Stránky:     1 2
V dňoch 6.-7.3. 2018 sa triedy II.H a IV.H zúčastnili poznávacej cesty po Dolnozemplínskom regióne. Cieľom bolo spoznávať danosti prírodného a kultúrneho charakteru, navštíviť lokality CR známe, ale aj menej známe. Štvrtáci vystupovali ako sprievodcovia CR a oboznamovali svojich spolužiakov o krásach regiónu. Druháci ako turisti si vypočuli informácie týkajúce sa polohy, klímy, vodstva regiónu, dozvedeli sa o chránených rastlinách a živočíchoch. Stáli na najnižšom bode Slovenska a absolvovali prehliadku tokajskej pivnice firmy Ostrožovič. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka kultúrnohistorických pamiatok. Žiakov zaujalo najmä rodisko Františka Rákociho II. v Borši a navštívili aj menej známe lokality ako je najväčšia hradná zrúcanina v regióne vo Veľkom Kamenci. Cesta viedla aj do Medzibodrožia, takže súčasťou exkurzie bola aj prehliadka menej známych lokalít ako je kláštor a kaplnka v Lelese, kde sa nachádzajú vzácne fresky zo 14.storočia. Poslednou zastávkou v rámci tejto exkurzie bolo mesto Kráľovský Chlmec, kde žiaci vystúpili na hradný vrch k zrúcanine hradu a pokochali sa výhľadom na mesto. Napriek nepriaznivému počasiu si žiaci odnášali pozitívne zážitky a dojmy z lokalít, ktoré dosiaľ nemali možnosť navštíviť. Súčasťou cesty bolo aj fotografovanie a kamerovanie, následne spracovaný materiál bude použitý na súťaži Vitajte v našom regióne v Bratislave.