. Štrasburg bol nádherný. Absolvovali sme aj plavbu loďou, kde sme si nasadili na uši slúchadlá a počúvali o histórií budov navôkol. Videli sme tam ľudí rôznych rás a národností, množstvo pestrých stánkov, ktoré svojím tovarom lákali zvedavých turistov, nádherné budovy sme si uložili do pamäte našich mobilov a vyskúšali sme si silu našich nôh, keď sme vystúpili po schodoch až do veže hlavnej katedrály. Do Europarlamentu sme išli až popoludní, kde nás pri vstupe ,,prehľadali ako na letisku.“ Privítala nás samotná europoslankyňa Monika Smolková. Oboznámila nás s prácou europoslancov, mali sme aj možnosť zúčastniť sa ich rokovania. Sedeli sme na balkóne a so slúchadlami na ušiach sme si vypočuli v slovenčine simultánny preklad reči poslancov, ktorí sa prihlásili do rozpravy. V takmer večerných hodinách sme sa rozlúčili s p. Smolkovou, poďakovali za pozvanie a možnosť spoznať Europarlament a vidieť na vlastné oči prácu europoslancov. Do Eirsteinu sme dorazili o 21. hodine, kde na nás už čakala chutná večera v miestnej malej rodinnej reštaurácii. S mestom sme sa rozlúčili malou večernou prechádzkou. V utorok ráno sme po raňajkách vyrazili na dlhú cestu domov. Návšteva Europarlamentu v Štrasburgu sa nám veľmi páčila. Máme veľa krásnych zážitkov a krásnych spomienok. Vedomosti, ktoré sme tu nadobudli určite využijeme aj na vyučovacích hodinách. Ďakujeme.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje