• Novinky

      • Baristický kurz 2023

      • Krátke video z priebehu baristického kurzu pod vedením lektora Jána Fuksu z Academy of coffee. Absolventom kurzu blahoželáme k získaniu základných vedomostí a zručností a k získaniu certifikátu baristu. Veríme, že na našej škole poskytneme mnoho možností na rozvíjanie získaných poznatkov a na zdokonaľovanie v práci baristu.

      • Barmanský kurz - 2 level

      • Sme veľmi radi, že okrem barmanského kurzu, ktorý žiaci každoročnej absolvujú na našej škole, sa tentokrát našli záujemcovia o vyšší 2 level. Pozrite si fotodokumentáciu z priebehu tohto skvelého kurzu pod vedením lektora Slovenskej barmanskej asociácie pána Jána Majoroša. Veríme, že poznatky, zručnosti a vedomosti, ktoré nadobudli naši žiaci počas tohto kurzu vo veľkej miere využijú a budú zdokonaľovať na rôznych aktivitách, súťažiach, akciách a najmä vo svojom profesijnom živote.

      • MyMachine Slovakia 2023

      • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do programu MyMachine Slovakia. Žiaci základnej školy vymysleli rôzne nápady, vynálezy, ktoré by radi využívali vo svojej škole. Spolu so študentami vysokej školy sme vybrali jeden z nápadov - Lízatkomat. Ako bude lízatkomat vyzerať a aké sladkosti bude vydávať si vysokoškoláci odkonzultovali priamo so žiakmi základnej školy. Naši žiaci odboru strojný mechanik spolu s majstrami následne budú Lízatkomat vyrábať a takto sa vzdelávať a nadobúdať rôzne zručnosti pri práci na tomto projekte. 

      • Barmanský kurz - 2 Level

      • ​​​​​​​​​​​

       Sme mimoriadne hrdí na absolventov Barmanského kurzu - 2 Level, ktorí sa učili pripravovať výnimočné nápoje ešte zaujímavejším spôsobom. Kurz absolvovali žiaci našich gastronomických odborov Hotelová akadémia a Hostinský, hostinská. K získaniu certifikátu o absolvovaní kurzu všetkým blahoželáme.

      • Erasmus+ Praha - učitelia

      • Program Erasmus+ sa konal v priebehu dvoch týždňov, a to konkrétne v dňoch od 25.septembra do 8.októbra. Programu sa zúčastnilo 6 učiteľov našej školy, ktorí si vyskúšali prax v oblasti hotelierstva, a to priamo v krásnej stovežatej Prahe. Niektorí pôsobili v menších hoteloch napríklad na Václavskom námestí, iní zas v obrovskom kolose hotela Duo, ktorý patrí do siete hotelov v Prahe. Vyskúšali si prácu v administratíve, na recepcii, ale aj v obsluhe. Priamo zo zákulisia mali možnosť nahliadnuť do chodu hotelov.

       Učitelia okrem spoznávania hotelov mali čas aj na spoznanie krásnej a historickej Prahy. Spoznali veľa historických miest a zorganizovali množstvo výletov buď po Prahe alebo po okolí. Navštívili napríklad Staromestské námestie a na ňom Orloj či Kostol sv. Mikuláša, vyhliadkovu vežu Petřín, Malú stranu, Pražský hrad a na ňom okrem iného aj Katedrálu sv. Víta či Zlatú uličku, Vyšehrad a Pražské Jezulátko, kde sa zúčastnili aj nedeľnej svätej liturgie. V neposlednom rade navštívili Karlov most a Václavské námestie. Program Erasmus+ im umožnil aj plavbu po krásnej Vltave a návštevu Múzea Karlovho mostu.

       Naši učitelia si z pobytu priniesli množstvo nádherných zážitkov, užitočných a cenných skúseností, ktoré môžu ďalej odovzdávať našim žiakom.

      • Súťaž kaderníkov 2022

      • 2.6.2022 mali možnosť žiaci odboru kaderník vyskúšať si svoju zručnosť, fantáziu a schopnosť pracovať v časovom limite na školskom kole súťaže kaderníkov, ktorá sa konala v priestoroch kaderníckeho salónu. Súťažili v kategórii Spoločenský účes. Všetci sa snažili, svoje umenie pretavili do výsledku. Hodnotiaca komisia zložená z majsteriek odborného výcviku a učiteľky odborných predmetov nakoniec určila víťazov: 1. miesto – Alexia Piptová z triedy 2.C, 2. miesto – Janka Veselá z triedy 2.C a 3. miesto – Laura Baloghová z triedy 1.C.

       Víťazi boli odmenení praktickým darčekom, ale malú pozornosť dostali všetci súťažiaci.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje