• Novinky

      • Súťaž vo varení vianočných špecialít a vianočné tvorivé dielne

      • Vianočné varenia a vianočné tvorivé dielne sme mali aj v tomto roku. Vôňa kapustnice, vianočného punču a tvorivá, kreatívna nálada pri vytváraní vianočných dekorácii nás sprevádzala počas celého dňa. Ďakujeme našim žiakom za zapojenie do týchto vianočných aktivít, víťazom vo varení vianočných špecialít aj v tvorbe vianočných dekorácii blahoželáme.

      • Sviatok sv. Mikuláša.

      • Dnes navštívil sv. Mikuláš všetky naše triedy u nás na škole a na našich elokovaných pracoviskách v Trebišove aj vo Veľatoch, rovnako navštívil všetky naše prevádzky. Veríme, že okrem sladkej maškrty našich žiakov a zamestnancov potešil nielen spev nášho zboru, ale aj odkaz sv. Mikuláša, ktorý sprostredkoval o. Martin.

      • Púť do Ríma

      • V dňoch 10.11. - 16.11.2022 organizovala Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta púť do Ríma so zastávkami v Assisi a Viedni. Pozvanie navštíviť tieto nádherné mestá prijali študenti našej  školy i cirkevného gymnázia, zamestnanci a ich rodinní príslušníci. Púť sa po tzv. dlhotrvajúcej „covidovej“ prestávke tešila veľkému záujmu zo strany pozvaných.

       Prvou zastávkou bolo Assisi - malebné historické mestečko v Umbrii, v strednom Taliansku, preslávené ako rodisko svätého Františka a svätej Kláry. Toto pútnické  a turistické stredisko nás očarilo svojou jedinečnou atmosférou. Už počas cesty sme si život sv. Františka a sv. Kláry priblížili prostredníctvom filmu, ktorý nám zároveň priblížil aj dobu, v ktorej žili.

       Naša cesta pokračovala do Večného mesta. Tu sme navštívili najznámejšie rímske baziliky -  Baziliku sv. Petra, Baziliku sv. Pavla či Baziliku Santa Maria Maggiore a mnohé iné. Obdiv a úžas v nás vzbudzovali aj antické stavby - Koloseum, Circus Maximus, Panteón, Anjelský hrad, Piazza Navona, Fontána di Trevi. Všetky prezentovali veľkosť a zručnosť svojich staviteľov. Veľkým duchovným zážitkom pre mnohých  boli  Sväté schody - schody po ktorých kráčal Ježiš k Pilátovi. Vystúpiť po nich sa môže len po kľačiačky a s úprimnou modlitbou v srdci.

       V celom programe dominovali dva duchovné momenty. Prvým bola modlitba pri hrobe sv. Jozafáta – patróna našej školy v deň výročia jeho mučeníckej smrti a druhým bolo stretnutie so Svätým Otcom Františkom na Námestí sv. Petra.

       Poslednou zastávkou našej cesty bola Viedeň, kde sme navštívili dominantu tohto mesta – Dóm sv. Štefana. Dúfame, že sme pre každého vytvorili nielen veľkolepý cestovateľský, ale predovšetkým duchovný zážitok, ktorý si zopakujeme v najbližších rokoch.

       Takto sme teda putovali do Ríma.

       „Pútnik nie je ten, kto sa jednoducho presunie z jedného miesta na druhé, on nedeleguje hľadanie méty. On vie, kde chce prísť, má cieľ, ktorý priťahuje srdce a posilňuje jeho krok. Neživí v sebe iba nejaké túlavé hľadanie šťastia, ale pozerá na presný bod, ktorý pozná alebo o ktorom tuší, o ktorom vie a pre ktorý sa rozhodol vyjsť.“ (Kontemplujte 11)

      • DOD 2022

      • DOD 2022. Takto to vyzeralo počas dňa otvorených dverí na našej škole. Tešíme sa, že sme našu prácu, naše odbory, rôzne aktivity na našej škole, naše odborné učebne a pracoviská mohli prezentovať mnohým návštevníkom.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje