• Novinky

      • Duchovné cvičenia s pápežským misionárom Božieho milosrdenstva 30.-31. 08. 2016

      • Začiatok nového školského roka už tradične patrí duchovným cvičeniam pre zamestnancov našej školy. Tento rok sa konali na Hatfe, v Škole v prírode sv. Lukáša pri obci Viničky. Vzácnym hosťom a prednášajúcim bol kapucín P. Felix, misionár, ktorý v tomto roku mal osobitné poslanie Pápeža Františka ohlasovať Božie milosrdenstvo. A tak v dňoch 30. a 31. augusta 2016 sa 70 účastníci duchovných cvičení mali možnosť prostredníctvom modlitby, prednášok a zamyslení P. Felixa ako aj prostredníctvom sviatosti zmierenia zahĺbiť do tajomstva milosrdnej lásky. Páter Felix však toto posolstvo komunikoval veľmi pútavým a neraz aj vtipným spôsobom a tak zamestnanci našej školy s radosťou spomínajú na nejednu príhodu, či myšlienku, ktorá ich oslovila. Po skončení duchovných cvičení sa konal výlet loďou po rieke Bodrog z Viničiek do maďarského Sárospataku, kde sme navštívili hrad, dielňu a múzeum výroby tradičných zbraní - diel a na záver sme ochutnali výbornú rybaciu polievku: Halászlé. Tohtoročné duchovné cvičenie bolo veľmi pekným začiatkom nového školského roka a veríme, že spoluprácu s P. Felixom budeme môcť zopakovať aj o rok.

       o. Cyril Jančišin, duchovný správca školy

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov
    • skola@csostv.sk
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje