• Novinky

      • Kam na vysokú ...... 09. 02. 2017

      • „Kam na vysokú 2017“  je názov podujatia, na ktorom sa prezentovalo vyše 20 vysokých škôl z celého Slovenska ale aj zahraničia v šiestich krajských mestách. Naši žiaci končiacich ročníkov odborov hotelová akadémia a služby v cestovnom ruchu sa ho zúčastnili 9. februára v Hoteli Centrum v Košiciach. Okrem interaktívnych ukážok a prezentácie vystavovateľov sa mohli žiaci zúčastniť workshopu „Ako si vybrať správnu vysokú školou“ a počas tzv. „TableTalk“ diskutovať za okrúhlymi stolmi so zástupcami jednotlivých univerzít.

        

      • IV.S v Levoči – Potulky gotickou cestou ...... 24. 01. 2017

      • Historické mesto Levoča je ďalším kráľovským mestom, ktoré sme v rámci Potuliek gotickou cestou navštívili dňa 24.1.2017. Mrazivé počasie nás neodradilo, slniečko prihrievalo a tak sme plní nadšenia z nového dobrodružstva vystúpili na námestí v Levoči. Náš pohľad upútala okamžite ľadová krása v podobe betlehemu vytesaného do ľadu. Pri natáčaní sme sa pohybovali najmä v centre mesta. Prezreli sme si nádherný Thökölyho dom, Radnicu a Klietku hanby. Pokochali sme sa pohľadom na Mariánsku horu, kde v žiari slnečných lúčov sa vynímala Bazilika Navštívenia Panny Márie. Vďaka tomu, že sa nám podarilo vybaviť si priamo u pána dekana kamerovanie v najznámejšom kostole v Levoči, máme aj unikátne zábery z Chrámu sv.Jakuba. Tento chrám bol vyhlásený v roku 2015 za baziliku minor. Zábery sú pre nás o to cennejšie, že akékoľvek fotografovanie, či kamerovanie je v chráme pre verejnosť zakázané. Tento historický unikát v sebe skrýva množstvo úchvatných kúskov, ale azda najvýnimočnejším je Oltár Majstra Pavla  z Levoče. Po chutnom obede v útulnej štýlovej reštaurácii sme pri vstupnej historickej bráne do mesta natočili legendu o azda najznámejšej postave z dejín Levoče, legendu o bielej panej. Náš návrat domov umocňoval dobrý pocit z opäť kvalitne odvedenej práce, ktorou sa učíme prezentovať krásy Slovenska. Poslednou cestou bude vo februári návšteva Ľubovnianskeho hradu, kde v skanzene pod hradom 26.2. 2017 prebehnú fašiangové slávnosti. Už sa tešíme!

        

      • Deň učiteľov Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach ...... 30. 01. 2017

      • Oslava Dňa učiteľov pôsobiacich v cirkevných školách a školských zariadeniach na území Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach sa tohto roku niesla v znamení 20.  výročia vzniku Košickej eparchie. Slávnostnej liturgii v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach predsedal vladyka Milan. Privítali sme aj hosťa z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu P. Krajňáka. Otcovia M. Mráz a M. Rozkoš obohatili svojimi prednáškami program osláv. Za mimoriadny prínos a vynikajúce výsledky dosiahnuté v práci a pri rozvoji cirkevného školstva na územi Košickej eparchie boli ocenení 27 pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci pôsobiaci na cirkevných školách Košickej eparchie. Z našej školy boli ocenení 11 zamestnanci. K tomuto oceneniu srdečne blahoželáme.

        

      • Odborný výcvik – reštaurácia Mladosť - 1. polrok 2016-2017 ...... 31. 01. 2017

      • Žiaci odboru hostinský, hostinská sa na odbornom výcviku v reštaurácií Mladosť učia zručnostiam potrebným k vykonávaniu svojho budúceho povolania. Pod odborným dohľadom MOV veľmi radi pripravujú rôzne nápoje z kávy, miešané drinky aj rôzne druhy jedál. Rovnako pripravujú slávnostné tabule pri mnohých príležitostiach. Veríme, že naučené a vyskúšané zručnosti mnohí využijú vo svojej profesii.

        

      • Zážitková gastronómia I.T a II.T spoločné stravovanie ...... 02. 02. 2017

      • Nadstavbové štúdium v odbore spoločné stravovanie predstavuje pokračovanie a obohacovanie si vedomostí a zručnosí, ktoré absolventi učebného odboru hostinský,-á nadobudli počas troch rokov štúdia. Hlavným cieľom je naučiť týchto žiakov, ktorí už majú výučný list základným riadiacim a organizačným schopnostiam pre úspešné zvládnutie funkcie prevádzkara, hlavného kuchára, čašníka, či dokonca Food and Beverage manažéra v hoteloch. Jednou z priorít našej školy je dať žiakom také vedomosti a zručnosti, aby sa dostali na čo najlepšie pracoviská, do luxusných hotelových a reštauračných podnikov vyšších kategórií a tried. K tomu patria aj zručnosti týkajúce sa vyššej formy obsluhy a dokončovanie jedál pre zrakom hostí. Úloha síce krásna, ale náročná na vedomosti, šikovnosť, vynaliezavosť, aktivitu a odvahu. V rámci predmetu Technika prevádzky, ktorý vyučuje Ing. Martina Tirpáková sme poprosili pani majsterku Bc. Emíliu Capíkovú o ukážky týkajúce sa práve dokončovania a podávania jedál pre zrakom hostí. Išlo o činnosti súvisiace s odborným lúpaním a podávaním ovocia a flambovanie. Po úvodnej inštruktáži a ukážkach pani majsterky si žiaci vyskúšali lúpanie a podávanie ovocia kiwi, banán a ananás. S veľkou ochotou si precvičili tieto činnosti žiaci Gabriela Fedáková, Dávid Krištof  a Marián Čásar žiaci II.T. Musíme podotknúť, že šikovnosť, snaha a odbornosť týmto žiakom vôbec nechýbala. Povzbudzujúce slová pani majsterky viedli k tomu, že flambovanie ovocia a palaciniek si už vyskúšalo viac žiakov, pridali sa Lenka Lizancová a Jitka Pethöová. Aktívnejší a smelší boli druháci oproti prvákom, ktorí hádam o rok budú odvážnejší. Na záver sme si malým kvízom preverili, čo si žiaci z tejto prezentácie zapamätali a s veľkou radosťou konštatujeme, že všetky kontrolné otázky boli zodpovedané správne, s úplnou presnosťou. Po degustácii  sa žiaci pani majsterke Bc. Emílii Capíkovej pekne poďakovali a pochutili si na flambovaných palacinkách a ovocí. Opäť platí staré známe, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

        

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
    • skola@csostv.sk
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje