• Novinky

      • Pomôžme si navzájom 2023

      • Po dlhej prestávke, spôsobenej zavedenými opatreniami proti ochoreniu covid-19, naši žiaci odborov kaderník, výroba konfekcie a kaderník spolu so svojimi majsterkami odborného výcviku znova zavítali  do Zariadenia opatrovateľskej služby, ktorý spravuje územný spolok Červeného kríža v Trebišove.

       Cukrári vopred upiekli a so sebou doniesli chutné zákusky, ktorými ponúkali klientov zariadenia. Krajčírky priniesli ušité darčeky – mäkké vankúšiky a praktické puzdierka na okuliare. Kaderníčky si doniesli potrebné  pracovné náradie, aby klientom poslúžili ostrihaním a úpravou vlasov do účesu.

       Výhodu akcie vidíme z dvoch pohľadov: klienti boli zdarma obslúžení kaderníčkami a získali malé darčeky v podobe zákuskov a krajčírskeho výrobku, ale  pochvaľovali si aj milý prístup mladých ľudí, ktorí ich život v zariadení  na chvíľu spestrili. Žiaci mali možnosť pozrieť sa na život zo strany starých, často imobilných ľudí, mohli prejaviť  porozumenie a empatiu, ale aj zručnosť pri práci v cudzom prostredí.

       Úlohou školy je odborne teoreticky aj prakticky pripraviť žiaka vo zvolenej profesii. Nezabúdame však na rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálneho cítenia a hodnotových orientácií. Práve k tomu má smerovať realizácia takýchto typov projektov. Ďakujeme vedeniu školy, ktoré na realizáciu projektu prispelo finančne.

      • Cassovia Cup - Barmanská súťaž

      • 14. ročník barmanskej súťaže sa konal v uplynulom týždni. Naše žiačky hotelovej akadémie Domika Vaľková a Katka Polanská reprezentovali našu školu. Po prvýkrát sme mali zastúpenie aj v súťaži profesionálnych barmanov, keď nás reprezentoval náš kolega Mgr. Pavol Fedák. Veríme, že okrem pekných umiestnení, keď získali vo svojich kategóriách 3. miesto, nabrali aj mnohé skúsenosti. Veľká vďaka za Vašu reprezentáciu.

      • Súťaž vo varení - hotelová akadémia

      • V odbornej učebni Hotelovej akadémie sa uskutočnila triedna súťaž vo varení s názvom­ „Marcová poézia na tanieri“. Súťaž pozostávala z prípravy 2 porcií rovnakého hlavného jedla z ľubovoľných surovín súvisiacich s mesiacom marec. Povinnosťou súťažiacich bolo zakomponovať povinnú surovinu: bravčová panenka, špenát a víno do pripravovaného jedla. Pokrm mal vychádzať z gastronomických pravidiel, mala byť zohľadnená sezónnosť surovín. Súťažné jedlo malo zohľadňovať súčasné moderné trendy. Pracovný čas bol 60 minút + 5 minút na prípravu a 10 minút na upratanie pracoviska. Každý súťažiaci dostal suroviny na prípravu jedla, ktoré zabezpečila  škola. Škola zabezpečila aj odmeny pre najlepších. Dôležité bolo dodržiavať bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia! Súťažiaci boli povinní vypracovať kalkuláciu na 2 porcie, ktorá  obsahovala názov jedla, suroviny na 2 porcie, stručnú charakteristiku  a technologický postup pripravovaného pokrmu. Veľmi pekne ďakujeme zúčastneným  za účasť a skvelý gastronomický zážitok. Víťazom blahoželáme.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje