• Novinky

      • Zážitková gastronómia I.T a II.T spoločné stravovanie ...... 02. 02. 2017

      • Nadstavbové štúdium v odbore spoločné stravovanie predstavuje pokračovanie a obohacovanie si vedomostí a zručnosí, ktoré absolventi učebného odboru hostinský,-á nadobudli počas troch rokov štúdia. Hlavným cieľom je naučiť týchto žiakov, ktorí už majú výučný list základným riadiacim a organizačným schopnostiam pre úspešné zvládnutie funkcie prevádzkara, hlavného kuchára, čašníka, či dokonca Food and Beverage manažéra v hoteloch. Jednou z priorít našej školy je dať žiakom také vedomosti a zručnosti, aby sa dostali na čo najlepšie pracoviská, do luxusných hotelových a reštauračných podnikov vyšších kategórií a tried. K tomu patria aj zručnosti týkajúce sa vyššej formy obsluhy a dokončovanie jedál pre zrakom hostí. Úloha síce krásna, ale náročná na vedomosti, šikovnosť, vynaliezavosť, aktivitu a odvahu. V rámci predmetu Technika prevádzky, ktorý vyučuje Ing. Martina Tirpáková sme poprosili pani majsterku Bc. Emíliu Capíkovú o ukážky týkajúce sa práve dokončovania a podávania jedál pre zrakom hostí. Išlo o činnosti súvisiace s odborným lúpaním a podávaním ovocia a flambovanie. Po úvodnej inštruktáži a ukážkach pani majsterky si žiaci vyskúšali lúpanie a podávanie ovocia kiwi, banán a ananás. S veľkou ochotou si precvičili tieto činnosti žiaci Gabriela Fedáková, Dávid Krištof  a Marián Čásar žiaci II.T. Musíme podotknúť, že šikovnosť, snaha a odbornosť týmto žiakom vôbec nechýbala. Povzbudzujúce slová pani majsterky viedli k tomu, že flambovanie ovocia a palaciniek si už vyskúšalo viac žiakov, pridali sa Lenka Lizancová a Jitka Pethöová. Aktívnejší a smelší boli druháci oproti prvákom, ktorí hádam o rok budú odvážnejší. Na záver sme si malým kvízom preverili, čo si žiaci z tejto prezentácie zapamätali a s veľkou radosťou konštatujeme, že všetky kontrolné otázky boli zodpovedané správne, s úplnou presnosťou. Po degustácii  sa žiaci pani majsterke Bc. Emílii Capíkovej pekne poďakovali a pochutili si na flambovaných palacinkách a ovocí. Opäť platí staré známe, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

        

      • Prezentácia Gastronomy in Košice ...... 25. 01. 2017

      • Stretnutie s profesionálmi a možnosť vidieť, vyskúšať a ochutnať ako sa pripravujú jedlá v známych a vychýrených košických reštauráciách zažili naši žiaci na našej škole. Šéfkuchári z reštaurácií ROSTO STEAK HOUSE a MED MALINA v Košiciach spoločne s niektorými našimi žiakmi pripravili skvelé jedlá. Profesionáli ukázali žiakom ako správne pripravovať steaky z rôznych druhov mäsa, plnené ravioli, ale aj dezerty. Rovnako predstavili svoje umenie ako hotové jedlá prezentovať a podávať hosťom. Následne sa žiaci zúčastnili prezentácie o košickej gastronómii, ktorú zastupovali vyššie spomínané reštaurácie. Dozvedeli sa podstatné informácie o týchto reštauráciách a spôsoboch, akými ponúkajú služby v oblasti gastronómie tak, aby boli úspešné. Tiež sa zdôraznila dôležitá úloha ľudí - čašníkov, kuchárov, ktorí veľkou mierou prispievajú k spokojnosti zákazníkov a úspechu podniku. Sme radi, že takáto forma získavania poznatkov a skúseností žiakov zaujala a veríme, že budú ďalšie príležitosti zažiť to opäť.

      • Vianočná sv. liturgia a akadémia ...... 21. 12. 2016

      • Žiaci našej školy pred vianočnými prázdninami zažili aj duchovné čaro sviatkov. Najskôr nám skauti priniesli Betlehemské svetlo, ktoré prevzal riaditeľ školy, aby bolo prítomné pre všetkých počas prázdninových dní. Neskôr sme sa presunuli do chrámu, kde sme slávili sv. liturgiu. Hlavným celebrantom bol riaditeľ školského úradu o. Orenič, ktorý sa nám prihovoril v homílii a povzbudil k duchovnému prežívaniu sviatkov. Po sv. liturgii nasledovala vianočná akadémia, v ktorej sa predstavili žiaci aj zamestnanci našej školy. Žiaci pod vedením Mgr. Jakabovej zahrali scénku o zrušení a znovuzavedení Vianoc. Potom zazneli krásne vianočné piesne, koledy aj vinše. V tento deň sa odovzdávali aj vecné odmeny za rôzne súťaže a aktivity, do ktorých sa žiaci zapojili v rámci tvorivých vianočných dielní a športového zápolenia. Slávnostnú, duchovnú a vianočnú atmosféru sme uzavreli spoločným spievaním piesne Tichá noc. Sme radi, že žiaci našej školy a všetci zamestnanci sa tak mohli spoločne pripraviť na slávenie vianočných sviatkov.

      • Vianočné tvorivé dielne a športové zápolenie ...... 20. 12. 2016

      • Pred vianočnými sviatkami sme si aj v tomto roku vytvorili na škole peknú, pohodovú atmosféru plnú rôznych vôni, chutí a zážitkov. Súťažilo sa vo varení vianočnej kapustnice aj vo varení špecialít v súťaži nazvanej Gastro Cup. Do varenia sa tentokrát zapojilo dokopy dvadsaťtri súťažných tímov, ktoré najmä pri varení kapustnice neodradilo ani chladné počasie. Grilované prasiatko, ktoré pri svojej vlaňajšej premiére malo obrovský úspech, nechýbalo ani tentokrát a chutilo rovnako dobre a výnimočne. Majstri odborného výcviku pod vedením Mgr. Hrubovského ho opäť pripravili veľmi dobre. Okrem varenia sa žiaci zapojili aj do iných aktivít. Hrali futsal v rámci vianočného turnaja, vytvárali vianočné ikebany aj krásne vianočné dekorácie, pozerali filmy, či hrali rôzne spoločenské hry. Všetky aktivity počas tohto dňa boli hodnotené komisiou a najlepší boli odmenení vecnými cenami, ktoré veríme, že sa páčili a motivujú žiakov aj do ďalších súťaži v budúcnosti. Hodnotiaca komisia hodnotila aj vianočnú výzdobu tried, do ktorej sa mohli žiaci rovnako zapojiť, tentokrát prvenstvo a víťaznú tortu získala trieda II.T. Sme veľmi radi, že sa počas celého dňa vytvorila veľmi pekná, priateľská, vianočná atmosféra a už teraz sa tešíme na predvianočnú akciu našej školy v ďalšom roku.

        

      • Odovzdávania maturitných stužiek – nadstavbové štúdium ...... 25. 11. 2016

      • Slávnostný obed a odovzdávanie maturitných stužiek pre žiakov nadstavbového štúdia sa konalo 25. 11. 2016. V úvode zazneli príhovory žiakov, triednej učiteľky aj riaditeľa školy, v ktorých boli slová odhodlania, či pochvál a povzbudenia. Po príhovoroch triedna učiteľka pripla zelené stužky maturantom. Príjemné posedenie pokračovalo v družných rozhovoroch pri dobrom jedle a dobrej hudbe až do neskorého večera. Všetkým maturantom želáme mnoho vytrvalosti do príprav a mnoho úspechov na maturitných skúškach.

        

      • Vianočný turnaj vo volejbale ...... 16. 12. 2016

      • V piatok 16. 12. 2016 sa uskutočnil vianočný volejbalový turnaj pedagógov, ktorý organizovala naša škola. Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev zo stredných škôl z Prešova, Michaloviec a Trebišova. Jednotlivé zápasy, tak ako je zvykom na našich turnajoch, prebiehali v priateľskom duchu a družstvá podávali veľmi dobré výkony. Víťazom turnaja sa stalo družstvo zo Strednej zdravotníckej školy z Michaloviec. Naše družstvo obsadilo pekné tretie miesto. Po športových výkonoch a po vyhlásení výsledkov sa všetci účastníci zišli pri dobrom jedle, ktoré si vychutnávali v príjemnej atmosfére. Ďakujeme všetkým družstvám za účasť, športové zážitky a veríme, že o rok sa stretneme na jubilejnom 10. ročníku nášho volejbalového turnaja.

        

      • Barmanský kurz ...... 05. - 09. 12. 2016

      • V piatok 16. 12. 2016 sa uskutočnil vianočný volejbalový turnaj pedagógov, ktorý organizovala naša škola. Turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev zo stredných škôl z Prešova, Michaloviec a Trebišova. Jednotlivé zápasy, tak ako je zvykom na našich turnajoch, prebiehali v priateľskom duchu a družstvá podávali veľmi dobré výkony. Víťazom turnaja sa stalo družstvo zo Strednej zdravotníckej školy z Michaloviec. Naše družstvo obsadilo pekné tretie miesto. Po športových výkonoch a po vyhlásení výsledkov sa všetci účastníci zišli pri dobrom jedle, ktoré si vychutnávali v príjemnej atmosfére. Ďakujeme všetkým družstvám za účasť, športové zážitky a veríme, že o rok sa stretneme na jubilejnom 10. ročníku nášho volejbalového turnaja.

        

      • Pomôžme si navzájom ...... 05.12.2016

      • Úlohou školy je odborne teoreticky aj prakticky pripraviť žiaka vo zvolenej profesii, ale nesmie zabúdať na rozvíjanie emocionálnej inteligencie, sociálneho cítenia a hodnotových orientácií. Práve k tomu má smerovať realizácia projektu, do ktorého sa už dlhodobo zapájajú žiaci učebných odborov kaderník, cukrár a výroba konfekcie so svojimi majstrami odborného výcviku. Po dohode s riaditeľkou územného spolku Červeného kríža v Trebišove navštívili 5. decembra 2016 žiaci 2. a 3. ročníka týchto odborov Zariadenie opatrovateľskej služby a Špecializované zariadenie DOM SČK Prameň nádeje v Trebišove. Cukrári vopred upiekli a so sebou doniesli chutné zákusky, ktorými ponúkali klientov zariadenia. Krajčírky priniesli ušité darčeky – mäkké vankúšiky. Kaderníčky sa vyzbrojili potrebným  pracovným náradím, aby klientom poslúžili ostrihaním a úpravou vlasov do účesu, ak by si to želali. Tento typ akcie má vždy výhody pre obe strany. Klienti boli zdarma obslúžení kaderníčkami a získali malé darčeky v podobe zákuskov a krajčírskeho výrobku, ale  pochvaľovali si aj milý prístup mladých ľudí, ktorí ich život v zariadení  na chvíľu spestrili. Žiaci mali možnosť pozrieť sa na život zo strany starých, často imobilných ľudí, mohli prejaviť  porozumenie a empatiu, ale aj zručnosť pri práci v cudzom prostredí. Na záver chceme poďakovať vedeniu školy, ktoré na realizáciu projektu prispelo finančne.

        

      • Deň otvorených dverí ...... 07.12.2016

      • Naša škola otvorila svoje brány pre všetkých, ktorí mali záujem vidieť jej priestory a spoznať rôzne aktivity prebiehajúce na nej. Počas dňa otvorených dverí sa prezentovala väčšina našich odborov v miestnostiach a učebniach, kde prebieha teoretické vyučovanie a praktická príprava žiakov. Žiaci základných škôl, ich rodičia a učitelia mohli ochutnať rôzne jedlá, nápoje, dezerty a pochutiny pripravené žiakmi odborov Cukrár, Hostinský, hostinská, Hotelová akadémia. Mohli vidieť priestory a prácu našich kaderníkov, auto-opravárov, strojárov, či prácu žiakov v krajčírskej dielni. Rovnako boli návštevníkom našej školy predstavené telocvičňa aj kaplnka. Ako prebieha výučba odborných predmetov mohli vidieť v učebniach vybavených interaktívnou technológiou. Medzinárodná spolupráca, prax v podnikoch ale aj zahraničná prax a stáže učiteľov a žiakov Hotelovej akadémie boli prezentované v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. Okrem našej školy sa prezentovali aj naši partneri. Partnerská škola z Poľska prezentovala svoju kuchyňu, poľské tradície a spoločnosti, s ktorými máme deklarovanú spoluprácu predstavili svoje služby a produkty, rovnako aj možnosti uplatnenia našich absolventov. Sme radi, že aj tento rok sme mohli ponúknuť mnoho informácií, rôzne zážitky a pekné chvíle všetkým, ktorí k nám zavítali. Ďakujeme žiakom, majstrom, učiteľom, všetkým, ktorý veľkou mierou prispeli k výbornej prezentácii našej školy počas celého dňa.

        

      • Hokejový zápas ...... 21.11.2016

      • 21. 11. 2016 si naši žiaci zahrali hokejový zápas s vladykom Milanom aj so svojimi učiteľmi, či majstrami odborného výcviku na miestnom zimnom štadióne. Dobrá nálada a chuť po víťazstve priniesli ďalšie športové zážitky. Veríme, že takúto možnosť zašportovať si, budú mať naši žiaci a všetci, čo majú radi korčule a hokej už čoskoro.

        

      • Súťaž kaderníkov–Michalovce ...... 30.11.2016

      • Odbor kaderník má na našej škole už dlhodobú tradíciu. V odbore študujú prevažne dievčatá, ale občas sa medzi nimi nájde aj šikovný kaderník. Všetci si svoje teoretické poznatky, zručnosť a predstavivosť  zlepšujú praxou na odbornom výcviku v kaderníckom salóne v priestoroch školy. Najlepšou možnosťou ako si ich overiť, je zúčastniť sa súťaže. 30. novembra 2016 zorganizovala SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach Regionálnu súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnom líčení.  Do súťaže sa v kategórii Účes na stužkovú slávnosť prihlásila aj žiačka II.B triedy Jaroslava Farkašová. Svojej modelke a zároveň spolužiačke Zuzane Demjanovej vyčarila z vlasov krásny účes zodpovedajúci predpísanej téme.   Odborná porota zložená z kaderníkov profesionálov vyhodnotila účes ako najlepší.  Naša žiačka získala vynikajúce prvé miesto. Žiadny úspech neprichádza sám od seba.  Aby sa dostavil, musí ho predchádzať starostlivá príprava. Dievčatá sa na súťaž pripravovali svedomito, veľmi im však pomohla odborná pomoc pani majsterky Mariany Gergelyovej.  Za snahu a vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

        

      • Futsal–chlapci ...... 22.11.2016

      • Dňa 22. 11. 2016 sa konalo okresné kolo vo futsale chlapcov stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili družstvá zo stredných škôl z Trebišova a okolia. Naši chlapci reprezentovali školu veľmi dobre a získali druhé miesto, za čo im veľmi pekne ďakujeme a k úspechu blahoželáme.

        

      • Stolnotenisový turnaj ...... 17.11.2016.

      • Dňa 17. novembra 2016 sa traja žiaci našej školy, Kristián Horňák, Patrik Mišlai a Peter Hric pod vedením o. Cyril Jančišina, školského duchovného, zúčastnili stolnotenisového turnaja, ktorý už každoročne organizuje Rada pre mládež košickej eparchie vo Vojčiciach. Program začal ráno svätou liturgiou s Vladykom Milanom a potom už v miestnej telocvični sa viac ako 100 účastníkov turnaja rozdelilo do príslušných kategórií a začali spolu súťažiť. Naši žiaci postúpili zo základných skupín z prvých pozícií, no neskôr narazili na silnejších súperov, ktorí ich zdolali. Ďakujeme za reprezentáciu školy. Budúci rok je znova šanca prebojovať sa na prvé priečky.

        

      • Študentská kvapka krvi ...... 2016.10.17-2016.11.18

      • „Nech už si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv!“ Pod týmto mottom sa niesla študentská kvapka krvi, ktorá prebiehala v dňoch 17. 10. až 18. 11. 2016. Tento ročník bol zároveň výnimočný tým, že bol spojený so súťažou, do ktorej sa zapojili všetci, ktorí darovali krv. V tomto roku sa do kampane Slovenského Červeného kríža zapojilo osem žiakov našej školy. Pre niektorých to bol ich prvý odber, ale už teraz sa tešia na Valentínsku kvapku krvi, aby si ho mohli zopakovať.

        

      • Výstava čokolády v Paríži ...... 28. 10. - 01. 11. 2016

      • V dňoch 28.10.2016 - 1.11.2016 sa majsterky odborného výcviku a jedna žiačka zúčastnili školskej exkurzie v Paríži na najväčšej výstave čokolády na svete. Po dlhej ceste sme v ranných hodinách dorazili do centra Paríža a pokračovali prehliadkami najmodernejšej štvrti známej CHAMPS – ELYSEES, ktorá spája Plese de la concorde s víťazným oblúkom a iné pamiatky. Nasledujúci deň sme zavítali na výstavu čokolády, kde bolo čo obdivovať, inšpirovať sa a jasať nad prácou cukrárov z rôznych kútov sveta . Veľkým zážitkom nášho výletu bola aj Eiffelova veža, ktorú sme navštívili vo večerných hodinách . Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tejto nezabudnuteľnej exkurzie obohatenej mnohými zážitkami.

        

      • Potulky gotickou cestou – Kežmarok ...... 07. 11. 2016

      • Ďalšou zastávkou na potulkách gotickou cestou bolo kráľovské mesto Kežmarok ležiace pod Belianskymi tatrami. Novembrové počasie nám nedoprialo vidieť v plnej nádhere tatranské končiare, ale našťastie nič neubralo z našej nálady a zvedavosti dozvedieť sa opäť niečo nové. Našu cestu sme začali na hrade, v ktorom prebieha momentálne rekonštrukcia priestorov. S doprovodom sprievodkyne sme si doplnili informácie o histórii hradu a o expozíciách, ktoré sú v ňom inštalované. Okrem miestnosti s prezentáciou historických remesiel nás zaujala veža, v ktorej bola väznená prvá turistka v Tatrách Beata Laska. V priestoroch hradu, v bývalej klenotnici je inštalovaná expozícia historickej lekárne, druhej najstaršej na Slovensku. Na hrade sme natočili aj príbeh o kľučiarke, ktorá ukradla poklad hradnému pánovi Thӧkӧlymu, ktorý utekal pred cisárskymi vojskami. Podrobnosti o hrade, meste a spomínaných príbehoch sa dozviete ak si pozriete túto časť Potuliek gotickou cestou. Kežmarok je nevyčerpateľná studnica pamiatok, ich príbehov, histórie. Navštívili sme Baziliku sv. Kríža, artikulárny kostol postavený bez jediného klinca, prešli sme historickými uličkami  a poslednou zastávkou bol 4*Boutique hotel Hviezdoslav. Tento historický hotel sa rozprestiera v troch budovách, pričom v jednej z nich pôsobil svojho času P. O. Hviezdoslav. Hotel má 30 izieb každú zariadenú štýlovým historickým nábytkom, apartmán aj s kozubom. Reštaurácia Poézia ponúka jedlá miestnej aj medzinárodnej kuchyne, pri príprave zohľadňuje sezónnosť surovín a uprednostňuje lokálnych producentov. Hotel má aj salóniky, bowlingový bar a wellness centrum s osobitným wellness menu. Manažérka hotela nás ochotne informovala o hoteli a ukázala priestory, kde sa bežný človek nedostane.

       Ďalší krásny deň za nami a ako najbližší cieľ našich info ciest sme si vybrali mesto Levoču a ranč v Žehre.

        

      • Odpustová slávnosť CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove ...... 10. 11. 2016

      • Výnimočným dňom pre všetkých žiakov a zamestnancov  CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove bol 10. november 2016. Konala sa odpustová slávnosť patróna školy sv. Jozafáta. Celý program bol rozdelený na niekoľko častí. Slávnosť sa začala v Rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v  Trebišove, kde všetci prešli Bránou milosrdenstva. Zúčastnených privítal pán dekan, ktorý ochotne porozprával o histórii kostola. Po náučnom výklade a modlitbe sa všetci presunuli do Gréckokatolíckeho chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky, kde preosvietený vladyka Milan Chautur celebroval sv. liturgiu. Tá sa niesla v slávnostnom duchu a svojím spevom ju skrášľovali členovia školskej skupiny a učiteľského zboru. Na záver liturgie vystúpili žiaci, ktorí  nacvičili scénku Zápalka a sviečka. Tá mala všetkých povzbudiť k vzájomnej láske, a tak spoločne zapáliť celý svet. Po nej slávnosť pokračovala v MSKS, kde sa predstavila hudobná skupina Peter Milenky & band. Jej členovia pripravili nádherný koncert plný duchovných piesní  i povzbudivého slova. Po skvelom výkone si celá kapela vyslúžila búrlivý potlesk. Záveru tohto slávnostného dňa patril obed v hoteli Zemplín a už tradičné športové popoludnie, kde si učitelia a majstri odborného výcviku zahrali s vladykom Milanom futbal. Veríme, že tento deň boli všetci povzbudení Božím slovom a odniesli si pekné zážitky.

        

      • Metodický deň cirkevný škôl ...... 27. 10. 2016

      • Prvý celoeparchiálny metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení pod záštitou Eparchiálneho školského úradu v Košiciach sa na našej škole konal 16. 11. 2009. Odvtedy každý rok v tomto októbrovom čase organizuje Eparchiálny školský úrad v Košiciach v priestoroch CSOŠ sv. Jozafáta metodický deň venovaný jednotlivým témam a prednáškam, rozdelených do samostatných sekcií. Každý metodický deň začíname archijerejskou sv. liturgiou v greckokatolíckom chráme Nanebovzatia Panny Márie. 27. 10. 2016 sme v dobrom zvyku pokračovali. Celebrantom bol vladyka Milan Chautur, ktorý sa asi 200 účastníkom metodického dňa prihovoril v homílii a zveril ich do ochrany Presvätej Bohorodičky. Podľa vybraných tém sa pedagógovia rozdelili do sekcií, ktorých bolo celkovo 7. Prvá sekcia s lektorom prof. ThDr. M. Petrom, PhD., vysokoškolským učiteľom na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, si vypočula prednášku, ktorá nastolila otázku, aká etika má slúžiť pre bioetiku, aby bola zachovaná ľudská dôstojnosť v prospech života. Druhá sekcia bola venovaná kostolu v trebišovskej farnosti Návštevy Panny Márie. Lektorom bol Mgr. J. Šnajder a účastníci sa zišli v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove. Novými trendami vo výchove a vzdelávaní boli oboznámení prítomní účastníci v ďalšej sekcii. Lektorom bola PaedDr. Mgr. R. Ocilková z Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade Vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V ďalšej sekcii RNDr. Mgr. L. Demesová z RÚVZ v Trebišove ukázala možnosti pozitívneho formovania zdravia mladej populácie a vplyv zdravotnej výchovy v prevencii alkoholovej závislosti u mládeže. Veľmi zaujímavá bola sekcia o zdravej výžive ako prostriedku zvyšovania produktivity práce učiteľa spojená s degustáciou pripravených ukážok. Prezentovali sa učitelia CSOŠ sv. Jozafáta Mgr. M. Chautur, Ing. M. Tirpáková, Mgr. P. Fedák. Ako formovať mladého človeka na základe života J. I. Mastiliaka, kandidáta blahorečenia, predniesol vo svojej prednáške SEOLic. D Atanás Mandzák, CSsR. Cirkevná škola ako súčasť pastoračného projektu cirkvi bola témou prednášky doc. JCDr. F. Čitbaja, PhD., pedagóga na teologickej fakulte. Obsahom prednášky bola formácia ľudskej osoby, usmernená na jej posledný cieľ. Záver metodického dňa patril obedu a príjemným debatám o prežitom dni.

        

      • Posvätenie maturitných stužiek ...... 26. 10. 2016

      • V stredu 26. 10. 2016 sa konala slávnostná svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan. Pred jej začiatkom posvätil maturitné stužky všetkých maturitných odborov. Pri tejto príležitosti posvätil aj nové liturgické predmety do školskej kaplnky. V homílii vladyka Milan povzbudil všetkých maturantov k napredovaniu a správnemu smerovaniu v ich budúcom povolaní.

        

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje