• Novinky

      • Prezentácia Gastronomy in Košice ...... 25. 01. 2017

      • Stretnutie s profesionálmi a možnosť vidieť, vyskúšať a ochutnať ako sa pripravujú jedlá v známych a vychýrených košických reštauráciách zažili naši žiaci na našej škole. Šéfkuchári z reštaurácií ROSTO STEAK HOUSE a MED MALINA v Košiciach spoločne s niektorými našimi žiakmi pripravili skvelé jedlá. Profesionáli ukázali žiakom ako správne pripravovať steaky z rôznych druhov mäsa, plnené ravioli, ale aj dezerty. Rovnako predstavili svoje umenie ako hotové jedlá prezentovať a podávať hosťom. Následne sa žiaci zúčastnili prezentácie o košickej gastronómii, ktorú zastupovali vyššie spomínané reštaurácie. Dozvedeli sa podstatné informácie o týchto reštauráciách a spôsoboch, akými ponúkajú služby v oblasti gastronómie tak, aby boli úspešné. Tiež sa zdôraznila dôležitá úloha ľudí - čašníkov, kuchárov, ktorí veľkou mierou prispievajú k spokojnosti zákazníkov a úspechu podniku. Sme radi, že takáto forma získavania poznatkov a skúseností žiakov zaujala a veríme, že budú ďalšie príležitosti zažiť to opäť.

      • Vianočná sv. liturgia a akadémia ...... 21. 12. 2016

      • Žiaci našej školy pred vianočnými prázdninami zažili aj duchovné čaro sviatkov. Najskôr nám skauti priniesli Betlehemské svetlo, ktoré prevzal riaditeľ školy, aby bolo prítomné pre všetkých počas prázdninových dní. Neskôr sme sa presunuli do chrámu, kde sme slávili sv. liturgiu. Hlavným celebrantom bol riaditeľ školského úradu o. Orenič, ktorý sa nám prihovoril v homílii a povzbudil k duchovnému prežívaniu sviatkov. Po sv. liturgii nasledovala vianočná akadémia, v ktorej sa predstavili žiaci aj zamestnanci našej školy. Žiaci pod vedením Mgr. Jakabovej zahrali scénku o zrušení a znovuzavedení Vianoc. Potom zazneli krásne vianočné piesne, koledy aj vinše. V tento deň sa odovzdávali aj vecné odmeny za rôzne súťaže a aktivity, do ktorých sa žiaci zapojili v rámci tvorivých vianočných dielní a športového zápolenia. Slávnostnú, duchovnú a vianočnú atmosféru sme uzavreli spoločným spievaním piesne Tichá noc. Sme radi, že žiaci našej školy a všetci zamestnanci sa tak mohli spoločne pripraviť na slávenie vianočných sviatkov.

      • Vianočné tvorivé dielne a športové zápolenie ...... 20. 12. 2016

      • Pred vianočnými sviatkami sme si aj v tomto roku vytvorili na škole peknú, pohodovú atmosféru plnú rôznych vôni, chutí a zážitkov. Súťažilo sa vo varení vianočnej kapustnice aj vo varení špecialít v súťaži nazvanej Gastro Cup. Do varenia sa tentokrát zapojilo dokopy dvadsaťtri súťažných tímov, ktoré najmä pri varení kapustnice neodradilo ani chladné počasie. Grilované prasiatko, ktoré pri svojej vlaňajšej premiére malo obrovský úspech, nechýbalo ani tentokrát a chutilo rovnako dobre a výnimočne. Majstri odborného výcviku pod vedením Mgr. Hrubovského ho opäť pripravili veľmi dobre. Okrem varenia sa žiaci zapojili aj do iných aktivít. Hrali futsal v rámci vianočného turnaja, vytvárali vianočné ikebany aj krásne vianočné dekorácie, pozerali filmy, či hrali rôzne spoločenské hry. Všetky aktivity počas tohto dňa boli hodnotené komisiou a najlepší boli odmenení vecnými cenami, ktoré veríme, že sa páčili a motivujú žiakov aj do ďalších súťaži v budúcnosti. Hodnotiaca komisia hodnotila aj vianočnú výzdobu tried, do ktorej sa mohli žiaci rovnako zapojiť, tentokrát prvenstvo a víťaznú tortu získala trieda II.T. Sme veľmi radi, že sa počas celého dňa vytvorila veľmi pekná, priateľská, vianočná atmosféra a už teraz sa tešíme na predvianočnú akciu našej školy v ďalšom roku.

        

      • Odovzdávania maturitných stužiek – nadstavbové štúdium ...... 25. 11. 2016

      • Slávnostný obed a odovzdávanie maturitných stužiek pre žiakov nadstavbového štúdia sa konalo 25. 11. 2016. V úvode zazneli príhovory žiakov, triednej učiteľky aj riaditeľa školy, v ktorých boli slová odhodlania, či pochvál a povzbudenia. Po príhovoroch triedna učiteľka pripla zelené stužky maturantom. Príjemné posedenie pokračovalo v družných rozhovoroch pri dobrom jedle a dobrej hudbe až do neskorého večera. Všetkým maturantom želáme mnoho vytrvalosti do príprav a mnoho úspechov na maturitných skúškach.

        

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
    • skola@csostv.sk
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov Slovakia
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje