Stránky:     1 2
22. 3. 2018 sa v hlavnom meste konala súťaž tímov realizovaná v rámci Týždňa podnikateľského vzdelávania, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov schopnosti a zručnosti potrebné pre prípravu prezentácii vlastného regiónu, jeho kultúrnych, historických, prírodných a turistických zaujímavostí. Súťaž bola zameraná na zvýšenie záujmu a prilákanie účastníkov cestovného ruchu do prezentovaného regiónu. Naša škola išla do tejto súťaže s cieľom prezentovať Dolnozemplínsky región CR s dôrazom na Vinohradnícku oblasť Tokaj a Medzibodrožie. Súťaže sa zúčastnilo 5 vybraných žiakov, ktorí reprezentovali svoju triedu a našu školu, konkrétne žiaci štvrtého ročníka hotelovej akadémie – Katka Lobóová, Monika Maďarová, Maroš Jožiov a dvaja maskoti „Tokajkovia“ Adam Smandra a Dominik Sabo. Pri príprave na súťaž pomáhala celá trieda, pretože v budúcom školskom roku si žiaci založia svoju školskú firmu s rovnomenným názvom ponúkajúcu produkty CR a zážitkový turizmus na Dolnozemplínskom regióne. Tím predstavil región a jeho ponuku zameranú konkrétne na rodiny s deťmi a žiakov základných škôl, keďže práve pre tieto cieľové skupiny vo vinárskom regióne neexistujú takmer žiadne aktivity pre trávenie voľného času. V rámci prípravy študenti navštívili všetky miesta, ktoré svojím potenciálom môžu osloviť skupiny turistov a natočili video. Tento materiál spolu s navrhovaným pracovným zošitom môže byť použitý pri výučbe a žiaci sa prostredníctvom neho hravou formou dozvedia o svojom regióne. Súčasťou prezentácie sú aj ukážky suvenírov, spoločenských hier a iné zaujímavosti, ktoré žiaci vlastnoručne navrhli a vyrobili. Jubilejný 15.ročník súťaže prebiehal veľkolepo v Avion shopping park centre. Súťaže sa zúčastnilo celkom 37 škôl z celého Slovenska a súťažné tímy hodnotila dvadsaťčlenná odborná porota pozostávajúca z odborníkov v oblasti CR a zástupcov z ministerstiev dopravy a výstavby, či metodických pedagogických centier a oblastných organizácií CR. Náš tím vo veľkej konkurencii vyhral prvú cenu za najlepšieho maskota a čo je najdôležitejšie vyhral hlavnú cenu v kategórii Najzaujímavejšia prezentácia regiónu. Tešíme sa, že snaha študentov bola ocenená spravodlivo a žiaci veľmi pekne reprezentovali nielen región, ale aj svoju školu.