Stránky:     1 2 3 4
Už opakovane zorganizovali učitelia školy pre žiakov exkurziu do koncentračného tábora Osvienčim. Uskutočnila sa v týždni po Veľkej noci a bola súčasťou dvojdňového výletu, na ktorom mali žiaci možnosť poznať niekoľko zaujímavých miest juhovýchodného Poľska. Prvou zastávkou bol najväčší poľský skanzen v Sanoku. Vznikol na pravom brehu rieky San v roku 1958 a sústreďuje historické objekty zo 17. až 20. storočia. Videli sme dobové obytné domy, drevenú cerkov, hospodárske budovy, domy remeselníkov. Cesta pokračovala do mesta Rzeszów, kde nasledovala prehliadka priestorov družobnej školy podobného zamerania, neskôr poznávanie mestských katakomb pod námestím v centre starého mesta. Druhý deň začal presunom do Krakova, kde sme navštívili Lagiewniky - kláštor Kongregácie sestier božieho milosrdenstva a Sanktuárium. Popoludnie patrilo samotnej exkurzii v koncentračnom tábore Auschwitz a Auschwitz Birkenau v Osvienčime. Ich história siaha do rokov 1940 -1945. V tomto období tu zahynulo asi 1,5 milióna nevinných ľudí v plynových komorách, v dôsledku vyhladovania alebo ťažkých prác. Záver cesty patril návšteve mesta Wadovice, v ktorom sme sa zastavili pri rodnom dome Karola Wojtylu – pápeža Jána Pavla II. a v Bazilike Obetovania najsvätejšej Panny Márie, v ktorej bol pokrstený. Domov sme sa vracali vo večerných hodinách. Unavení a plní dojmov. Každý mal nad čím premýšľať. Ako ľahko môžete prísť o všetko a všetkých, ktorých máte radi, napriek tomu, že ste neurobili nič zlé...