• Novinky

      • Súťaž cukrárov 2022

      • V priestoroch cukrárskej prevádzky SOŠSaP sv. Jozafáta prebehlo školské kolo súťaže žiakov 1. – 3. ročníka v odbore cukrár. Otetovať si svoje schopnosti a zručnosti prišli takmer všetci žiaci odboru. Snažili sa vyrobiť čo najzaujímavejší výrobok na tému Originálne muffiny.

       Prácu žiakov pozorovali majsterky odborného výcviku a učiteľka odborných a pri tom posudzovali dodržiavanie hygieny pri príprave výrobku, vhodnosť kombinácie použitých surovín, vzhľad výrobku , celkový dojem, dodržanie časového limitu aj využitie moderných trendov pri zdobení. Zhodli sa na tom, že všetky práce sú veľmi zaujímavé, pestré, dievčatá využili svoju fantáziu a vkus, ale poradie na  prvých troch miestach určili takto:

       1. miesto – Radoslava Ščerbáková – z triedy 2.B
       2. miesto – Libuša Balogová – z triedy 1.C
       3. miesto – Dominika Onderková – z triedy 3.B

       Víťazky boli ocenené darčekom, ale malú pozornosť dostal každý súťažiaci. Všetkým za účasť ďakujeme.

      • ERASMUS+ BUDAPEŠŤ

      • Vybraní študenti našej školy sa v mesiaci október zúčastnili stáže Erasmus+ v hlavnom meste Maďarska, v Budapešti. Budapešť  privítala študentov krásnym počasím, babie leto v plnom prúde a na našich žiakov čakala trojtýždňová stáž spojená s prechádzkami po meste a návštevou najvýznamnejších turistických atrakcií.

       Študenti odboru hotelová akadémia stážovali v hoteloch sústredených v samotnom centre mesta. Väčšina praxovala v hoteloch siete La Prima Fashion, dvaja študenti pracovali v luxusnom hoteli Párisi Udvar, traja študenti v hoteli Benczúr neďaleko známeho Námestia hrdinov a jeden žiak v hoteli EXPO. Každý z týchto hotelov mal štyri hviezdičky a svojim hosťom ponúkal okrem ubytovania kvalitné stravovacie a iné doplnkové služby. Naši žiaci pracovali na úsekoch obsluhy, kuchyne a housekeepingu. Naučili sa novým zručnostiam v oblasti stolovania nakoľko každý hotel má iný systém podávania jedál, nápojov, prípravy stolov. V kuchyni sa naučili pripravovať pokrmy nielen maďarskej, ale aj medzinárodnej kuchyne. Spoznávali nové suroviny typické pre túto kuchyňu, naučili sa ich spracovať a prostredníctvom najmodernejších technológií pripraviť chutné jedlá podľa najnovších trendov.

       Študenti odboru autoopravár-mechanik praxovali v autoservise Citroen Peugeot Pásztor. Vykonávali tieto činnosti: prezúvali kolesá, menili filtre, oleje, brzdy, rozoberali a skladali motor, menili remene na rozvodoch, kotúče, brzdové doštičky a iné. Vďaka ochote a prístupu majstrov vo firme sa naučili veľa nového a zdokonalili sa v mnohých ďalších činnostiach týkajúcich sa ich odboru.

       Výhodou tejto stáže bolo aj to, že študenti bývali v samotnom centre mesta, na Rákocziho ulici v hoteli/hosteli Netizen, tým pádom neboli ťažkosti s dopravou a možnosťami dostať sa v krátkom čase k hlavným atrakciám, ktoré mesto ponúka. Už po pár dňoch sa vedeli orientovať v jednotlivých štvrtiach mesta a využívať naplno mestskú hromadnú dopravu, zvlášť atraktívne bolo cestovať metrom.

       Počas pobytu študenti navštívili Budapeštiansky hrad, Rybársku baštu, Chrám sv. Mateja, Baziliku sv. Štefana, Námestie hrdinov s okolitými pamiatkami ako je Vajdahunyad hrad, Etnografické múzeum, prešli sa po reťazovom meste, prechádzali známou Váczi ulicou. V rámci programu navštívili ZOO, absolvovali plavbu loďou po Dunaji, povozili sa na ruskom kolese a motokárach.

       Samostatnosť, zodpovednosť, aktivita, komunikácia a kooperácia sú atribúty, ktoré sa od žiakov očakávajú. Na oplátku takéto stáže sú príležitosťou nielen naučiť sa niečo nové zo svojho odboru, ale aj možnosťou preveriť si spomínané schopnosti. Veríme, že táto stáž zanechala v študentoch hlboké dojmy a obohatila ich opäť o nové zážitky a skúsenosti.

      • LEGO SPIKE DAYS - workshop

      • LEGO SPIKE DAYS - naši žiaci učebného odboru Autoopravár mechanik sa zúčastnili workshopu LEGO SPIKE DAYS, kde skladali a programovali vlastné legomodely. Následne jednotlivé naprogramované funkcie svojho "legomobilu" aj prezentovali ďalším účastníkom. Vlastné nápady a návrhy pretavujú do funkčných legomodelov aj na vyučovacích hodinách informatiky, kde využívajú sadu LEGO EDUCATION SPIKE.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
    • skola@csostv.sk
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje