• Novinky

      • Projekt - Študenti študentom

      • V rámci projektu „Študenti študentom,“ žiaci  4. A Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach, vyzbierali finančné prostriedky a prostredníctvom Charity ich darovali iným študentom.  V podobnom duchu sa niesla aj „Vianočná zbierka s AT & T“ so sídlom v Bratislave, kde zamestnanci firmy AT & T vyzbierali ďalšie finančné prostriedky. Časť  týchto  prostriedkov oboch inštitúcií bolo 22. 12. 2021 venovaných prostredníctvom  Gréckokatolíckej eparchiálnej Charity štyrom vybraným žiačkam  SOŠSaP  sv. Jozafáta v Trebišove. Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére a  predvianočnú náladu umocnilo prianie šťastných Vianoc p. riaditeľa RNDr. S. Partilu.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje